Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yahudiler ve hıristiyanlar (saçlarını) boyamazlar. Siz onlara muhalefet edin." (Bu hadis Tirmizi'de "(Saçınızdaki) aklıkların rengini değiştirin, yahudilere benzemeyin!" şeklinde gelmiştir.)

Buhari, Libas 67, Enbiya 50; Müslim, Libas 80, (2103); Ebu Davud, Tereccül 18, (4203); Nesai, Zinet 14, (8, 137); Tirmizi, Libas 20,(1752)
Hidab (Saç Boyama) | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

(Saçlarına) kına yakmış bir adam gelmiştir. Hz. Peygamber (sav): "Bu ne güzel!" buyurup takdir etti. (Az sonra) kına ve ketem ile boyanmış biri geldi. "Bu evvelkinden de güzel!" buyurdu. Sonra (saçlarını) sarıya boyamış biri daha gelmişti ki: "Bu öbürlerinden de güzel!" buyurdu.

Ebu Davud, Tereccül 19, (4211); İbnu Mace, Libas 34, (3627)
Hidab (Saç Boyama) | ZİNET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

İbnu Ömer, rivayete göre, sakalını sufra denen sarı boya ile boyar ve derdi ki: "Ben, Resulullah (sav)'ı gördüm, sakalını bununla boyamıştı, en çok sevdiği boya da bu idi. Bununla elbisesini boyadığı da olurdu." (Buhari ve Müslim'de, Hz. Enes'ten gelen bir rivayette şöyle denir: Resulullah hiç saçını boyamadı. Çünkü ondaki beyazlar çok azdı. Başındaki akları saymak istesem sayabilirdim. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (ra) saçlarını kına ve ketem ile boyarlardı.)

Ebu Davud, Libas 18, (4064,4209), Tereccül 19, (4210); Nesai, Zinet 17, (8,140,141); Buhari, Libas 66, Menakıb 23; Müslim, Fedail 100-105, (2341)
Hidab (Saç Boyama) | ZİNET BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Bir kadın, Hz. Aişe'ye kına yakma hususunda sormuştu, şu cevabı aldı: "Bunda bir beis yok (kına yakılabilir). Ancak ben bundan hoşlanmam. Çünkü sevdiğim (sav), onun kokusunu sevmezdi."

Ebu Davud, Tereccül 4, (4164); Nesai, Zinet 19, (3,142)
Hidab (Saç Boyama) | ZİNET BÖLÜMÜ | Kerime Bintu Hümam

Bir kadın, perde gerisinden Resulullah (sav)'a eliyle bir mektup uzattı. Resulullah (sav) elini derhal geri çekip: "Ne bileyim, bu el kadın eli midir, erkek eli midir?" buyurdu. Kadıncağız: "Kadın elidir!" deyince Hz. Peygamber (sav): "Sen kadın olsaydın, tırnaklarının rengini değiştirirdin" buyurdu. Bununla kına yakmayı kastetmişti.

Ebu Davud, Tereccül 4, (4166); Nesai, Zinet 18, (8, 142)
Hidab (Saç Boyama) | ZİNET BÖLÜMÜ | Aişe

Hint Bintu Utbe, Hz. Peygamber (sav)'e: "Ey Allah'ın Resulü, bana biat ver!" diye talepte bulunmuşta. Kendisine: "Hayır, şu ellerini değiştirmedikçe senden biat almayacağım. Ellerin tıpkı vahşi hayvanların ayağı gibi!" cevabını verdi.

Ebu Davud, Tereccül 4, (4165)
Hidab (Saç Boyama) | ZİNET BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav)'a el ve ayaklarına kına yakmış bir muhannes getirdiler. "Bunu niye getirdiniz, nesi var?" diye sordu. Kendisine: "Kendisini kadınlara benzetmiştir!" dediler. Bunun üzerine Efendimiz emretti ve Naki' nam mevkiye sürgün edildi. "Ey Allah'ın Resulü, onu öldürmeyelim mi?" diye soranlar olmuştu ki: "Hayır!" dedi, "ben namaz kılanları öldürmekten men edildim."

Ebu Davud, Edeb 61, (4928)
Hidab (Saç Boyama) | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav), erkeğin zaferan sürmesini yasakladı.

Buhari, Libas 33; Müslim, Libas 77, (2101); Ebu Davud, Tereccül 7, (4179); Tirmizi, Edeb 51, (2816); Nesai, Zinet 74, (8,189)
Haluk | ZİNET BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav)'a, üzerinde sarılık izi bulunan bir adam geldi. Resulullah (sav) hoşlanmadığı bir hususu, insanların yüzüne nadiren vurduğu için (sesini çıkarmadı). Adam oradan kalkıp gidince: "Keşke bu adama, üzerindeki şu şeyi yıkamasını söyleseydiniz" dedi.

Ebu Davud, Tereccül 8, (4182)
Haluk | ZİNET BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) haluk sürünmüş bir adam görmüştüki: "Git bunu yıka, sonra gene yıka, sonra bir daha (za'feran sürünmeye) dönme!" dedi.

Tirmizi, Edeb 51, (2817); Nesai, Zinet 34, (8, 152,153)
Haluk | ZİNET BÖLÜMÜ | Ya'la İbnu Mürre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah, bedeninde haluk'tan bir parça eser bulunan kimsenin namazını kabul etmez."

Ebu Davud, Tereccül, 8, (4178)
Haluk | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu Musa

"Ey Allah'ın Resulü" dedim, "benim omuzlarıma kadar dökülen (gür) saçlarım var, tarayıp tanzim edeyim mi?" "Evet" dedi, "ona ikramda bulun." Ravi der ki: "Ebu Katade, "Evet, ona ikramda bulun!" sözü sebebiyle, günde iki sefer (bakım yapar ve) saçlarını yağlardı."

Muvatta, Şa'ar 6, (2, 949); Nesai, Zinet 60, (9 183)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu Katade

Resulullah (sav): "Kimin saçı varsa, ona ikram etsin!" buyurdu.

Ebu Davud, Tereccül 3, (4163)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav)'a saçı sakalı karmakarışık bir adam gelmişti. Efendimiz, ona (eliyle) işaret buyurarak, sanki saçını ıslah etmesini emretmişti. Adam bunu yapıp sonra tekrar geri geldi. Aleyhissalatu vesselam: "Şu hal, sizden birinizin tıpkı bir şeytan gibi başı(ndaki saçlar) karmakarışık vaziyette gelmesinden daha hayırlı değil mı?" buyurdular.

Muvatta, Şa'ar 7, (2,949)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | Ata İbnu Yesar

Resulullah (sav) saç bakımını gün aşırı yapmayı emredip, fazlasını yasakladı.

Ebu Davud, Tereccül 1, (4159); Tirmizi, Libas 22, (1766); Nesai, Zinet 7, (8, 131, 132)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Mugaffel

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog