Arama

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Kim ebeveyninden birine bedel haccederse, bu hacda onun borcunu ödemiş olur. Bu durum semadaki ruhuna müjdelenir. Kişi, anne ve babasına karşı isyankar (akk) bile olsa (bu iyiliği sebebiyle) Allah'ın nezdinde (iyi kullar meyanında) yazılır." (Diğer bir rivayette ise: "Babası için bir hacc, kendisi için yedi hacc yazılır" denmiştir.) (Bu rivayet Heysemi'nin Mecmau'z- Zevaid'inde, Taberani'nin Mu'cemu'l-Kebir'inden kaydedilmiştir (3,282))

Rezin
Ebeveyne İyilik | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Erkam

Yanıma bir kadın girdi. Beraberinde iki kız çocuğu da vardı. Bir şeyler istedi. Aksi gibi yanımda bir hurmadan başka bir şey yoktu. Onu verdim. Kadın aldı ve ikiye bölerek kızlarına taksim etti. Kendine pay ayırmadı. Çıkıp gittiler. Arkadan Resulullah (sav) girdi. Durumu ona anlattım. Dedi ki: "Kim bu şekilde kızlarla imtihan edilir o da onlara iyi davranırsa, kızlar, onun için, ateşe karşı perde olurlar."

Buhari, Zekfit 10, Edeb 19; Müslim, Bin-147, (2629); Tirmizi, Birr 13, (1916)
Evlad Ve Akrabalara İyilik | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Buluğa erinceye kadar kim iki kız evladı yetiştirirse - parmaklarını birleştirerek - kıyamet günü o ve ben şöyle beraber oluruz." (Tirmizi'de: "O ve ben cennete şu iki şey gibi beraber gireriz dedi ve iki parmağıyla işaret etti" şeklinde gelmiştir.")

Müslim, Birr 149, (2631); Tirmizi, Bin-13, (1917)
Evlad Ve Akrabalara İyilik | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir." (Ebu Davud'da İbnu Abbas (ra)'dan şu rivayet de kaydedilmiştir: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kimin iki kızı olur da öldürmez, alçaltmaz, oğlan çocuklarını bunlara tercih etmezse, Allah onu cennete koyar")

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)
Evlad Ve Akrabalara İyilik | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Ebu Said

Hz. Peygamber (sav): "Ben ve yanakları kararmış kadın kıyamet günü şu iki şey gibi yan yanayız. - Hadisi rivayet eden Yezid İbnu Zürey, baş ve orta parmaklarıyla işaret yaptı - O kadın ki, mevkii, makamı bulunan kocasından dul kalmıştır, (maddi imkanlarından başka) neseb ve güzelliği yerindedir. Bütün bunlara rağmen (evlenmez) ve yetimler büyüyünceye veya ölünceye kadar kendini onlara hasreder." (Hadiste geçen "yanakları kararmış kadın" tabiriyle Hz. Peygamber (sav) yetimlerim büyütmek gayesiyle süslenmeyi ve rahat yaşamayı terkeden, çektiği sıkıntılar sebebiyle cildi kararan dul kadını ifade buyurmuştur)

Ebu Davud, Edeb 130, (5149)
Evlad Ve Akrabalara İyilik | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Avf İbnu Malik el-Eşcal

Bir gün, Resulullah (sav) kızı Fatıma (ra)'nın iki oğlundan birini kucaklamış olduğu halde evden çıktı ve şöyle diyordu: "Siz var ya, sizin yüzünüzden (ebeveyniniz) cimriliğe, korkaklığa ve cehalete düşüyorlar. Ve siz Allah'ın reyhanındansınız."

Tirmizi, Birr, 11 (1911); İbnu Mace, Edeb 3, (3666).
Evlad Ve Akrabalara İyilik | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Havle Bintu Hakim

Hz. Ebu Bekir (ra), Hz. Aişe (ra)'ye uğradı. Aişe hummaya yakalanmış, hasta idi. "Kızım, nasılsın?" diye hatırını sordu ve yanağından öptü.

Ebu Davud, Edeb 158 (5222); Buhari, Menakıbu'l-Ensar 45
Evlad Ve Akrabalara İyilik | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Bera

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz"

Tirmizi, Birr 33, (1953)
Evlad Ve Akrabalara İyilik | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Said İbnu'l-As

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Ben ve yetime bakan kimse cennette şöyleyiz" Orta parmağı ile baş parmağım yan yana getirip aralarını açıp kapayarak işaret eti.

Buhari, Talak 14, Edeb 24; Tirmizi, Birr 14, (1919); Ebu Davud, Edeb 131, (5150)
Yetimlere İyilik | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Sa'd

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır."

Tirmizi, Birr 14, (1918)
Yetimlere İyilik | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Bir adam yolda yürürken, yol üzerinde bir diken dalına rastladı. Onu alıp dışarı attı. Cenab-ı Hakk bu davranışından memnun kalarak, ona mağfiret etti." (Bu metin, Ebu Davud hariç beş kitabın beşinde aynen mevcuttur. Ebu Davud (az bir farklılıkla) şöyle kaydeder: "Hiçbir hayır yapmamış olan bir adam, yoldan bir diken dalını kaldırdı. Bu ya (yola uzanmış) bir ağaç dalıydı kesip attı ya da yola bırakılmış bir şeyi kaldırıp attı..." gerisi yukarıdaki gibi.)

Buhari, Mezalim 28, Cemaat 32; Müslim, Birr 128, (1914), İmaret 163, (1914); Muvatta, Salatu'l-Cemaat 6, (1, 131); Tirmizi, Birr 38 (1958); Ebu Davud, Edeb 172, (5245)
Yoldan Rahatsız Edici Şey Temizlemeye Dair | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurmuştur ki: "Bana ümmetimin, hayır ve şer, bütün amelleri arzedildi. İyi amelleri arasında, rahatsızlık veren bir şeyin yoldan atılması da vardı. Kötü amelleri arasında yere gömülmeden mescide bırakılmış tükrük de vardı."

Müslim, Mesacid 58, (553)
Yoldan Rahatsız Edici Şey Temizlemeye Dair | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

"Ey Allah'ın Resulü, bana faydalı olacak birşey öğret", dedim de şu tavsiyede bulundu: "Müslümanların yolundan rahatsızlık veren şeyleri kaldır"

Müslim, Birr 131, (2618)
Yoldan Rahatsız Edici Şey Temizlemeye Dair | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Ebu Berze

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Dul ve kimsesizler için çalışan, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir"

Buhari, Nafaka 1, Edeb 25, 26; Nesai, Zekat 78, (5, 86, 87); Müslim, Züd 41, (2982); Tirmizi, Birr 44, (1970)
İyilik Üzerine Müteferrik Hadisler | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Safvan İbnu Süleym

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kırk iyilik vardır. En üstünü sağmal keçi bağışlamaktır. Bu iyiliklerden birini, sevab ümid ederek ve vadedilen mükafatı tasdik ederek yapan kimseyi Allah mutlaka, bu ameli sebebiyle, cennete koyar." Ravilerden biri (Hassan) diyor ki: "Keçi bağışı dışındaki amelleri saydık: Verilen selamı almak, hapşırana yerhamukallah demek, yoldan rahatsızlık veren şeyi temizlemek vs. gibi, fakat on beşe bile ulaşamadık"

Buhari, Hibe 35; Ebu Davud, Zekat 42, (1683)
İyilik Üzerine Müteferrik Hadisler | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Amr İbnu'l-As

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog