Arama

Katade (ra)'ye ulaştığına göre, Resulullah (sav) hilali görünce şu duayı okurmuş: "Hayırlı ve istikametli bir ihtilal (devresi diliyorum,)" Bunu üç kere söyledikten sonra, "Seni yaratan Allah'a inandım." Bunu da üç kere tekrar ettikten sonra: "... Ayını çıkarıp ... Ayını getiren Allah'a hamdolsun" dermiş." (Ebu Davud'un yine Katade'den kaydrettiği bir diğer rivayetinde: "Resulullah (sav), hilali görünce yüzünü ondan çevirirdi" denmektedir.)

Ebu Davud, Edeb 111 (5092)
Hilali Görünce Okunacak Dualar | DUA BÖLÜMÜ | Katade

Resulullah (sav) gök gürleyip, şimşek çakınca şu duayı okurdu: "Allah'ım bizi gadabınla öldürme, azabınla da helak etme, bu (azabı)ndan önce bize afiyet (içinde ölüm) ver."

Tirmizi, Da'avat 51, (3446)
Gök Gürleyince; Rüzgar Esince; Bulut Çıkınca Okunacak Dua | DUA BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) ufuk-ı semada bir bulut belirtisi gördü mü işi terkeder, namazda idiyse kısa keser ve şu duayı okurdu: "Allah'ım, bunun şerrinden sana sığınırım." Yağmur başlarsa: "Allah'ım, bol yağmur, faydalı yağmur (ver)" derdi.

Ebu Davud, Edeb, 113, (5099); İbnu Mace, Dua 21, (3889)
Gök Gürleyince; Rüzgar Esince; Bulut Çıkınca Okunacak Dua | DUA BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) rüzgar estiği zaman şu duayı okurdu: "Allah'ım, senden bunun hayrını ve bunda olan (menfaatların da) hayrını ve bunun gönderiliş maksadındaki hayrı da istiyorum. Bunun şerrinden, bunda olanın şerrinden, bununla gönderilen şeyin şerrinden de sana sığınıyorum."

Buhari, Bed'ül-Halk 5, Tefsir, Ahkaf 2, Edeb, 68; Müslim, İstiska 14, (899); Tirmizi, Da'avat 50, (3445)
Gök Gürleyince; Rüzgar Esince; Bulut Çıkınca Okunacak Dua | DUA BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rüzgara küfretmeyin. Hoşunuza gitmeyen bir rüzgar görünce: "Allah'ım, senden bunun hayrını taleb ediyorum" deyin."

Tirmizi, Fiten 64, (2253)
Gök Gürleyince; Rüzgar Esince; Bulut Çıkınca Okunacak Dua | DUA BÖLÜMÜ | Ubey İbnu Ka'b

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Duaların en faziletlisi arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz, la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehü'l'mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir. (Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na aittir. O, herşeye kadirdir) sözüdür."

Muvatta, Kur'an 32, (1, 214, 215); Tirmizi, Da'avat 133, (3579)
Arefe Günü Ve Kadir Gecesi Duası | DUA BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi

"Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89, (3508)
Arefe Günü Ve Kadir Gecesi Duası | DUA BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav)'ın arkasında namaz kılan birisi, namazda hapşırdı ve şu duayı okudu: "Mübarek (hayrı bol), ihlaslı ve çok hamdle Allah'a hamdederiz, ta Rabbimiz razı oluncaya kadar; dünya ve ahiret işindeki rızasından sonra da (hamdimize devam ederiz)." Resulullah (sav) namazdan çıktıktan sonra: "Namazda dua okuyan kimdi?" diye sordu. Ancak okuyan kişi sükut etti. Resulullah (sav) tekrar sordu: "Duayı kim okudu? Zira fena bir şey söylemedi" Bunun üzerine adam: "Bendim, bu dua ile sadece hayır murad ettim" dedi. Efendimiz: "(Duanız) Rahmanın Arşına kadar yükseldi" buyurdu.

Ebu Davud, Salat 121, (770, 774); Tirmizi, Salat 296, (404); Buhari, Ezan 115, (muhtasaran); Muvatta, Kur'an 25, (1, 212); Nesai, İftitah 112 (2, 196)
Hapşıranın Duası | DUA BÖLÜMÜ | Amr İbnu Rebia

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri hapşırınca "Elhamdülillah ala külli hal" (Her hal için elhamdülillah) desin. Kardeşi de -yahut arkadaşı da- ona ''Yerhamükallah" diye cevap versin. (Kardeşi bunu) kendisi için söyleyince, hapşıran da Yehdikümullah ve yuslih baleküm (Allah size de hidayet versin ve işinizi düzeltsin) desin."

Buhari, Edeb 126; Ebu Davud, Edeb 99, (5033)
Hapşıranın Duası | DUA BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hz. Davud (as)'un duaları arasında şu da vardır: "Allahım! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli taleb ediyorum. Allah'ım! Senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl." Ebu'd-Derda der ki: "Resulullah (sav) Hz. Davud'u zikredince, onu "insanların en abidi (yani çok ve en ihlaslı ibadet yapanı) olarak tavsif ederdi."

Tirmizi, Da'avat 74, (3485)
Hz. Davud (as)'un Duası | DUA BÖLÜMÜ | Ebu'd-Derda

Resulullah (sav)'a ref ederek demiştir ki: "Yunus kavminin duaları arasında şu da vardı: "Ey diri olan, ey (mahlukata) kıyam veren, ey hiçbir hayat sahibinin olmadığı zamanda hayat sahibi olan, ey hayat veren, ey ölüm veren, ey celal ve ikram sahibi!" [Rezin ilavesidir.]

Rezin
Hz. Yunus (as) Kavminin Duası | DUA BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir belaya uğrayanı görünce şu duayı okursa: "Seni imtihan ettiği şeyde bana afiyet veren ve birçok yarattığından beni üstün kılan Allah'a hamdolsun!" Artık yaşadığı müddetçe bu bela ne olursa olsun ona maruz kalmaktan muaf kılınır." (Ebü Hüreyre (ra)'nin bir rivayetinde sadece: "...Bu bela ona isabet etmez" denmiştir)

Tirmizi, Da'avat 38, (3427, 3428); İbnu Mace, Dua 22, (3892)
Belaya Uğrayanı Görünce Okunacak Dua | DUA BÖLÜMÜ | Hz. Ömer ve Hz. Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) dua ederken şunu söylerdi: "Allahım, dinimi doğru kıl, o benim işlerimin ismetidir, Dünyamı da doğru kıl, hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl, dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma (vesilesi) kıl. Ölümü de her çeşit şerden (kurtularak) rahat(a kavuşma) kıl."

Müslim, Zikr 71, (2720)
Sebebe Ve Vakte Bağlı Olmayan Dualar | DUA BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah'ın duasının çoğu: "Allahümme atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve kına azabe'n-nar. (Allahım bize dünyada da bir hayır, ahirette de bir hayır ver, bizi cehennem azabından koru" idi.

Buhari, Da'avat 55, Tefsir, Bakara 36; Müslim, Zikr 26, (2690); Ebu Davud, Salat 381, (1519)
Sebebe Ve Vakte Bağlı Olmayan Dualar | DUA BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim cenneti üç kere isterse, cennet: "Allah'ım onu cennete koy" der. Kim Allah'tan üç sefer ateşe karşı koruma taleb ederse, cehennem: "Allah'ım onu ateşten koru" der."

Tirmizi, Cennet 27, (2575); Nesai, İstiaze 56, (8, 279); İbnu Mace, Zühd 39, (4340)
Sebebe Ve Vakte Bağlı Olmayan Dualar | DUA BÖLÜMÜ | Enes

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog