Arama

İki kişiye karşı hased caizdir: Birincisi o kimsedir ki, Allah kendisine Kur'an-ı Kerim'i nasib etmiştir, o da onu, gece ve gündüz boyu ikame eder. İkincisi de o kimsedir ki, Allah Teala ona mal vermiştir de o da gece ve gündüz (hak yolda) infak eder.

Buhari, Fedailu'l-Kur'an 20, Tevhid 45; Müslim, Müsafirin 266 (815); Tirmizi, Birr 24, (1937)
Hased Hakkında | HASEDLE İLGİLİ BÖLÜM | İbnu Ömer

Resululah (sav) buyurdular ki: "Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu -ravi dedi ki: Veya kuru otu- yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir."

Ebu Davud, Edeb 52, (4903)
Hased Hakkında | HASEDLE İLGİLİ BÖLÜM | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Size ümem-i kadime hastalığı sirayet etti: Bu, hased ve buğzdur. Bu kazıyıcıdır. Bilesiniz; kazıyıcı derken saçı kazır demiyorum. O dini kazıyıcıdır. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin ederim, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi: Aranızda selamı yaygınlaştırın."

Tirmizi, Sıfatu'l-Kıyame 57, (2512)
Hased Hakkında | HASEDLE İLGİLİ BÖLÜM | Zübeyr

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ademoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir. Mala karşı hırs ve hayata karşı hırs"

Buhari, Rikak 5; Müslim, Zekat 115, (1047); Tirmizi, Zühd 28, (2340); İbnu Mace, Zühd 27, (4234)
Hırs Hakkında | HIRS BÖLÜMÜ | Enes

Resulülullah (sav) buyurdular ki: "Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazla değildir."

Tirmizi, Zühd, 43, (2377)
Hırs Hakkında | HIRS BÖLÜMÜ | Ka'b İbnu Malik

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ademoğlu için iki vadi dolusu mal olsaydı, mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Ademoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenleri affeder."

Buhari, Rikak 10; Müslim, Rikak 116, (1048); Tirmizi, Zühd 27, (2338)
Hırs Hakkında | HIRS BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) "Allah'tan hakkıyla haya edin!" buyurdular. Biz: "Ey Allah'ın Resulü, elhamdülillah, biz Allah'tan haya ediyoruz" dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batni ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur."

Tirmizi, Kıyamet 25, (2460)
Haya Hakkında | HAYA BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) çadırdaki bakire kızdan daha çok haya sahibi idi. Hoşlanmadığı bir şey görmüşse biz bunu yüzünden hemen anlardık.

Buhari, Edeb 77, Menakıb 23; Müslim, Fedailu'n-Nebi 67, (2320)
Haya Hakkında | HAYA BÖLÜMÜ | Ebu Saidi'l-Hudri

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır, İslam'ın ahlakı hayadır."

Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 9, (2, 905); İbnu Mace, Zühd 17, (4181, 4182)
Haya Hakkında | HAYA BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Talha İbnu Rükane

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir."

Tirmizi, Birr 47, (1975); İbnu Mace, Zühd 17, (4185)
Haya Hakkında | HAYA BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) bana: "Ey Muaz, insanlara karşı iyi ahlaklı ol!" dedi.

Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 1
Hulk (Huy) Hakkında | HULK (HUY) BÖLÜMÜ | Muaz İbnu Cebel

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü'minler arasında imanca en kamil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır."

Tirmizi, Rada 11, (1162); Ebu Davud, Sünnet 16, (4682)
Hulk (Huy) Hakkında | HULK (HUY) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet günü, mü'minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah Teala hazretleri, çirkin düşük söz (ve davranış) sahiplerini buğzeder." (Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Güzel ahlak sahibi, ahlakı sayesinde, namaz ve oruç sahibinin derecesine ulaşır.")

Tirmizi, Birr 62, (2003, 2004); Ebu Davud, Edeb 8, (4799)
Hulk (Huy) Hakkında | HULK (HUY) BÖLÜMÜ | Ebu'd-Derda

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bana en sevgili olanınız, kıyamet günü de bana mevkice en yakın bulunacak olanınız, ahlakça en güzel olanlarınızdır. Bana en menfur olanınız, kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız, gevezeler, boşboğazlar ve yüksekten atanlardır." (Cemaatte bulunan bazıları): "Ey Allah'ın Resulü! Yüksekten atanlar kimlerdir?" diye sordular. "Onlar mütekebbir (büyüklük taslayan) kimselerdir!" cevabını verdi.

Tirmizi, Birr 77, (2019)
Hulk (Huy) Hakkında | HULK (HUY) BÖLÜMÜ | Cabir

Resullullah (sav)'a iyilik (birr) ve günah hakkında sordum. Bana şu cevabı verdi: "İyilik (birr), güzel ahlaktır. Günah da içini rahatsız eden ve başkasının muttali olmasından korktuğun şeydir."

Müslim, Birr 15, (2553); Tirmizi, Zühd 52, (2390)
Hulk (Huy) Hakkında | HULK (HUY) BÖLÜMÜ | Nevvas İbnu Sem'an

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog