Arama

"Ey Allah'ın Resulü!" dedik, "zekat toplayanlar, bize haksızlık edip borcumuzdan fazlasını alıyorlar, biz malımızdan haksızlıkları kadarını gizleyelim mi?" "Hayır!" cevabını verdi.

Ebu Davud, Zekat 5, (1586,1587)
Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri | ZEKAT BÖLÜMÜ | Beşir İbnu'l-Hasasiye

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zekatta haddi aşan, vermeyen gibidir."

Ebu Davud, Zekat 4, (1585); Tirmizi, Zekat 19, (646); İbnu Mace, Zekat 14, (1908)
Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri | ZEKAT BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Size bir grup sevimsiz atlılar gelecek. Geldikleri zaman, onları iyi karşılayın. Onlarla talep ettikleri şeylerin arasından çekilin. Adalet ederlerse bu kendi lehlerinedir. Zulmederlerse bu da onların aleyhlerindedir. Siz onları razı edin. Zekatınızın kemali onların rızasına bağlıdır, (öyle ise onları razı edin ki) sizlere dua etsinler."

Ebu Davud, Zekat 5, (1588)
Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri | ZEKAT BÖLÜMÜ | Cabir İbnu Atik

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zekatı hakkaniyetle toplayan tahsildar evine dönünceye kadar, Allah Teala yolunda cihad yapan asker gibidir."

Ebu Davud, İmaret 7, (2936); Tirmizi, Zekat 18, (645); İbnu Mace, Zekat 14, (1809)
Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri | ZEKAT BÖLÜMÜ | Rafi' İbnu Hadic

Babam ashabu'ş-şecereden idi. Resulullah (sav) kendisine bir kavm zekatlarını getirince şöyle dua buyururlardı: "Allah'ım Ebu Evfa'ya rahmet buyur" diye dua etti

Buhari, Zekat 64, Meğazi 35, Da'avat 19, 33; Müslim, Zekat 176. (1078); Ebu Davud, Zekat 6, (1590); Nesai, Zekat 13, (5, 31)
Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri | ZEKAT BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Ebi Evfa

Hasan İbnu Ali (ra) zekat hurmasından bir tanesini alıp, hemen ağzına attı. Resulullah (sav): "Hişt, hişt at onu! Bilmiyor musun, biz zekat yemiyoruz!" -veya: "Bize zekat helal değildir!-" diye müdahale etti.

Buhari, Zekat 60, 57, Cihad 188; Müslim, Zekat 161, (1069)
Zekatın Haram Olduğu Kimseler | ZEKAT BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Sahiheyn'de gelen bir diğer rivayette şöyle denmiştir: "Resullulah (sav) buyurdular ki: "Ben bazan evime dönüyor, yatağımda veya odamda yere düşmüş bir hurma buluyorum. Onu yemek üzere kaldırdığım vakit, "bu, sadaka hurması olmasın?" diye aklıma geliyor, korkup (tekrar yere) atıyorum."

Buhari, Lukata 6; Müslim, Zekat 162,163, (1070); Ebu Davud, Zekat 29, (1651, 1652)
Zekatın Haram Olduğu Kimseler | ZEKAT BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) efendimiz, kendisine bir yiyecek getirilince, mahiyeti hakkında sorardı. Eğer "hediye olduğu" söylenirse ondan yerdi, "sadaka olduğu" söylenirse yemeyip Ashabına, "Siz yiyin!" derdi.

Buhari, Hibe 5; Müslim, Zekat 175, (1077); Tirmizi, Zekat 25, (656); Nesai, Zekat 98, (5, 107)
Zekatın Haram Olduğu Kimseler | ZEKAT BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

(Peygamberimizin azadlısı) Ebu Rafi' (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav). Beni Mahzum'dan bir adamı zekat toplamak üzere gönderdi. Adam bana: "Benimle sen de gel, zekattan sana da bir pay düşsün" dedi. Kendisine "Hele Resulullah'a bir sorayım" cevabını verdim ve sordum. Efendimiz: "Bir kavmin azadlısı o kavimden sayılır, bize sadaka helal değildir" buyurdu. Hadisin metni Ebu Davud ve Tirmizi'nin metnidir)

Tirmizi, Zekat 25, (657); Ebu Davud, Zekat 29, (1650); Nesai, Zekat 97, (5, 107)
Zekatın Haram Olduğu Kimseler | ZEKAT BÖLÜMÜ | Ebu Rafi'

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sadaka, ne zengine ne de sakatlığı olmayan güçlüye helal değildir."

Tirmizi, Zekat 23, (652); Ebu Davud, Zekat 23, (1634); Nesai, Zekat 90, (5, 99); İbnu Mace, Zekat 26, (1839)
Zekatın Haram Olduğu Kimseler | ZEKAT BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni'l-As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sadaka şu beş kişi dışında zengine helal değildir: 1-Allah yolunda gazveye çıkan 2-Sadakayı toplamak için çalışan 3-Borçlanan 4-Sadaka malını kendi parasıyla satın alan 5-Komşusu fakir olan kimse. Şöyle ki: Bu fakire sadaka verilir, o da bundan zengin komşusuna hediyede bulunur."

Muvatta, Zekat 29, (1, 268); Ebu Davud, Zekat 22, (1635, 1636); İbnu Mace, Zekat 27, (1841)
Zekatın Haram Olduğu Kimseler | ZEKAT BÖLÜMÜ | Ata İbnu Yesar

Resulullah (sav)'a gelip biat ettim. O sırada bir adam gelerek: "Bana sadakadan ver!" dedi. Resulullah (sav) adama: "Allah, sadakalar hususunda, ne herhangi bir peygambere ne de bir başkaına hüküm verme yetkisi tanımadı, hükmü bizzat kendisi verdi. Ve, sadakaları sekiz hisseye ayırdı. Eğer sen bunlardan birine girersen senin hakkını derhal sana veririm" buyurdu.

Ebu Davud, Zekat 23, (1630)
Zekatın Helal Olduğu Kimseler | ZEKAT BÖLÜMÜ | Ziyad İbnu'l-Haris es-Suddi

Bana bir koyun tasadduk edilmişti. Hz. Aişe (ra)'ye bir miktar et gönderdim. Resulullah (sav) o sırada Hz. Aişe'ye: "Yiyecek birşeyler var mı?" diye sormuş, Hz. Aişe (ra) de: "Hayır! Ancak, Nüseybe şu (kendisine tasadduk edilen) koyundan gönderdiği bir miktar et var" cevabını vermiş. Resulullah: "Getir onu, o koyun yerini bulmuş (bize hediye olarak gelen zekat olmaktan çıkmıştır)" demiş.

Buhari, Zekat 31, 62, Hibe 5; Müslim, Zekat 174, (1076)
Zekatın Helal Olduğu Kimseler | ZEKAT BÖLÜMÜ | Ümmü Atiyye

Berire (ra)'ye tasadduk edilen bir etten Resulullah'a ikram edilmişti. (Etin menşeini öğrenen Resulullah: "Bu ona sadakadır, bize ise hediyedir buyurdu."

Buhari, Zekat 62, Hibe 5; Müslim, Zekat 170, (1074); Ebu Davud, Zekat 30, (1656)
Zekatın Helal Olduğu Kimseler | ZEKAT BÖLÜMÜ | Enes

Sehl İbnu Ebi Hasme denen Ensar'dan bir zat şunu haber vermiştir: "Resulullah (sav), kendisine (Sehl'e) zekat develerinden yüz tanesini diyet olarak ödemiştir. Yani, Hayber'de öldürülen Ensari'nin diyeti olarak."

Ebu Davud, Diyat 8, 9, (4521, 4523); Buhari, Diyat 22
Zekatın Helal Olduğu Kimseler | ZEKAT BÖLÜMÜ | Beşir İbnu Yesar

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog