Arama

İbnu Ömer (ra) Mekke'ye girmek için guslederdi.

Tirmizi, Hacc 29, (852)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Bir rivayette: "Resulullah (sav) Mekke'ye girmek için gusletti" denmiştir.

Tirmizi, Hacc 29 (852)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Mina gecelerinde, hiçbir hacı, Mina Akabesi'nin gerisinde geceyi geçirmemelidir.

Muvatta, Hacc 209, (1, 406)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Bir diğer rivayet şöyle: "Hz. Ömer (ra), (eyyam-ı Mina'da hususi) adamlar göndererek, halkın Akabe'nin gerisine (Mina cihetine) girmelerini sağlardı."

Muvatta, Hacc 208, (1-406)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Hz. Abbas, Kabe ile ilgili sikaye vazifesi kendi sorumluluğunda olduğu için, eyyam-ı Mina'yı Mekke'de geçirmek için izin istedi. Resulullah (sav) da ona izin verdi.

Buhari, Hacc 133, 75; Müslim, Hacc 346, (1315); Ebu Davud, Menasik 75, (1959)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Muhacir olanlar, mensiklerini tamamladıktan sonra Mekke'de üç gün kalırlar."

Buhari, Menakıbu'l-Ensar 47; Müslim, Hacc 441, (1352); Tirmizi, Hacc 103, (949); Ebu Davud, Menasik 96, (2022); Nesai, Taksiru's-Salat 4, (3,122)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ala İbnu'l-Hadrami

Anlatıldığına göre, kendisine: "Kişi Beytullah'ı görünce ellerini kaldırır mı." diye sorulunca şu cevabı vermiştir: "Resulullah (sav)'la haccettik. O zaman biz bunu yapardık." (Bu metin Tirmizi'ye aittir. Mevzu üzerine, Ebu Davud ve Nesai'den gelen metin müteakip rivayettedir)

Tirmizi, Hacc 32, (955)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Cabir

Ebu Davud ve Nesai'de bu rivayet şu şekildedir: "Bu hususta soruldu, şu cevabı verdi: "Yahudilerden başka birisinin yaptığını görmedim. Resulullah (sav)'la birlikte haccettik, bunu yapmadık."

Ebu Davud, Menasik 46, (1870); Nesai, Hacc 122 (5, 212)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) ilerledi, Mekke'ye girdi. (Doğru Beytullah'a giderek) Hacerul-Esved'e geldi, (ilk iş) onu istilam buyurdu. Sonra Beytullah'ı (yedi şavtta) tavaf etti. (Tavaf tamamlanınca) Safa tepesine geldi, oradan Beytullah'a baktı. Ellerini kaldırıp Allah'ı (tekbir, tehlil, tahmid ve tevhidlerle) zikretmeye başladı ve Allah'ın zikretmesini dilediğince zikretti, dua etti. Bu sırada Ensar (ra) da onun aşağısında (aynı şekilde zikir ve duada bulunuyordu).

Ebu Davud, Menasik 46, (1872)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

İbnu Ömer (ra) Mekke'den (ayrılıp Medine'ye) yönelmişti. Kudeyd'e gelmişti ki, kendisine Medine'den bir haber ulaştı. Bunun üzerine, ihramsız olarak Mekke'ye döndü.

Muvatta, Hacc 248 (1, 423)
Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Fadl İbnu Abbas (ra), Resulullah (sav)'ın terkisinde idi. Has'ame'den bir kadın birşeyler sormak istiyordu. Fadl, kadına, kadın da Fadl'a bakmaya başladı. Resulullah (sav) eliyle Fadl'ın başını öbür istikamete çevirdi. Kadın: "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın kullarına yazdığı hacc farızası yaşlı ve ihtiyar babama ulaştı. Ancak o, bineğin üzerinde durabilecek halde bile değil. Ben ona bedel hacc yapabilir miyim?" dedi. Resulullah (sav): "Evet." dedi. Bu hadise, Veda Haccında cereyan etti.

Buhari, Hacc 1, Cezfi-u's-Sayd 23, 24, İsti'zan 2; Müslim, Hacc, 407, 408, (1334, 1335); Muvatta, Hacc 97, (1, 359); Tirmizi, Hacc 85, (928); Ebu Davud, Menasik 26, (1809); Nesai, Hacc 9,11.12, (5,117,118)
Haccda Niyabet | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bir adam Resulullah (sav)'a gelerek: "Kızkardeşim haccetmeye nezretti. Ancak bunu ifa etmeden öldü, (ne yapmak gerekmektedir?)" diye sordu. Resulullah (sav): "Üzerinde başka borcu var mıydı, sen bunu ödeyiverdin mi?" buyurdu. Adam: "Evet!" deyince: "Öyleyse Allah'a olan borcunu da ödeyiver. O, (celle şanuhu) borç ödenmeye daha layıktır" dedi.

Buhari, Eyman 30, Ceza-u's-Sayd 22, İtisam 12; Nesai, Hacc 7, 8, (5,116); Müslim, Nezr 1, (1638)
Haccda Niyabet | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav), bir adamın: "Şübrüme adına lebbeyk!" dediğini işitir. "Şübrüme de kim?" diye sorar. Adam: "Bir kardeşim veya bir yakınım!" diye cevap verir. Resulullah (sav): "Sen kendi hesabına hacc yapmış mısın?" diye sorar. "Hayır!" cevabını alınca: "Öyleyse önce kendi adına hacc yap, sonra Şübrüme adına yaparsın!" der.

Ebu Davud, Menasik 26, (1811); İbnu Mace, Menasik 9, (2903)
Haccda Niyabet | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Hz. Ömer (ra) yevm-i nahrin sabahında gündüz biraz yükselince çıkıp tekbir getirdi. Onun tekbiriyle birlikte halk da tekbir getirdi. Aynı gün, gündüzün tamamen yükselmesinden sonra ikinci defa çıkıp tekbir getirdi, halk da onunla birlikte tekbir getirdi. Sonra güneşin zeval vaktinde çıkıp tekrar tekbir getirdi, halk da onunla birlikte tekbir getirdi. (Getirilen) bu tekbir Mescid-i Haram'a kadar ulaştı ve halk: "Hz. Ömer tekbir getirdi" deyip tekbir getirdiler.

Muvatta, Hacc 205, (1, 404)
Teşrik Günlerinde Tekbir | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Yahya İbnu Said

İbnu Ömer (ra)'den anlatıldığına göre, "O, çadırının içinde tekbir getirirdi." (Tercüme'de muallak olarak kaydeder. Ancak Buhari, bunu İbnu Ömer'e değil, Hz. Ömer'e nisbet eder.)

Buhari, İydeyn 12
Teşrik Günlerinde Tekbir | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog