Arama

keman konçertosu

Violinkonzert

keman yayı

Violinbogen

kemancı

Geiger

keme

Ratte

kemer

Bogen, Bund [der

kemeraltı

Bogengang, Säulengang [der

kemerini sıkmak

den Gürtel enger schnallen

kemerli

bogenförmig

kemerli burun

Hakennase

kemerli geçit

Torbogen

kemik

Knocken

kemik kırılması

Knockenbruch

kemik yapısı

Knockenbau

kemikli

knochig

kemiksiz

schier

kemirgen

Nagetier

kemirmek

nagen, durchfressen, knabbern

kemiyet

Quantität

kenar

Ecke, Kante [die

kenar dikmek

säumen

kenar geçirmek

umranden

kenar mahalle

Elendsviertel

kenar süsü

Einfassung

kenara çekilmek

beiseite gehen

kenarını bastırmak

säumen

kendi

selbst, selber, eigen

kendi başına

auf eigene Faust

kendi eliyle

eigenhändig

kendi evi

Eigenheim

kendi halinde

zurückhaltend

kendi haline bırakmak

jdn sich selbst überlassen

kendi kafasından

eigenmächtig

kendi kendine

von selbst

kendi kendine konuşma

Selbstgespräch

kendi kendini yönetme

Selbstverwaltung

kendi kendinin efendisi olmak

sein eigener Herr sein

kendiliğinden

spontan, unaufgefordert, von selbst

kendinden emin

selbstbewußt, selbstsicher

kendinden geçme

Ekstase, Rausch [der

kendinden geçmek

außer sich geraten, bewußtlos werden, das Bewußtsein verlieren, schwinden

kendinden geçmiş

außer Rand und Band, außer sich, schwärmerisch

kendine bakmak

sich selbst versorgen

kendine gelmek

wie zu sich kommen, zu sich kommen

kendine güven

Selbstbewußtsein, Selbstvertrauen [das

kendine hâkim olma

Beherrschtheit, Selbstbeherrschung [die

kendine hâkim olmak

sich beherrschen, sich überwinden

kendine hâkimiyet

Überwindung

kendine mal etme

Adoption

kendine mal etmek

sich etwas aneignen, sich etw zu eigen machen

kendine özgü

eigenartig

kendini -e vermek

sich widmen

kendini alıştırmak

sich einarbeiten

kendini asmak

sich aufhängen, sich erhängen

kendini ateşe atmak

in sein Verderben rennen

kendini beğenmiş

eingebildet, eitel, großspurig, selbstgefällig, süffisant, überheblich

kendini beğenmişlik

Eitelkeit

kendini bilme

Selbsterkenntnis

kendini bir şeye adamak

sich einer Sache verschreiben

kendini birinin yerine koymak

sich in jdn/in jds Lage versetzen

kendini bitirmek

sich abarbeiten

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog