Arama

Resulullah (sav)'ın şöyle söyediğini işittiklerini anlatırlar; "Sizden önce yaşamış olan birisine, ruhunu kabzetmek üzere melek gelmiş idi, sordu: "Bir hayır işledin mi?" Adam: "Bilmiyorum" diye cevapladı. Kendisine tekrar: "Hele bir düşün (belki hatırlarsın) dendi. Adam: "Bir şey hatırlamıyorum, ancak dünyada iken, insanlarla alış-veriş yapardım. Bu muamelelerimde zengine ödeme müddetini uzatır, fakire de (ödeme işlerinde müsamaha ve bazı eksikliklerini bağışlamak suretiyle) kolaylık gösterirdim" dedi. Allah onu (bu kadarcık iyiliği sebebiyle affedip) cennetine koyduk.

Buhari, Büyu 17-18, Enbiya 50, İstikraz 5; Müslim, Müsakat 26-31, (1560)
Alış-Verişte Ve İkalede Kolaylık | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Huzeyfe ve Ebu Mes'ud el-Bedri

Bir adam bir meyve bahçesinin meyvelerini toptan satın aldı. Meyveyi toplayıp miktarını tayin edince, tahmin edilenden noksan buldu. Bahçe sahibini görerek eksik çıkan kısmı hesaptan düşmesini veya alım-satım akdinden dönmesini taleb etti. Fakat adam teklif edilenleri kabul etmemeye yemin etti. Bunun üzerine müşterinin annesi, Hz. Peygamber (sav)'e müracaat ederek durumu arzetti. Resulullah (sav): "O adam, hayır yapmamaya yemin etmiştir" buyurdu. Bu sözü işiten bahçe sahibi Hz. Peygamber (sav)'e gelerek: "Ey Allah'ın Resulü, talebini kabul ettim" dedi.

Muvatta, Büyu 15, (2, 621); Buhari, Sulh 10; Müslim, Müsakat 19, (1557)
Alış-Verişte Ve İkalede Kolaylık | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Amra Bintu Abdirrahman

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim bir Müslümanm ikalesini (yani alım-satım akdini feshetmesini) kabul ederse, Allah da onu düşmekten kurtarır"

Ebu Davud, Büyu 54, (3460); İbnu Mace, Ticarat 26, (2199)
Alış-Verişte Ve İkalede Kolaylık | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Şer'i hukuku ödemek için) vezin'de Mekke halkının vezn'i esastır, keyl'de de Medine halkının keyl'i esastır."

Ebu Davud, Büyu 8, (3340); Nesai, Büyu 54, (7, 284)
Ölçüler Ve Tartılar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav)'ın şu sözünü nakletti: "Yiyeceklerinizi kile ile ölçün, sizin için mübarek kılınsın."

Buhari, Büyu 52
Ölçüler Ve Tartılar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Mikdam İbnu Ma'dikerb

Hz. Peygamber (sav) mikyal (ölçek) ve mizan (terazi) kullananlara şöyle hitab etti: "Sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi uzerinize almış bulunmaktasınız"

Tirmizi, Büyu 9, (1217)
Ölçüler Ve Tartılar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Ümmü Habib Bintü Züeyb İbnu Kays el-Müzenniyye, bize (ölçüm işlerinde kullanılan) bir sa' bağışladı. Ümmü Habib bize rivayet etti ki, kendisine, İbnu Ahi Safiyye'den geldiğine göre, Resulullah (sav)'ın zevce-i pakleri Safiyye validemiz (ra) bağışlanan bu sa'in, Hz.Peygamber (sav)'nın kullandığı sa' olduğunu söylemiştir. Ravilerden Enes İbnu İyaz der ki: "Ben bu sa'ı denedim, (kontrol ettim) gördüm ki bu sa', Emevi Halifesi Hişam İbnu Abdi'l-Melik'in kullandığı müdd'le iki buçuk müdd miktarında idi"

Ebu Davud, Eyman 18, (3279)
Ölçüler Ve Tartılar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Harmele

Hz. Peygamber (sav) devrinde bir sa' bugün sizlerin kullanmakta olduğunuz müdd'le, bir müdden üçte bir müdd miktarında fazla idi. Ancak bu miktara Ömer İbnu Abdilaziz merhum zamanında ilave bulunuldu.

Buhari, İ'tisam 16, Kefarat 5; Nesai, Zekat 44, (5, 54)
Ölçüler Ve Tartılar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | es-Saib İbnu Yezid

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sattığın zaman tart, satın alınca tarttır."

Buhari, Büyu 51
Ölçüler Ve Tartılar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Osman

Resulullah (sav) buyurdular: "Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır."

Müslim, Mescid 288, (671)
Alım-Satımın Adabına Dair Müteferrik Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Elinden geliyorsa, çarsıya ilk giren olma. Oradan son çıkan da olma. Çünkü çarşı, şeytanın, (insanları şaşırtmak için kıyasıya) savaş verdiği yerdir, bayrağı da orada dalgalanır."

Müslim, Fedailu's-Sahabe 100, (2451)
Alım-Satımın Adabına Dair Müteferrik Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Selman

"Bizim çarşımızda dini bilen kimseler satıcılık yapsın" buyurmuştur.

Tirmizi, Vitr 21, (487)
Alım-Satımın Adabına Dair Müteferrik Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ömer

Ben, Şam'daki Ümeyye Camii'nin merdivenlerinde bir dükkan sahibi olup, her gün elli dinar kazanıp Allah yolunda harcamak ve bu esnada namazlarımı da hep cemaatle kılmak, Allah'ın helal kıldıklarını da haram etmemek şartlarını arzulamaktan ziyade, Allahu Tealanın, haklarında: "...o kimseler ki ne bir ticaret ne de bir alış veriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz" (Nur, 36) övgüsünü kullandığı kimselerden olmamaktan korkarım."

Rezin
Alım-Satımın Adabına Dair Müteferrik Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu'd-Derda

Mekke'nin fethedildiği sene Hz. Peygamber (sav)'i Mekke'de işittim, şöyle buyuruyordu: "Cenab-ı Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alım-satımını yasakladı." Bunun üzerine: "Ey Allah'ın Resulü "ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyurursunuz, zira onunla gemiler yağlanır, derilere sürülür, kandiller aydınlatılır" dendi. Cevaben: "O (nun satışı) haramdır" buyurdu ve ilave etti: "Allah Yahudilerin canını alsın. Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını haram kıldığı vakit bu yağı erittiler, sonra satıp parasını yediler."

Buhari, Büyu 112, Meğazi 50; Müslim, Müsakat 71, (1581); Ebu Davud, Büyu 66, (3486); Tirmizi, Büyu 61, (1297); Nesai, Büyu' 93, (7, 309-310); İbnu Mace, Ticarat 11, (2167)
Necasetler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Cabir

bnu Abbas (ra)'dan üzüm şırası hakkında sorunca ondan şu cevabı almıştır: "Adamın biri Resulullah (sav)'a bir şarap dağarcığı hediye etmişti, kendisine "Allah'ın bunu haram kıldığını bilmiyor musun?" dedi. Adam: "Hayır bilmiyorum" cevabını verdi ve yanında bulunan birisine birşeyler fısıldadı. Resulullah (sav) adama "Ona ne fısıldadın?" diye sorunca adam: "Onu satmasını emrettim" dedi. Resulullah (sav), "içilmesi haram olanın satılması da haramdır" buyurdu ve iki şarap dağarcığının ağızlarını açarak içlerini boşalttı."

Müslim, Musakat 68, (1579); Muvatta, Eşribe 12, (2, 846); Nesai, Büyu 90, (7, 307-308)
Necasetler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Va'le'nin

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog