Arama

Resulullah (sav) yolculuk sırasında geceleri uyumak üzere konaklayınca sağı üzerine yatardı. Sabah vaktine yakın konaklamış ise, (yastık yerine) kolunu diker, başını avucunun içine koyardı.

Müslim, Mesacid 313, (683)
Yürüme Ve Konaklama | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Ebu Katade

Resulullah (sav) sefer sırasında konaklayınca yanında bulunan halk vadilere ve dağ geçitlerine dağılırdı. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Vadilere ve geçitlere dagılmanız şeytan işidir" diye ikaz etti. Bundan sonra herhangi bir yere inilince birbirlerine yakın şekilde yerleşirlerdi. Öyle ki, "Üzerlerine bir yaygı atılsa hepsini örter" denirdi.

Ebu Davud, Cihad 97, (2628)
Yürüme Ve Konaklama | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Ebu Salebe el-Huşeni

Sehl İbnu Muaz el-Cüheni, babası (Sehl)'den naklen anlatıyor: "Resulullah (sav) bir gazve sırasında bir yerde konaklamıştı. Askerler konakladıkları yerleri birbirine pek yakın tutarak darlığa sebep oldular ve yolu da kestiler. Bunun üzerine bir dellal çıkararak halka şunu ilan ettirdi: "Konak yerini daraltıp yolu kesenin cihadı yoktur."

Ebu Davud, Cihad 97, (2629, 2630)
Yürüme Ve Konaklama | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Muaz el-Cüheni

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kimin yanında fazla hayvan varsa, onu hayvanı olmayana versin. Kimin de fazla azığı varsa onu azığı olmayana versin." Resulullah, bazı mal çeşitlerini bu suretle saymaya devam etti. Öyle ki, bizden hiç kimsenin (yol sırasında) herhangi bir fazlalıkta hakkı olmadığı düşüncesine vardık.

Müslim, Lukata 18, (1728); Ebu Davud, Zekat 32, (1663)
Seferde Arkadaşa Yardım | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Ebu Said

Resulullah (sav) gazveye çıkmak arzu etti ve: ""Ey Muhacir ve Ensar topluluğu! Kardeşlerinizden öyleleri var ki ne malları var ne de aşiretleri. Herbiriniz, iki veya üç kişiyi yanına alsın" dedi. (Hz. Cabir devamla der ki): "Bu tamim üzerine ben iki veya üç kişiyi yanıma aldım. (Yol boyu) devemde, diğerlerinin sırası gibi benim de bir (binme) sıram vardı."


Seferde Arkadaşa Yardım | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) yürüme sırasında geride kalır, (kafileye kavuşturmak için) zayıf hayvanı sürer, üzerindekini terkisine alır ve onlara dua ederdi.

Ebu Davud, Cihad 103, (2639)
Seferde Arkadaşa Yardım | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına, bir gece ve gündüz devam edecek bir mesafeye, yanında bir mahremi olmadıkça gitmesi helal değildir."

Buhari, Taksiru's- Salat 4; Müslim, Hacc 419, 422, (1339); Muvatta, İsti'zan 37, (2, 979); Ebu Davud, Menasik 2, (1723-1725); Tirmizi, Rada 15, (1170)
Kadının Yolculuğu | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Bir erkek, yanında mahremi bulunmayan (yabancı) bir kadınla yalnız kalmasın!" Bunun üzerine bir adam kalkarak: "Ey Allah'ın Resulü, kadınım hacc için yola çıktı, ben ise falan falan gazvelere yazıldım!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse git hanımına yetiş, onunla hacc yap!" diye emretti."

Buhari, Cezau's-Sayd 26, Cihad 140, 181, Nikah 111; Müslim, Hacc 424, (1341)
Kadının Yolculuğu | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Melekler, içinde köpek ve çan bulunan kafileye arkadaşlık etmezler." (Bir diğer rivayette şöyle denmiştir: "Çan şeytanın mizmarları (çalgılarıdır)." Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde: "Melekler, içerisinde kaplan derisi bulunan kafileye refakat etmez" buyurmuştur.)

Müslim, Libas 103, (2113, 2114); Ebu Davud, Cihad (2555, 2556); Tirmizi, Cihad 25, (1703)
Yolcunun Yanında Bulunması Mekruh Olan Şeyler | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: Yolculuk azabtan bir parçadır, herbirinizin yiyeceğine, içeceğine, uykusuna mani olur. Öyleyse işini bitiren, ailesine dönmede acele etsin."

Buhari, Umre 19, Cihad 136, Et'ime 30; Müslim, İmaret 179, (1927); Muvatta, İsti'zan 39, (2, 980)
Seferden Dönüş | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Seferden dönünce ailene gece vakti gelme, ta ki kocasını bekleyen kadıncağız usturasını kullansın, dağınık saçlarını tarasın. Sana keys gerekir."

Buhari, Nikah 120, Umre 16; Müslim, İmaret 183-184, (715); Ebu Davud, Cihad 175, (2776, 2777, 2778); Tirmizi, Rada 17, (1172), İsti'zan 19, (2713)
Seferden Dönüş | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Cabir

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) onları (yolculuktan dönenleri), kadınları ihanet zannı altında tutmuş ve açıklarını aramış olmamaları için, evlerinin kapılarını geceleyin çalmaktan nehyetti."


Seferden Dönüş | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "[Resulullah (sav):] "Kocası gurbette olan (yabancı) kadınların yanına girmeyin, Zira şeytan, herbirinizin içinde, vücudunuzda kanın dolaştığı gibi, (kendisini hissettirmeden) dolaşır" buyurdu. Biz atılıp sorduk: "Sende de dolaşır mı?" "Bende de (dolaşır), ancak Allah bana yardım etti de (şeytanım) müslüman oldu."

Tirmizi, Rada 17, (1172)
Seferden Dönüş | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav), bir gazveden -veya bir seferden- döndüğü vakit Medine'ye gece ulaşacak olsa girmez, sabahı beklerdi. Sabahtan önce ulaşacak olsa yine girmez, sabah vaktini beklerdi. Derdi ki: "Biraz mühlet tanıyın da kokusunu sürünmemiş olan taransın, kocası gurbette olan usturasını kullansın."

Buhari, Nikah 120, Umre 16; Müslim, İmaret 183-184, (715); Ebu Davud, Cihad 175, (2776, 2777, 2778); Tirmizi, Rada 17, (1172), İsti'zan 19, (2713)
Seferden Dönüş | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) onları kadınların yanına geceleyin gelmeyi yasakladığı zaman, iki kişi (bu yasağı dinlemeyip), geceleyin evlerine geldi. Her ikisi de evinde hanımının yanmda bir yabancı erkek buldu.

Tirmizi, İsti'zan 19, (2713)
Seferden Dönüş | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog