Arama

Resulullah (sav) "Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir" buyurdu. Kendisine: "Ya bulamayan olursa?" diye soruldu. "Eliyle, çalışır, hem şahsı için harcar hem de tasadduk eder" cevabını verdi. "Ya çalışacak gücü yoksa?" diye soruldu "Bu durumda, sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder" dedi. "Buna da gücü yetmezse?" dendi. "Ma'rufu veya hayrı emreder" dedi. "Bunu da yapmazsa?" diye tekrar sorulunca: "Kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkor. Zira bu da bir sadakadır" buyurdu.

Buhari, Zekat 30, Edeb 33; Müslim, Zekat 55, (1008)
İyilik Üzerine Müteferrik Hadisler | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye, her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanım yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır, namaza gitmek üzere attığın her adım sadakadır. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldınp atman sadakadır.

Buhari, Cihad 72, 128, Sulh 33; Müslim, Müsafirin 84, (720), Zekat 56, (1009)
İyilik Üzerine Müteferrik Hadisler | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

"Ey Allah'ın Rasulü", dedim, "cahiliye devrinde yaptığım hayırlar var: Dua, köle azad etme, sadaka vermek gibi, bana bunlardan bir sevab gelecek mi?" "Sen" dedi, "zaten,daha önce yaptığın bu iyiliklerin hayrına Müslüman olmuşsun."

Buhari, Zekat 24, Büyu 100, Itk 12, Edeb 16; Müslim, İman 194-196, (123)
İyilik Üzerine Müteferrik Hadisler | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Hakim İbnu Hizam

Dedim ki "Ey Allah'ın Resulü, İbnu Cüd'an cahiliye devrinde sıla-i rahimde bulunur, fakirlere yedirirdi, o bundan fayda görecek mi?" Resulullah (sav) şu cevabı verdi: "(Hayır) iyiliklerin ona bir faydası olmayacaktır. Çünkü o bir gün bile "Ya Rabbi kıyamet günü günahlarımı bağışla" dememiştir."

Müslim, İman 365, (214)
İyilik Üzerine Müteferrik Hadisler | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme)"

Müslim, Birr 144, (2626)
İyilik Üzerine Müteferrik Hadisler | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her bir ma'ruf sadakadır" (Bu hadisi Tirmizi, Hz. Cabir (ra)'den şu ziyade ile rivayet etti: "Kardeşini güler yüzle karşılaman, kendi kovandan kardeşinin kabına su vermen de birer ma'rufdur")

Buhari, Edeb 33; Müslim, Zekat 52, (1005); Ebu Davud, Edeb 68, (4947); Tirmizi, Birr 45, (1971)
İyilik Üzerine Müteferrik Hadisler | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Huzeyfe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden herkese Rabbi, aralarında bir tercüman olmaksızın, doğrudan doğruya hitab edecektir. Kişi o zaman (ateşe karşı bir kurtuluş yolu bulmak üzere sağına bakar, hayatta iken gönderdiği (hayır) amellerden başka birşey göremez. Soluna bakar, orada da hayatta iken işlediği (kötü) amellerden başka birşey göremez. Ön cihetine bakar, Karşısında (kendini beklemekte olan) ateşi görür, (Ey bu dehşetli güne inanan mü'minler!) yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız güzel bir sözle koruyun"

Buhari, Rikak 49, 51, Tevhid 36, 24, Zekat 9, Menakıb 25, Edeb 34; Müslim, Zekat 67, (1016); Tirmizi, Kıyamet 1, (2427)
İyilik Üzerine Müteferrik Hadisler | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Adiy İbnu Hatim

Bilin ki, bir ev halkına, sütünden ve yününden istifade etmeleri için, akşam ve sabah bol süt veren devesini geçici olarak bağışlayan kimsenin ecri cidden büyüktür."

Müslim, Zekat 73, (1019)
İyilik Üzerine Müteferrik Hadisler | BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir."

Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, (2139)
Sıdk Ve Emanet | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Sa'id el-Hudri

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü tüccarlar facirler (günahkarlar) olarak diriltilecekler. Ancak Allah'tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar müstesna"

Tirmizi, Büyu 4, (1210); İbnu Mace, Ticaret 3, (2146)
Sıdk Ve Emanet | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Rifa'a İbnu Rafi

Biz hicret etmezden önce simsarlar olarak isimlendiriliyorduk. Bir gün, Medine'de, bize Hz. Peygamber (sav) uğradı. Bize ondan daha iyi bir isim verdi. Buyurdu ki: "Ey tüccarlar, satış işine, yemin ve boş söz karışır..." (Bir başka rivayette şöyle denmiştir: "Satış işine yemin ve yalan bulaşmaktadır, siz (Rabbin gadabını söndüren) sadaka karıştırın")

Ebu Davud, Büyu 1, (3326, 3327); Tirmizi, Büyu 4, (1208); Nesai, Eyman 7, (7, 15)
Sıdk Ve Emanet | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Kays İbnu Ebi Gareze el-Gıfari

Hz. Peygamber (sav)'ı işittim, diyordu ki: "(Ticarette yalan) yemin,(tüccarın zannınca) mala rağbeti artırır. (Halbuki gerçekte) kazancı giderir."

Buhari, Büyu 26; Müslim, Müsakat 13 (1607); Ebu Davud, Büyu 6, (3335); Nesai, Büyu 5. (7, 246)
Sıdk Ve Emanet | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Alıp-satanlar" birbirlerinden ayrılmadıkça (vazgeçmekte) muhayyerdirler. Alıp-satanlar alış-verişi sıdk ve doğruluk üzere yapar (kusuru) beyan ederlerse alış-verişleri her ikisi hakkında da mübarek kılınır. Yalan söylerler (kusurları) gizlerlerse, belli bir kar sağlasalar bile, alış-verişlerinin bereketini kaybederler." Bir rivayet şöyledir: "Alış-verişlerinin bereketi yok edilir: Yalan yemin malı rağbetli, kazancı bereketsiz kılar."

Buhari, Büyu 19, 22, 44, 46; Müslim, Büyu 47, (532); Ebu Davud, Büyu 53, (3459); Tirmizi, Büyu 26, (1246); Nesai, Büyu 3, (7, 244-245)
Sıdk Ve Emanet | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Hakim İbnu Hizam

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Satışında, satın alışında, borcunu ödeyişinde cömert ve kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetini bol kılsın." (Tirmizi'nin rivayeti şöyledir: "Allah, sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti. Çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir, satın alınca kolaylık gösterir, alacağını isteyince (kabalık ve sertlik değil, anlayış ve) kolaylık gösterirdir")

Buhari, Büyu 16; Tirmizi, Büyu 75, (1320)
Alış-Verişte Ve İkalede Kolaylık | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) şöyle buyurur: "Allah, satıştaki müsamahayı, satın alıştaki müsamahayı, ödemedeki müsamahayı sever"

Tirmizi, Büyu 75 (1319)
Alış-Verişte Ve İkalede Kolaylık | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog