Arama

Ensardan bir zat olan İsa İbnu Abdillah, babasından naklen anlatıyor: "Resulullah (sav) Uhud günü bir su kabı istedi. (Kap gelince): "Kabın ağzını dışa kıvır!" dedi, ben de kıvırdım. Sonra kabın ağzından su içti."

Ebu Davud, Eşribe 15, (3721)
Kapların Ağzından İçmek | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | İsa İbnu Abdillah

Resulullah (sav) su kaplarının ağzından içmek için ağızlarnın dışa kıvrılmalarını yasakladı.

Buhari, Eşribe 23; Müslim, Eşribe 111, (2023); Ebu Davud, Eşribe 15, (3720); Tirmizi, Eşribe 17, (1891)
Kapların Ağzından İçmek | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Ebu Said

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Suyu deve gibi bir solukta içmeyin, iki-üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allah'a hamdedin."

Tirmizi, Eşribe 13, (1886)
İçerken Nefes Alıp Vermek | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Enes'den Nesai dışındaki imamların rivayetine göre: Resulullah (sav), suyu üç solukta içerdi." (Müslim ve Tirmizi'nin rivayetlerinde şu ziyade var: "Resulullah (üç solukta içer, böyle içmenin) daha doyurucu, (hastalıklara karşı) daha koruyucu ve daha afiyetli olduğunu söylerdi.")

Buhari, Eşribe 26; Müslim, Eşribe 121, (2028); Tirmizi, Eşribe 13, (1885); Ebu Davud, Eşribe 19, (3727)
İçerken Nefes Alıp Vermek | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz su içerken su kabına nefes etmesin."

Buhari, Eşribe 25, Vudu 18, 19; Müslim, Taharet 64, (267), Eşribe 121, (267); Tirmizi, Eşribe 16, (1890); Nesai, Taharet 42, (1, 43, 44)
İçerken Nefes Alıp Vermek | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Ebu Katade

Ebu Said (ra) Mervan'ın yanına girmiştir. Mervan ona: "Resulullah (sav)'ın kaplara solumayı yasakladığını işittin mi?" diye sordu. Ebu Said (ra): "Evet!" dedi ve anlattı: "Adamın birisi: "Ben bir nefeste su içince bir türlü suya kanamıyorum (ne tavsiye edersiniz)?" diye sormuştu. Aleyhissalatu vesselam efendimiz: "Kabı ağzından ayır, nefes al (sonra içmeye devam et)!" buyurdu. Adam: "Kapta çer-çöp görürsem?" diye sordu. Efendimiz: "O takdirde suyu dök!" diye emretti.

Muvatta, Sıfatu'n-Nebi 12, (2, 925); Tirmizi, Eşribe 15, (1888); Ebu Davud, Eşribe 16, (3722); İbnu Mace, Eşribe 23, (3427)
İçerken Nefes Alıp Vermek | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Ebu'l-Müsenna el'Cüheni

Resulullah (sav)'a bir bardak süt getirilmişti. İçerisine su katıldı. Önce kendisi içti. Solunda Ebu Bekir (ra) vardı, sağında da bir bedevi. Sütten artan kısmı bedeviye verdi ve: "(Öncelik hakkı) sağındır, sonra da onun sağı(ndan devam etsin)!" buyurdu."

Buhari, Hibe 4, Eşribe 14, 18; Müslim, Eşribe 124, (2029); Muvatta, Sıfatu'n-Nebi 17, (2, 926); Tirmizi, Eşribe 19, (1894); Ebu Davud, Eşribe 19, (3726)
İçenlerin Öncelik Sırası | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav)'a bir içecek getirilmişti. Ondan, önce kendisi içti. Sağında bir oğlan, solunda da yaşlılar vardı. Oğlana: "Bardağı şu yaşlılara vermem için bana izin verir misin?" dedi. Oğlan da: "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun bana sizden gelecek nasibime başkasını asla tercih edemem!" diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah (sav) bardağı onun eline koyduk. (Rezin şunu ilave etti: "Zikri geçen oğlan el-Fadl İbnu Abbas idi.")

Buhari, Eşribe 19; Müslim, Eşribe 127, (2030)
İçenlerin Öncelik Sırası | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Sa'd

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir cemaate içecek dağıtan, en son içer. (Hadisi Ebu Davud İbnu Ebi Evfa'dan Tirmizi de Ebu Katade 'den rivayet etmiştir)

Ebu Davud, Eşribe 19, (3725); Tirmizi, Eşribe 20, (1859)
İçenlerin Öncelik Sırası | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | İbnu Ebi Evfa ve Ebu Katade

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kapların ağızlarını örtün, dağarcık (ve tulukların) ağzını bağlayın." (Müslim'in bir rivayetinde şu ziyade var: "Zira yılda bir gece vardır ki onda veba yağar. Şayet ağzı açık kaba veya bağsız dağarcığa rastlarsa bu vebadan ona mutlaka iner." el-Leys dedi ki: "Bizim yanımızdaki acemler bundan kanun-u evvel ayında sakınırlar.")

Buhari, Eşribe 22, Bed'ü'l-Halk 11, 14, İsti'zan 49,50; Müslim, Eşribe 96-99, (2012-2014); Ebu Davud, Eşribe 22, (3731-3734)
Kapların Ağızlarının Örtülmesi | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Cabir

Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette şöyle denmiştir: "Resulullah (sav) su istedi. Bir adam: "Ya Resulullah sana nebiz (şıra) sunmayalım mı?" diye sordu. Efendimiz, "Evet, sun!" buyurdu." Ravi der ki: "Adam hızla çıktı ve içinde nebiz (şıra) olan bir hardalda geri döndü. Resulullah (sav): "Ağzını kapamadın mı, hatta üzerine gereceğin bir çöple bile olsa?" dedi ve nebizi içti. Müslim'de Ebu Humeyd'den gelen bir rivayette şöyle buyurulmuştur "Biz, geceleyin dağarcıkları bağlamakla emrolunduk. Kapıların da geceleyin örtülmesiyle emrolunduk."

Buhari, Eşribe 22; Müslim, Eşribe 96-99; Ebu Davud, Eşribe 22, (3734)
Kapların Ağızlarının Örtülmesi | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav)'a es-Sükya kuyularından tatlı su getirilirdi. Kuteybe der ki: "O (es-Sükya) Medine ile Mekke arasında iki günlük mesafe bulunan bir göze idi."

Ebu Davud, Eşribe 22, (3735)
İçecekler Hakkında Müteferrik Hadisler | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) Ensar'dan bir zatın bahçesine girdi. Bu sırada adam, bahçeye su çevirmekte idi. Resullulah (sav): Yanınızda şenne (eskimiş tuluk) içerisinde akşamdan kalma suyunuz varsa (ver de içelim), yoksa, akan sudan "ağzımızla içeriz" buyurdu. Adam: "Evet yanımda soğuk su var!" deyip, kulübeye giderek bir bardağa su koydu, sonra da üzerine bir keçiden süt sağdı. Efendimiz ondan içti.

Buhari, Eşribe 14, 20; Ebu Davud, Eşribe 18, (3724)
İçecekler Hakkında Müteferrik Hadisler | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Cabir

Ümmü Süleym'in bir bardağı vardı. (Bu bardakla ilgili olarak) derdi ki: "Ben bu bardakla Resulullah'a her çeşit meşrubatı sunmuşum: "Su, bal (şerbeti), süt, şıra."

Nesai, Eşribe 58, (8, 335)
İçecekler Hakkında Müteferrik Hadisler | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sarhoşluk veren her içki haramdır."

Buhari, Eşribe 4, Vudu 71; Müslim, Eşribe 67-68, (2001); Muvatta, Eşribe 9, (2, 845); Nesai, Eşribe 23, (8, (298)
Her Sarhoş Edici Haramdır | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Aişe

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog