Arama

Aal

isim yılanbalığı

sg. der Aal pl. Aale

Aas

isim leş

sg. das Aas

Aasgeier

isim akbaba

sg. der Aasgeier pl. Aasgeier

ab

zarf -den itibaren; -den uzak; kopuk, kopmuş

ab und zu

zarf arada sırada

ab Werk

zarf fabrikada teslim edilmek üzere

abändern

fiil değiştirmek; tadil etmek

präsens abändern präteritum änderte ab/abänderte perfekt abgeändert

Abänderung

isim değişiklik, tadil

sg. die Abänderung pl. Abänderungen

Abart

isim çeşit, varyasyon

sg. die Abart pl. Abarten

abartig

sıfat anormal, aykırı

positiv abartig komparativ abartiger superlativ am abartigsten

Abbau

isim sökme, sökülme, demontaj; tasfiye; (maden) çıkarma, işletme; ayrışma, parçalanma

sg. der Abbau pl. -

Abbau

isim sökme, sökülme, demontaj; tasfiye; (maden) çıkarma, işletme; ayrışma, parçalanma

sg. der Abbau [Ort des bergmännischen Abbaus] pl. Abbaue

Abbau

isim sökme, sökülme, demontaj; tasfiye; (maden) çıkarma, işletme; ayrışma, parçalanma

sg. der Abbau [bes. nordd.: abbseits der übrigen Gebäude liegendes Anwesen, Einzelgehöft] pl. Abbauten

abbauen

fiil sökmek, demonte etmek; (maden) çıkarmak, işletmek; tasfiye etmek; parçalamak

präsens abbauen präteritum baute ab/abbaute perfekt abgebaut

abbauen

fiil sökmek, demonte etmek; (maden) çıkarmak, işletmek; tasfiye etmek; parçalamak

präsens sich abbauen präteritum baute sich ab/sich abbaute perfekt sich abgebaut

abbeißen

fiil ısırıp koparmak

präsens abbeißen präteritum biss ab/[alt] biß ab/abbiss/[alt] abbiß perfekt abgebissen

abbekommen

fiil (bir şeyden) payını almak; çözmek

präsens abbekommen präteritum bekam ab/abbekam perfekt abbekommen

abberufen

fiil geri çağırmak

präsens abberufen präteritum berief ab/abberief perfekt abberufen

Abberufung

isim geri çağırma

sg. die Abberufung pl. Abberufungen

abbestellen

fiil (siparişi) iptal etmek

präsens abbestellen präteritum bestellte ab/abbestellte perfekt abbestellt

abbezahlen

fiil taksitle ödemek

präsens abbezahlen präteritum bezahlte ab/abbezahlte perfekt abbezahlt

abbiegen

fiil yoldan sapmak; eğmek, bükmek; korunmak, savuşturmak

präsens abbiegen präteritum bog ab/abbog perfekt abgebogen

Abbild

isim resim; kopya, suret; benzerlik

sg. das Abbild pl. Abbilder

abbilden

fiil resmini çıkarmak; kopyasını çıkarmak

präsens abbilden präteritum bildete ab/abbildete perfekt abgebildet

Abbildung

isim resim, illüstrasyon

sg. die Abbildung pl. Abbildungen

Abbitte

isim özür, tarziye

sg. die Abbitte pl. Abbitten [Pl. selten]

Abbitte leisten

özür dilemek, af dilemek

abblasen

fiil üfleyerek uzaklaştırmak; kazan temizlemek; boru çalmak

präsens abblasen präteritum blies ab/abblies perfekt abgeblasen

abblenden

fiil kısaları yakmak

präsens abblenden präteritum blendete ab/abblendete perfekt abgeblendet

Abblendlicht

isim kısa huzmeli ışık

sg. das Abblendlicht pl. - [Strahlung; Einstellung]/Abblendlichter [einzelne Leuchten]

abbrechen

fiil koparmak; (ev) yıkmak; (çadır) sökmek; (konuşmayı) kesmek

präsens abbrechen präteritum brach ab/abbrach perfekt abgebrochen

abbrennen

fiil yakıp yok etmek, kül haline getirmek; yanıp kül olmak

präsens abbrennen präteritum brannte ab/abbrannte perfekt abgebrannt

abbringen

fiil caydırmak; vazgeçirmek

präsens abbringen präteritum brachte ab/abbrachte perfekt abgebracht

abbröckeln

fiil ufalanmak, parçalanmak, çözülmek

präsens abbröckeln präteritum bröckelte ab/abbröckelte perfekt abgebröckelt

Abbruch

isim kesilme; yıkılma

sg. der Abbruch pl. Abbrüche

abbrühen

fiil haşlamak

präsens abbrühen präteritum brühte ab/abbrühte perfekt abgebrüht

abbuchen

fiil (hesaptan) düşmek, indirmek

präsens abbuchen präteritum buchte ab/abbuchte perfekt abgebucht

abbürsten

fiil fırçalayarak temizlemek

präsens abbürsten präteritum bürstete ab/abbürstete perfekt abgebürstet

abdanken

fiil istifa etmek, ayrılmak; (tahttan) feragat etmek, tahttan çekilmek

präsens abdanken präteritum dankte ab/abdankte perfekt abgedankt

Abdankung

isim istifa, ayrılma; tahttan çekilme

sg. die Abdankung pl. Abdankungen

abdecken

fiil örtüsünü kaldırmak; (sofrayı) kaldırmak

präsens abdecken präteritum deckte ab/abdeckte perfekt abgedeckt

abdichten

fiil contalamak; salmastra salmak; kalafatlamak

präsens abdichten präteritum dichtete ab/abdichtete perfekt abgedichtet

abdrängen

fiil uzaklaştırmak, püskürtmek

präsens abdrängen präteritum drängte ab/abdrängte perfekt abgedrängt

abdrehen

fiil (gaz, ışık) kapamak; (film) çekmek, çevirmek; rota değiştirmek

präsens abdrehen präteritum drehte ab/abdrehte perfekt abgedreht

Abdruck

isim bası, basım, tabı; suret, kopya; (parmak) iz; dökme kalıp; damga, mühür; mulaj

sg. der Abdruck pl. - [das Abdrucken]/Abdrücke [z. B. in Gips]/Abdrucke [Drucksachen]

abdrucken

fiil basmak, yayımlamak, tabetmek

präsens abdrucken präteritum druckte ab/abdruckte perfekt abgedruckt

abdrücken

fiil ateş etmek, tetiği çekmek; kucaklamak

präsens abdrücken präteritum drückte ab perfekt abgedrückt

abebben

fiil çekilmek

präsens abebben präteritum ebbte ab/abebbte perfekt abgeebbt

Abend

isim akşam

sg. der Abend pl. Abende

Abendbrot

isim akşam yemeği

sg. das Abendbrot pl. [selten] Abendbrote

Abenddämmerung

isim akşam alacakaranlığı

sg. die Abenddämmerung pl. Abenddämmerungen

Abendessen

isim akşam yemeği

sg. das Abendessen pl. Abendessen

Abendkasse

isim akşam seansından alınan gelir

sg. die Abendkasse pl. Abendkassen

Abendkleid

isim tuvalet

sg. das Abendkleid pl. Abendkleider

Abendkurs

isim akşam kursu

sg. der Abendkurs pl. Abendkurse

Abendland

isim batı, Avrupa

sg. das Abendland pl. -

abendlich

sıfat akşamki

positiv abendlich komparativ - superlativ -

Abendmahl

isim kudas, Evharistya

sg. das Abendmahl pl. Abendmahle/Abendmähler

Abendrot

isim akşam kızıllığı

sg. das Abendrot pl. -

Abendzeitung

isim akşam gazetesi

sg. die Abendzeitung pl. Abendzeitungen

Sonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog