Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kendisine buhur değen kadın sakın bizimle yatsı namasına katılmasın."

Müslim, Salat 143, (444); Ebu Davud, Tereccül 7, (4175); Nesai, Zinet 37, (8, 154)
Koku Ve Yağ | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Fıtrat beştir: Sünnet olmak, etek traşı olmak, bıyığı kesmek, tırnakları kesmek, koltuk altını yolmak."

Buhari, Libas 63, 64, İsti'zan 51; Müslim, Taharet 39, (257); Muvatta, Sıfatu'n Nebiyy 3, (2, 921); Tirmizi, Edeb 14, (2757); Ebu Davud, Tereccül 16, (4198); Nesai, Taharet 10,11, (l, 14,15)
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "On şey fıtrattandır: Bıyığın kesilmese sakalın uzatılması, misvak, istinşak (burna su çekmek), mazmaza (ağza su çekmek), tırnakları kesmek, parmak mafsallarını yıkamak, koltuk altını yolmak, etek traşı olmak, intikasu'l-ma yani istinca yapmak."

Müslim, 56 (261); Ebu Davud, Taharet 29, (53); Tirmizi, Edeb 14, (2758); Nesai, Zinet 1, (8,126, 127)
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav), bize bıyığın makaslanıp, tırnağın kesilmesini, koltuk altının yolunup, eteğin traş edilmesini kırk gün aşmayacak şekilde vakitledi.

Müslim, Taharet 51, (258); Ebu Davud, Tereccül 16, (4200); Tirmizi, Edeb 15, (2759); Nesai, Taharet 13,14, (1, 15,16)
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İbrahim (as) Kaddum nam -bazısı da şeddesiz olarak Kadum demiştir- mevkide seksen yaşında olduğu halde sünnet oldu."

Buhari, İsti'zan, 51, Enbiya 8; Müslim, Fedail 151, (2370)
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Yahya İbnu Said, Said İbnu'l Müseyyeb (ra)'ten şunu işitmiştir: "Hz. İbrahim (as), misafir ağırlayan ilk kimse idi. Keza o ilk sünnet olan kimseydi. Bıyığını kesenlerin ilki, saçında aklık görenlerin ilki de o idi. Ak saçları görünce: "Ya Rabbi bu nedir?" diye sormuş; Rabbi de: "Bu vakardır ey İbrahim!" demiş. O da: "Rabbim! Öyleyse vakarımı artır!" diyerek duada bulunmuştur." (Rezin şunu ilave etmiştir. "Bu sırada Hz. İbrahim 120 yaşındaydı. Bundan sonra 80 yıl daha yaşadı.")

Muvatta, Sıfatu'n-Nebi 4, (2,922)
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | Yahya İbnu Said

Hz. İbnu Abbas (ra)'a: "Resulullah (sav)'ın ruhu kabzedildiği vakit sen ne kadardın?" diye sorulmuştu şu cevabı verdi: "O gün ben sünnetliydim... Ve, erkekleri idrak edinceye kadar sünnet etmezlerdi."

Buhari, İsti'zan 51
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | İbnu Cübeyr

Bir kadın Medine'de kızları sünnet ederdi. Resulullah (sav) (kadını çağırtarak) kendisine: "Derin kesme. Zira derin kesmemen kadın için daha çok haz vesilesidir, koca için de daha makbuldür" diye talimat verdi. (Rezin'in rivayetinde Resulullah şöyle buyurur: "Kızları sünnet ederken üstten kes, derin kesme, bu şekilde kesilmesi yüze daha çok parlaklık, kocaya daha çok haz verir.")

Ebu Davud, Edeb 179, (5271)
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | Ümmü Atiyye

Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "İğreti saç takana da, taktırana da, bedene dövme yapana da, yaptırana da Allah lanet etsin!"

Buhari, Libas 86, Tıbb 36; Müslim, Libas 119, (2124); Nesai, Zinet 25, (8,148)
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

İğreti saç takan, taktıran; kaşları incelten, kaşlarını incelttiren, dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir.

Ebu Davud, Tereccül 5, (4170)
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Ben ve künyesi Ebu Amir olan Meafirli bir arkadaşım iliya (da denen Kudüs)da namaz kılmak üzere beraberce yola çıktık. Onlara kıssa anlatan büyükleri, Ezd kabilesine mensup Ebu Reyhane künyesini taşıyan bir Sahabi idi. Ebu'l-Husayn der ki: "Arkadaşım benden önce mescide vardı. Sonra da ben geldim ve yanına oturdum. Bana: "Ebu Reyhane'nin anlattığına yetiştin mi?" dedi. "Hayır!" diye cevap verince: "Ben onun anlattığını dinledim, diyordu ki: "Resulullah (sav) on şeyi yasakladı: Dişleri törpüleyip inceltmek, dövme yapmak, (erkeklerin saç ve sakallarındaki akları, kadınların yüzlerindeki tüyleri) yolması, kadının kadınla, erkeğin erkekle aynı örtü altında arada bir mania olmadan yatması, erkeğin Acemler gibi elbisesinin alt kısmına ipek şerit ilave etmesi, yine Acemler gibi omuzlarına alem olarak (dört parmak genişliğinden fazla) ipek koyması, yağmacılık yapması, saltanat sahibi olmayanın (Acemlerin ziyyi (süsü) durumunda olan) kaplan (derisinin) üzerine oturması ve yüzük takması."

Ebu Davud, Libas 11, (4049); Nesai, Zinet 20, (8, 143); İbnu Mace, Libas 47, (3655)
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu'l-Husayn el-Heysem İbnu Şefi

Resulullah (sav) on şeyi sevmezdi: San yani haluk, yaşlılıkla ortaya çıkan akların rengini değiştirme, izarın (kibirle) yerde sürünmesi, altın yüzük takmak, teberrüc (kadınlann zinetlerini yersiz olarak göstermesi), zar atmak, Muavvizeteyn'den başka bir şey okuyarak rukye yapmak, akdü't-temaim (muska bağlamak), suyu (meniyi) mahallinden başka yere atmak, çocuğu ifsad etmek. Resulullah, bunları) haram kılmaksızın mekruh sayardı.

Ebu Davud, 3, (4222); Nesai, Zinet 17, (8,141)
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav), bana altın yüzük takmayı, kıssi elbise giymeyi, rüku ve secdede Kur'an okumayı, sarıya boyanmış elbise giymeyi yasakladı." (Tirmizi ve Nesai'nin rivayetlerinde şu ziyade var: " ...kızıl meysereyi ve el-ciayı da yasakladı." Cia, Mısır'da arpadan veya buğdaydan yapılan bir şaraptır." Ebu Davud'un rivayetinde Hz. Ali: "Bunları size de yasakladı demiyorum" der)

Müslim, Libas 31, (2078); Muvatta, 28, (1, 80); Ebu Davud, Libas 11, (4044, 4045, 4046, 4060), Hatim 4, (4225); Tirmizi, Salat 195, (264); Nesai, 97, (2, 188), Zinet 43, 44, 46, 96, 122, (8, 165, 169, 203, 219)
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) bize yedi şeyi yasakladı: Altın yüzükler altın ve gümüş kaplar, ipekli eyer yaygıları, ipekli kıssi kumaşlar, istibrak denen kalın ipekli kumaşlar, ibrişim kumaşlar ve ipek kumaşlar.

Buhari, İsti'zan 8, Cenaiz 2, Mezalim 5, Nikah 71, Eşribe 28, Marza 4, Libas 28, 36, 45, Edeb 124, Eyman 9; Müslim, 3, (2066); Tirmizi, Edeb 45, (2810); Nesai, Zinet 92, (8, 201)
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | Bera

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Erguvanın üzerine oturmam, sarıya boyanmış olan elbiseyi, ipekten kenar çekilmiş elbiseyi giymeme -Ravi Hüsayn burada rivayeti keserek gömleğinin cebine işaret etti (ve anlatmaya devam ederek) Resulullah'ın geri kalan sözlerini tamamladı: "Haberiniz olsun erkeğin tıbi (sürünme maddesi) kokuludur, rengi yoktur; kadınların tıbi renklidir, kokusu yoktur." Ravilerden biri demiştir ki: "Bu yasak kadının dışarı çıkma durumuyla ilgilidir. (Evinde) kocanımn yannıda olduğu takdirde istediği kokuyu sürünür."

Ebu Davud, Libas 11, (4048)
Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler | ZİNET BÖLÜMÜ | İmran İbnu Hüsayn

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog