Arama

Resulullah (sav), (Hudeybiye'de) engellenmişti. Başını traş etti, kurbanını kesti, hanımlarına temasta bulundu, müteakip sene umresini yaptı."

Buhari, Muhsar 1
Düşman Tarafından Haccdan Mani Olunan Kimse | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

(Hudeybiye'de) kurbanlıkların önü kesildiği zaman Hz. Peygamber (sav)'a gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! Kurbanlığı benimle gönder, onu Harem'de keseyim!" dedim. Bana: "Bunu nasıl yapacaksın?" dedi. Ben: "Onların göremeyecekleri yerlerden ve vadilerden götürürüm" dedim. Resulullah (sav) müsaade etti. Ben de onu götürüp Harem'de kestim. Resulullah (sav), Harem'de kesilmesi için benimle göndermişti. Çünkü (Mekkeli müşrikler) kendisine mani olmuşlardı." [Rezin'in ilavesidir (İbnu Hacer, bu rivayeti Nesai'den naklen Fethu'l-Bari'de kaydeder (4, 382).]

Rezin
Düşman Tarafından Haccdan Mani Olunan Kimse | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Naciye İbnu Cündüb

İmam Malik (rh) demiştir ki: "Kişi (haccda) düşman sebebiyle engellenirse, her nerede engele maruz kaldı ise, orada traş olup ihramdan çıkar. Kendisine yeniden bunu kaza etmesi gerekmez. Zira Resulullah (sav) ve Ashabı (ra), kurbanlığı Hudeybiye'de kestiler. Beytullah'ta kesilmek üzere gönderilen kurbanlıklar mahalline varmazdan ve tavaf yapmazdan önce traş olup, her çeşit ihram yasaklarından çıktılar. Ve dahi, Resulullah (sav)'ın birisine umre mensikinden) bir şey yapması veya (o anda yapmadığını) sonradan yapmasını emrettiği de sahih değilir."

Muvatta, Hacc 98, (1, 360); Buhari, Muhsar 4 (Bab başlığında)
Düşman Tarafından Haccdan Mani Olunan Kimse | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Ebu Eyyüb el-Ensari (ra) hacc yapmak üzere yola çıktı. Mekke yolu üzerindeki Badiye'ye gelince develerini kaybetti. Yevm-i nahrde Hz. Ömer (ra)'e gelerek, durumu ona anlattı. Hz. Ömer (ra) kendisine: "Önce umre yapıyorsun gibi hareket et. Sonra ihramdan çık. Sonra müteakip senenin haccına yetişirsen hacc yap, kolayına giden bir de kurban kes."

Muvatta, Hacc 153, (1, 383)
Haccda Müddette Yanılanlar Veya Yolu Kaybedenler | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Süleyman İbnu Yesar

Hebbar İbnu'l-Esved, yevm-i nahrde kurban kesmekte olan Hz. Ömer (ra)'e gelerek: "Ey mü'minlerin emiri, hesapta yanıldık. Biz bugünü arefe günü diye hesaplıyorduk" dedi. Hz. Ömer: "Öyleyse Mekke'ye git, sen ve beraberindekiler tavaf edin, beraberinizde kurban getirdiyseniz bir kurban kesin. Sonra traş olun veya saçınızı kısa kesin ve (artık memleketinize) dönün. Gelecek yıl yeniden hacc yapın, kurban kesin. Kurbanlık bulamayan, üç gün hacc sırasında, yedi gün de dönüşte olmak üzere (on gün) oruç tutsun."

Muvatta, Hacc 154, (1, 383)
Haccda Müddette Yanılanlar Veya Yolu Kaybedenler | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Süleyman İbnu Yesar

Hz. Ali ve Hz. İbnu Abbas (ra) demişlerdir ki: "İhsarlıya ayet-i kerimede "...kolayınıza gelen kurbanı..." ifadesiyle emredilmiş bulunan kurbandan (Bakara 196) maksad bir koyundur."

Muvatta, Hacc 158
Kurban İle İlgili Sair Hadisler | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

(İhsarlıya kolayına gelen bir hedy terettüp eder) ayetinden sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir: "Bundan maksad ya bir deve veya bir sığır veya yedi koyundur. Bir koyun kesmem, bana oruç tutmamdan veya bir deveye ortak olmamdan daha hoş gelir." (Muvatta'da hadisin, "sığır" kelimesine kadar olan kısmı mezkurdur. Geri kalan kısmım Rezin zikretmiştir)

Muvatta, Hacc 160
Kurban İle İlgili Sair Hadisler | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Saçları örtülü Yemenli bir kimse İbnu Ömer (ra)'e gelip: "Ey Ebu Abdirrahman, ben müstakil bir umre yapmak üzere geldim" dedi. Abdullah İbnu Ömer (ra): "Ben seninle olsaydım da bana sormuş bulunsaydın, sana hacc-ı kıran yapmanı emrederdim" dedi. Adam: "Bu zaten öyleydi (ancak kaçırdım)" dedi. İbnu Ömer (ra): "Başındaki saçlardan şu uçuşanları al (kes) ve kurban kes!" dedi. (Orada bulunan) Iraklı bir kadın söze karıştı: "Kurbanı da neymiş ey Ebu Abdirrahman?" "Kurbanı dır!" Kadın tekrar sordu. "Kurbanı nedir?" İbnu Ömer (ra) şu cevabı verdi: "Sadece bir koyun bulabilsem, onu kurban etmem bana oruç tutmamdan daha hoş gelir."

Muvatta, Hacc 162, (1, 386-387)
Kurban İle İlgili Sair Hadisler | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Sadaka İbnu Yesar el-Mekki

Resulullah (sav), Mekke'ye Keda'dan Batha'nın yanındaki yukarı yoldan girdi ve aşağı yoldan da çıktı.

Buhari, Hacc 41, 15; Müslim, Hacc 223 (1257); Ebu Davud, Menasik 45, (1866, 1867); Nesai, 105, (5, 200); İbnu Mace, Menasik 26, (2940)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Ravi'den anlatıldığına göre kendisi, iki dağ yolu arasındaki Zu-Tuva nam mevkide geceyi geçirir, sonra Mekke'nin yukarı yolundan şehre girerdi. Hacc veya umre yapmak niyetiyle Mekke'ye geldiği vakit, devesini doğruca Beytullah'ın kapısının yanında ihdırırdı. Sonra (hayvandan iner) Mescid-i Haram'a girer, Haceru'l-Esved rüknüne gelir, oradan başlayarak yedi kere Beyt'i tavaf eder, ilk üçünde koşar, dördünde de yürürdü. Sonra tavaftan çıkar, evine dönmezden önce iki rek'at namaz kılar, Safa ile Merve arasında da tavafta (say) bulunurdu. Hacc ve umreden çıktığı zaman, Zülhuleyfe'deki Batha'da devesini ıhtırırdı. Orada Resulullah (sav) da devesini ıhtırırdı.

Buhari, Hacc 38, 29, 148, 149; Müslim, Hacc 226 (1259); Muvatta, Hacc 6, (1, 324); Ebu Davud, Menasik 45, (1865); Nesai, Hacc 103, (5, 199)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

İbnu Ömer (ra) Muhassab'da öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarını kılar, bir miktar uyurdu. İbnu Ömer (ra), Resulullah (sav)'ın böyle yaptığını söylerdi.

Buhari, Hacc 149; Müslim, Hacc 337, (1310); Muvatta, Hacc 207; Tirmizi, Hacc 81, (921); Ebu Davud, Menasik 87, (2012, 2013)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Müslim'in bir rivayetinde: "İbnu Ömer (ra) tahsib'i (Muhassab'da konaklamayı) sünnet bilirdi" denir.


Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Tahsib (menasike dahil olan) bir şey değildir, o, Resulullah (sav)'ın konakladığı bir konaklama yeridir.

Buhari, Hacc 147; Müslim, Hacc 341, (1312); Tirmizi,Hacc 81, (921)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav), oraya inmiştir, çünkü orası, yola çıkmaya daha uygundur.

Buhari, Hacc 147; Müslim, 339, (1311); Tirmizi, Hacc 82, (923); Ebu Davud, Menasik 87, (2008)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) Mina'dan ayrıldığı zaman Ebtah'a inmemi emretmedi. Fakat ben önceden gelip oraya bir çadır kurdum. Sonra O (sav) da gelip oraya indi."

Müslim, Hacc 342, (1313); Ebu Davud, Menasik 87, (2009)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ebu Rafi'

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog