Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hacc veya umre veya Allah yolunda cihad maksadları dışında gemiye binme. Zira denizin altında ateş, ateşin altında da deniz vardır."

Ebu Davud, Cihad 9, (2489)
Deniz Yolculuğu | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni'l-As

"Denizde ticaret yapmada bir beis yok. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ancak hakkı zikreder" sonra da şu ayeti okudu: "Allah'ın lütfuyla rızık aramanız için gemilerin onu yararak gittiğini görürsün..." (Fatır 12). [Rezin ilavesidir. Buhari, bunu bab başlığında kaydetmiştir (Büyu, 8)]

Rezin
Deniz Yolculuğu | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Mater el-Varrak el-Basri

Tebük Gazvesi dönüşünde, biz çocuklarla birlikte, Resulullah (sav)'ı karşılamak üzere Seniyyetül Veda'ya gittik.

Buhari, Cihad 196, Megazi 82; Tirmizi, 38, (1718); Ebu Davud, Cihad 176, (2779)
Yolcuyu Karşılama | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Saib İbnu Yezid

Resulullah (sav) odamda iken Zeyd İbnu Harise geldi ve kapıyı vurdu. Resulullah (sav) üryan vaziyette üzerindeki örtüsünü sürüyerek kalktı. Allah'a yemin olsun, O'nu, daha önce üryan olarak hiç görmemiştim, sonra da görmedim. Zeyd'i kucakladı ve öptü.

Tirmizi, İsti'zan 32, (2733)
Yolcuyu Karşılama | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav), Cafer İbnu Ebi Talib'i karşıladı, kucakladı ve gözlerinin arasından öptü.

Ebu Davud, Edeb 157, (5220)
Yolcuyu Karşılama | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | Şa'bi

Resulullah (sav) bir seferden dönünce önce mescide uğrardı. Orada iki rekat namaz kılar, ondan sonra evine dönerdi." Nafi': "İbnu Ömer de öyle yapardı" demiştir.

Ebu Davud, Cihad 178, (2781,2782)
Kudüm (Seferden Dönüş) Namazı | SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ | İbnu Ömer ve Ka'b İbnu Malik

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şu üç şeyde armağan vardır: Deve yarışı veya at yarışı veya ok yarışı."

Ebu Davud, Cihad 67, (2574); Tirmizi, Cihad 22, (1700); Nesai, Hayl 14, (6, 226, 227)
Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Ebü Hüreyre

Resulullah (sav) atı antremana tabi tutar, (sonra da) onunla yarışa katılırdı.

Ebu Davud, Cihad 67, (2577)
Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) atlar arasında yarışma yaptırdı. Hedefte, beş yaşına basanları tafdil etti.

Ebu Davud, Cihad 67, (2576)
Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resullullah (sav), antrenmanlı atı el-Hafya'dan Seniyyetul-Veda'ya kadar koşturdu. Antrenmanlı olmayanı da Seniyyetü'l-Veda'dan Bern Zürayk Mescidi'ne kadar koşturdu.

Buhari, Salat 41, Cihad 56, 57, 58, İ'tisam 16; Müslim, İmaret 95, (1870); Muvatta, Cihad 45, (2, 467, 468); Ebu Davud, Cihad 67, (2575); Tirmizi, Cihad 22, (1699); Nesai, Hayl 13, (6, 226)
Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, iki at arasına, geçeceğinden emin olunmayan bir üçüncü at dahil ederse, bu kumar olmaz. Kim de geçeceğinden emin olunan atı dahil ederse bu kumar olur."

Ebu Davud, Cihad 69, (2579)
Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav)'ın Adba adında bir devesi vardı. Bu bütün yarışları kazanırdı. Bir gün binek devesi üzerinde bir bedevi geldi ve yarışta Adba'yı geçti. Bu durum Ashab'ın ağrına gitti. Resulullah (sav), üzüntülerini yüzlerinden okuyunca şu açıklamayı yaptı: "Yeryüzünde, yükselttiği herşeyi arkadan alçaltmak Allah üzerine bir haktır."

Buhari, Cihad 59, Rikak 38; Ebu Davud, Edeb 9, (4802); Nesai, Hayl 14, (6,227)
Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Enes

Ukbe İbnu Amir (ra)'e dedim ki: "Sen yaşlanmış bir ihtiyar olduğun halde bu iki hedef arasında gidip geliyorsun, artık bu sana meşakkat veriyor olmalı." Bana şu cevabı verdi: "Eğer Resulullah (sav)'dan işittiğim bir söz olmasaydı kendimi bu sıkıntıya atmazdım. Efendimizin şöyle söylediğini işittim: "Kim atıcılık öğrenir ve sonra bırakırsa o bizden değildir - veya: asi olmuştur.-"

Müslim, İmaret 169, (1919)
Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Fukaym el'Lahmi

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah tek bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete koyar: 1-Onu yapan; yeter ki bunu hayır maksadıyla yapsın. 2-Atan. 3-Atana ulaştıran."

Ebu Davud, Cihad 24, (2513); Tirmizi, Fedailu'l-Cihad 11, (1637); Nesai, Cihad 26, (6, 28), Hayl 8, (6, 222, 223)
Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu Amir

Bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur: "Allah tek bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete koyar: Yapan, yeterki hayır maksadıyla yapsın, atan) ve oku atana veren (münebbil). Atın, binin. Sizin (ok) atmanızı, ben binmenizde daha çok seviyorum. Her eğlence batıldır. Eğlenceleriniz içinde sadece şu üç şey (mubahtır), övgüye değer: Kişinin atını te'dib etmesi, hanımıyla mulatafede bulunması, yayla ok atıp, atılan okları toplaması. Bunlar Hakk'tandır. Kim öğrendikten sonra atışı, nefretle terkederse bilsin ki, bir nimeti terketmiştir -veya şöyle dedi-: "Bu nimete karşı nankörlük etmiştir."

Ebu Davud, Cihad 24, (2513)
Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog