Arama

İmam Malik'e ulaştığına göre, Resulullah (sav), Mina'da şöyle demiştir: "İşte kurban kesilen yer. Mina'nın her tarafı kesim yeridir." Umre sırasında da şöyle buyurmuştur: "Burası kurban kesme yeridir." "Burası" sözü ile Merve'yi kastedmiştir. Mekke'nin bütün geçit ve yolları kurban kesme yeridir."

Muvatta, Hacc 178, (1, 393); Ebu Davud, Menasik 66, (1937); İbnu Mace, Menasik 73, (3048)
Kurban Kesmenin Yeri Ve Zamanı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Kim bir bedene kesmeye nezrederse, artık devesine alamet olarak iki nalın takar, (hörgücünü kanatarak) nişan vurur, sonra da onu Beytullah'ın yanında veya Mina'da yevm-i nahrde (bayramın birinci günü) keser. Kurban için bir başka kesim yeri yoktur. Kim de deve veya sığırdan cezur adamış ise onu dilediği yerde keser.

Muvatta, Hacc 182, (1, 394)
Kurban Kesmenin Yeri Ve Zamanı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

İbnu Ömer (ra) şu açıklamayı yapmıştır: "Kurban günleri, yevm-i nahr'den sonra iki gündür." İmam Malik der ki: "Bana, bunun aynısı Ali İbnu Ebi Talib (ra)'den de ulaştı."

Muvatta, Dahaya 12, (2, 487)
Kurban Kesmenin Yeri Ve Zamanı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Resulullah (sav) yevm-i nahr'de alacalı, boynuzlu ve iğdiş edilmiş iki koç kesti. Koçları kesmek üzere (yatırıp kıbleye) yöneltince: "Şüphesiz ki ben, bir muvahhid (Allah'ı bir tanıyıcı) olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim" ve "Şüphesiz benim namazım da, menasikim de, hayatım da, ölümüm de hiçbir ortağı olmayan, alemlerin Rabbi Allah'ın dır. Ben böylece emrolundum. Ben (bu ümmette) Müslüman olanların ilkiyim" (En'am 162) (ayetlerim okudu ve:) "Ey Rabbim (bu kurban bize) sendendir, senin rızan için (kesiyoruz) ve sana (ulaşacak)tır. Ey Rabbim, Muhammed ve ümmetinden bunu kabul buyur. Bismillahi vallahu ekber!" deyip, sonra koçu kesti.

Ebu Davud, Dahaya 4, (2795); Tirmizi, Edahi 21, (1520); İbnu Mace, Edahi 1, (3121)
Kurban Kesmenin Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Cabir

Hz. Peygamber (sav)'le musallada hazır bulundum. Hutbesini tamamlayınca minberinden indi. Kurbanlık koçuna gelip kendi eliyle kesti. Keserken: "Bismillah! Vallahu ekber. Bu benim adıma ve ümmetimden kurban kesmeyenlerin adınadır!" dedi.

Tirmizi, Edahi 22, (1522)
Kurban Kesmenin Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Cabir

Veda haccında Resulullah (sav)'a şahid oldum. Kendisine (kesmesi için) bir deve getirilmişti. "Bana Ebu'l-Hasan'ı çağırır" dedi. Hz. Ali (ra) çağırıldı. "Harbenin aşağısından tut!" dedi. Hz. Ali tuttu. Resulullah (sav) da yukarısından yakaladı, ikisi birden deveye dürttüler. Deve sol ön ayağından bağlıydı. Diğer ayaklarının üstünde ayakta duruyordu. Deveyi kesip yere yıkınca: "İsteyen parça alsın!" dedi. Bu müşahedem Mina'da yevm-i nahrde idi. Kesim işinden boşalınca, katırına bindi. Hz. Ali (ra)'yi de terkisine aldı.

Ebu Davud, Menasik 19,1766
Kurban Kesmenin Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Garafe İbnu'l-Haris el-Kindi

Tirmizi'nin Abdullah İbnu Gurt'tan kaydettiği rivayette şöyle denir: "...Hayvan yere yıkılınca: "Dileyen parça alsın!" buyurdu.

Ebu Davud, Menasik 19, (1765)
Kurban Kesmenin Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Gurt

Resulullah (sav) elleriyle otuz deve kesti. Geri kalanı da bana söyledi, ben kestim. Bunlar yetmiş taneydi.

Muvatta, Hacc 181, (1, 394); Ebu Davud, Menasik 19, (1764)
Kurban Kesmenin Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ali

Kızlarına, kurbanlarını kendi elleriyle kesmelerini, ayağını kurbanın boynuna basmayı, keserken tekbir getirip besmele çekmeyi tenbih etmiştir. Rezin ilavesidir. [Buhari, senetsiz olarak bab başlığında kaydetimistir. (Edahi 10)]

Rezin
Kurban Kesmenin Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Biz kurbanlarımızın etinden üç günden fazla yemezdik. Resulullah (sav) bize ruhsat tanıdı ve: "Yiyin ve azıklanın dar buyurdu."

Buhari, Hacc 124, Cihad 123, Et'ime 27, Edahi 16; Müslim, Edahi 29, (1972); Nesai, Edahi 36, (7, 233)
Kurbandan Yemeye Dair | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Cabir

Hz.Aişe'ye: "Resulullah (sav) kurbanların etlerinden üç günden fazla yenilmesini yasakladı mı?" diye sordum. "Evet, fakat bunu insanların (kıtlık çekip) acıktığı yılda yaptı. Böylece zenginlerin fakirleri doyurmasını arzu etmişti. Biz koyunun paçasını kaldırıp, on beş gece sonra yiyorduk" dedi. Ben: "Sizi buna mecbur eden şey ne idi!" deyince güldü ve: "Resulullah (sav) Allah'a kavuşuncaya kadar, Muhammed ailesi üç gün üst üste doyuncaya kadar katıkla ekmek yememiştir" dedi.

Buhari, Et'ime 27, Edahi 16; Müslim, Edahi 28, (1971); Muvatta, Edahi 5; Tirmizi, Edahi 14, (1511); Ebu Davud, Edahi 10, (2812); Nesai, Edahi 37, (7, 235, 236)
Kurbandan Yemeye Dair | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Abis İbnu Rebia

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biz sizleri, kurbanların etinden üç günden fazla yemenizi, birçoğunuza kurban eti ulaşsın diye yasaklamıştık. Şimdi, Allah Teala bolluk verdi. Artık yiyin, biriktirin ve ücret isteyin. Haberiniz olsun, bu bayram günleri yemek, içmek ve zikir günleridir."

Ebu Davud, Edahi 10, (2813); İbnu Mace, Edahi 16 (3160)
Kurbandan Yemeye Dair | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nübeyşe

Resulullah (sav) hedy'ini Medine'den benimle gönderdi. Ben: "Bunlardan yolda helak olan çıkarsa ben ne yapacağım?" diye sordum. "Hemen kesersin, nalınını kanına batırırsın, sonra onunla insanlar arasından çekilirsin, yerler" dedi.

Muvatta, Hacc 148, (1, 380); Tirmizi, Hacc 72, (910); Ebu Davud, Menasik 19, (1762); İbnu Mace, Menasik 101, (3105)
Helak Olan Kurbanlık Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Naciye el-Huzai

Nafile olarak sevkedilen bir deve yolda helak olsa ve hemen kesilerek halka terkedilse, halk da bunu yese, bu nafile kurbanın sahibine bir şey gerekmez. Kendisi yese veya ondan yiyene emretse borçlanır.

Muvatta, Hacc 149, (1, 381)
Helak Olan Kurbanlık Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu'l-Müseyyeb

Kim Kabe'ye bir deve ihda eder, sonra (daha mahalline ulaşıp, kesilmeden) kaybederse veya hayvan ölürse, şayet bu bir nezir idiyse, yerine yenisini alır. Nezir değil de tetavvu idiyse, dilerse yeniler, dilerse terkeder.

Muvatta, Hacc 150, (1,138)
Helak Olan Kurbanlık Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog