Arama

aufschneiden

fiil keserek açmak; yarmak; palavra atmak, atıp tutmak, işkembeden atmak

präsens aufschneiden präteritum schnitt auf/aufschnitt perfekt aufgeschnitten

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog