Arama

Resul-i Ekrem (sav), (bir gün) sordu: "En hayırlı olan ve derecenizi en ziyade artıran, melikinizin yanında en temiz, sizin için gümüş ve altın paralar bağışlamaktan daha sevaplı, düşmanla karşılaşıp boyunlarını vurmanız veya boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olan amelinizin hangisi olduğunu haber vereyim mi?" "Evet! Ey Allah'ın Resulü!" dediler. "Allah'ın zikridir!" buyurdu.

Tirmizi, Da'avat 6, (3374); Muvatta, Kur'an 24
Duanın Fazileti Ve Vakti | DUA BÖLÜMÜ | Ebu'd-Derda

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Teala hazretleri şöyle seslenir: "Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!"

Tirmizi, Cehennem 9, (2597)
Duanın Fazileti Ve Vakti | DUA BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah'tan dünya ve ahiret için hayır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin."

Ebu Davud, Edeb 105, (5042)
Duanın Fazileti Ve Vakti | DUA BÖLÜMÜ | Muaz

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kimse evine veya yatağına girince hemen bir melek ve bir şeytan alelacele gelirler. Melek: "Hayırla aç!" der. Şeytan da: "Şerle aç!" der. Adam, şayet (o sırada) Allah'ı zikrederse melek şeytanı kovar ve onu korumaya başlar. Adam uykusundan uyanınca melek ve şeytan aynı şeyi yine söylerler. Adam, şayet: "Nefsimi, ölümden sonra bana geri iade eden ve uykusunda öldürmeyen Allah'a hamdolsun. İzniyle yedi semayı arzın üzerine düşmekten alıkoyan Allah'a hamdolsun" dese bu kimse yatağından düşüp ölse şehit olur, kalkıp namaz kılsa faziletler içinde namaz kılmış olur." [Rezin ilavesidir]

Rezin
Duanın Fazileti Ve Vakti | DUA BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ı zikreden bir cemaatle sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmam, bana İsmail'in oğullarından dört tanesini azad etmemden daha sevgili gelir. Allah'ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batımına kadar oturmam dört kişi azad etmemden daha sevgili gelir."

Ebu Davud, İlm 13, (3667)
Duanın Fazileti Ve Vakti | DUA BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her gece Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasına iner ve: "Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu vereyim, kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım" der." (Rivayetin Müslim'deki bir vechi şöyle: "Allahu Teala gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar mühlet verir. Ondan sonra yakın semaya inerek şöyle der: "Melik benim. Melik benim. Kim bana dua edecek?")

Buhari, Tevhid 35, Teheccüd 14, Da'avat 13; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 166, (758); Muvatta, Kur'an 30, (1, 214); Tirmizi, Da'avat 80, (3493); Ebu Davud, Salat 311, (1315)
Duanın Fazileti Ve Vakti | DUA BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Derdi ki: "Ey Allah'ın Resulü! En ziyade dinlenmeye (ve kabule) mazhar olan dua hangisidir?" "Gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır!" diye cevap verdi."

Tirmizi, Da'avat 80
Duanın Fazileti Ve Vakti | DUA BÖLÜMÜ | Ebu Ümame

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ezanla kaamet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka kabule mazhar olur)." "Öyleyse," dendi, "ey Allah'ın Resulü, nasıl dua edelim?" "Allah'tan," dedi, "dünya ve ahiret için afiyet isteyin!"

Ebu Davud, Salat 36, (521); Tirmizi, Salat 46, (216), Da'avat 138, (3588, 3589)
Duanın Fazileti Ve Vakti | DUA BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İki şey vardır, asla reddedilmezler: Ezan esnasında yapılan dua ile, insanlar birbirine girdikleri savaş sırasında yapılan dua."

Muvatta, Nida 7, (1, 70); Ebu Davud, Cihad 41, (2540)
Duanın Fazileti Ve Vakti | DUA BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Sa'd

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise (secdede) duayı çok yapın."

Müslim, Salat 215, (482); Ebu Davud, Salat 152, (875)
Duanın Fazileti Ve Vakti | DUA BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) anlatıyor: "(Allah'ın kabul ettiği) üç müstecab dua vardır, bunların icabete mazhariyetleri hususunda hiç bir şekk yoktur. Mazlumun duası, müsafirin duası, babanın evladına duası."

Tirmizi, Birr 7, (1906), Cennet 2, (2528), Da'avat 139, (3592); Ebu Davud, Salat 364, (1536); İbnu Mace, Dua 11, (3862)
Duanın Fazileti Ve Vakti | DUA BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İcabete mazhar olmada gaib kimsenin gaib kimse hakkında yaptığı duadan daha sür'atli olanı yoktur."

Tirmizi, Birr 50, (1981), Ebu Davud, Salat 364, (1535); Müslim, Zikr 88, (2733); Buhari, Mezalim 9
Duanın Fazileti Ve Vakti | DUA BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni'l-As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Duvarları örtmeyin. Kim kardeşinin mektubuna, onun izni olmadan bakarsa tıpkı ateşe bakmış gibi olur. Allah'tan avuçlarınızın içiyle isteyin, sırtlarıyla istemeyin; duayı tamamlayınca avucunuzu yüzlerinize sürün"

Ebu Davud, Salat 358, (1489, 1490,1491)
Dua Edenin Hey'eti (Dış Görünüşü) | DUA BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) dua ederken ellerini öyle kaldırdı ki, koltuk altlarının beyazlığını gördüm."

Buhari, İstiska 21
Dua Edenin Hey'eti (Dış Görünüşü) | DUA BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) ellerini dua ederken kaldırınca, onları yüzlerine sürmedikçe geri bırakmazlardı."

Tirmizi, Da'avat 11, (3383)
Dua Edenin Hey'eti (Dış Görünüşü) | DUA BÖLÜMÜ | Ömer

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog