Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanlar sizlere ilimden sormaya devam ederken şunu demeye kadar gelirler: "Anladık, Allah herşeyin yaratıcısıdır, pekiyi Allah'ın yaratıcısı kimdir?" (Ebu Hüreyre, bir adamın elini tutarak ilave etti: "Allah ve Resulü doğru söyledi. Bana bunu iki kişi sordu; bu, üçüncüsüdür.")

Buhari, Bed'ü-l-Halk 11; Müslim, İman 232, (135); Ebu Davud, Sünnet 19, (4721, 4722)
Sual Hakkında | SUAL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde şöyle der: "Bunu söyledikleri zaman siz: "Allah birdir, Allah sameddir (ne bir yaratıcıya ne de bir başka şeye muhtaç değildir), doğurmadı, doğurulmadı da. O'nun bir dengi de yoktur" deyin, sonra solunuza üç kere tükürüp istiaze ile şeytandan Allah'a sığının."

Ebu Davud, Sünnet 19,4722)
Sual Hakkında | SUAL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanların şerlileri, ulemaya (birşey öğrenmek için değil), onları yanıltmak için zararlı meselelerden soru soranlardır." [Rezin'in ilavesidir. Kaynağı bulunamamıştır.]

Rezin
Sual Hakkında | SUAL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah bir kısım farzlar koymuştur, siz, bunları daraltmayın. Bir kısım da sınırlar (yasaklar) koydu. Bunlara tecavüz etmeyin. Bazı şeyleri de haram kıldı, onlara yaklaşmayın. Bazı şeyleri de (farz, sınır, haram diye tavsif etmeden mutlak) bırakmıştır. Bunları, unutarak bırakmış değildir, öyle ise onları (farz mı, haram mı... vs. diye didikleyip) araştırmayın." [Rezin ilavesidir. Bunu Darakutni, Sünen'inde Rada bahsinde (4, 184) tahric eder. ed-Dürrul Mensurda Suyuti, başka rivayetler de kaydeder (4, 279)]

Rezin
Sual Hakkında | SUAL BÖLÜMÜ | Ebu Sa'lebe el-Huşeni

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim (sihir maksadıyla) bir düğüm vurur sonra da onu üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa sirke düşer. Kim birşey asarsa, o astığı şeye havale edilir."

Nesai, Tahrim 19, (7, 112)
Sihir Ve Kehanet Hakkında | SİHİR VE KEHANETLE İLGİLİ BÖLÜM | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav)'ın zevce-i paklerinden naklen anlatıyor: "Resululah (sav) buyurdular ki: "Kim bir arrafa (kahine) gelir, birşeyler sorar ve söylediklerine de (inanıp) onu tasdik ederse, kırk gün namazı kabul edilmez."

Müslim, Selam 125, (2230)
Sihir Ve Kehanet Hakkında | SİHİR VE KEHANETLE İLGİLİ BÖLÜM | Safiyye Bintu Ebi Ubeyd

Hz. Peygamber (sav)'e (yahudiler tarafından) sihir yapıldı, öyle ki, Resulullah (sav) yapmadığı bir şeyi yaptım vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımda iken Allah'a dua etti, sonra tekrar dua etti. Ve dedi ki: "Ey Aişe, hissettin mi, sorduğum hususta Allah bana fetva verdi?" "Hangi hususta Ey Allah'ın Resulü?" dedim. "İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine: "Bu zatın rahatsızlığı nedir?" dedi. öbürü: "Büyüdür!" dedi. Önceki tekrar sordu: "Kim büyüledi?" Diğeri: "Lebid İbnu'l'A'sam adındaki Beni Züreykli bir yahudi" diye cevap verdi. Öbürü: "Büyüyü neye yaptı?" dedi. Arkadaşı: "Bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcuğunun içine" cevabını verdi. Diğeri: "Pekala, şimdi nerede?" diye sordu. Arkadaşı: "Zervan kuyusunda!" cevabını verdi." Bunun üzerine Resulullah (sav) Ashabından bir grupla birlikte (ra) kuyuya gitti, ona baktı, kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp: "Ey Aişe! Allah'a yemin olsun, kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi (bulanık) ve (o kuyu ile sulanan) hurma ağaçlarının başları da sanki Şeytanların başları gibiydi!" dedi. Ben: "Ey Allah'ın Resulü! Onu (kuyudan) çıkardın mı?" diye sordum. "Hayır!" dedi ve ilave etti: "Bana gelince, Allah bana afiyet lütfetti ve şifa verdi. Ben ondan halka bir şer gelmesine sebep olmaktan korktum!" Resulullah onun gömülmesini emretti ve yere gömüldü."

Buhari, Tıbb 47,49,50, Cizye 14, Edeb 56; Müslim, Selam 43, (2189)
Sihir Ve Kehanet Hakkında | SİHİR VE KEHANETLE İLGİLİ BÖLÜM | Aişe

Resulullah (sav)'a sihir yapıldı. Bu yüzden günlerce hasta düştü. Sonunda Cebrail aleyhisselam gelerek: "Seni yahudilerden bir adam sihirledi. Yaptığı sihir düğümünü falanca kuyuya attı" dedi. Resulullah (sav) Hz. Ali (ra)'yi (bu maksadla oraya) gönderdi. Ali (ra) düğümü oradan çıkarıp çözdü. (Sihir çözülünce) Aleyhissalatu vesselam, bağdan kurtulmuş gibi kendine geldi. Resulullah (sav) bunu, o yahudiye zikretmedi ve onun yüzünü de hiç görmedi."

Nesai, Tahrim 20, (7,112-113)
Sihir Ve Kehanet Hakkında | SİHİR VE KEHANETLE İLGİLİ BÖLÜM | Zeyd İbnu Erkam

Resulullah (sav)'a, zemzemden sundum, ayakta olduğu halde içti. (Bir rivayette: "Resulullah Beytullah'ın yanında iken su istedi, ben ona bir kova getirdim" denmiştir. Bir diğer rivayette şu ziyade gelmiştir: "İkrime o gün (Resulullah'ın) deve üzerinde olduğu hususunda yemin etti.")

Buhari, Eşribe 16, Hacc 76; Müslim, Eşribe 120, (2027); Tirmizi, Eşribe 12, (1883); Nesai, Hacc 165, (5, 237)
Ayakta İçmenin Hükmü | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Tirmizi ve Nesai'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Resulullah (sav) zemzemi ayakta içti."


Ayakta İçmenin Hükmü | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Biz, Resulullah (sav) devrinde yürürken yer, ayakta iken içerdik.

Tirmizi, Eşribe 11, (1881); İbnu Mace, Erime 25, (3301)
Ayakta İçmenin Hükmü | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

İmam Malik'e ulaştığına göre Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (ra) ayakta oldukları halde (su) içiyorlardı.

Muvatta, Sıfatu'n-Nebi 13, (2,925)
Ayakta İçmenin Hükmü | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) ayakta içmeyi yasakladı" demişti. Kendisine: "Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)" diye soruldu. "Bu daha şiddetle yasaktır!" dedi veya şöyle dedi. "Bu daha şerli, daha kötü!"

Müslim, Eşribe 113, (2024); Tirmizi, Eşribe 11, (1880); Ebu Davud, Eşribe 13, )3717
Ayakta İçmenin Hükmü | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Sizden kimse sakın ayakta içmesin. Kim unutarak içerse hemen kussun."

Müslim, Eşribe 116, (2026)
Ayakta İçmenin Hükmü | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) yanıma girmişti. (Duvarda) asılı olan bir kırbanın ağzından ayakta su içti. Ben hemen kırbaya gidip ağzını kestim." (Rezin şu ziyadeyi ilave etmiştir: "... (Kestiğim bu kısmı) su içerken kullanmak üzere hususi bir maşraba yaptım.")

Tirmizi, Eşribe 18, (1893); İbnu Mace, Eşribe 21, (3423)
Kapların Ağzından İçmek | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Kebşetu'l-Ensari

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog