Arama

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah ()'a bal şerbetinden sunulmuştu: "Sarhoşluk veren her içki haramdır!" diye cevap verdi.

Buhari, Eşribe 4, Vudu 71; Müslim, Eşribe 67-68, (2001); Muvatta, Eşribe 9, (2, 845); Nesai, Eşribe 23, (8, (298)
Her Sarhoş Edici Haramdır | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Aişe

Ebu Davud'da gelen diğer bir rivayette (Resulullah'a açıklaması şöyledir): "Her sarhoş edici şey haramdır. Bir farak (küp) içildiği takdirde sarhoşluk veren bir şeyin tek avucu da haramdır." Tirmizi'de gelen bir diğer rivayette "tek yudumu haramdır" diye gelmiştir.

Ebu Davud, Eşribe 6, (3682, 3687); Tirmizi, Eşribe 2, 3, (1864,1867)
Her Sarhoş Edici Haramdır | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah'a "Ey Allah'ın Resulü," dedim, "Yemen'de yapmakta olduğumuz şu iki şarap hakkında bize fetva ver: Bit'; bu baldandır, şiddetleninceye kadar nebiz yapılır. İkincisi mizr'dir, bu mısırdan ve arpadan yapılır, bu da şiddetleninceye kadar nebiz yapılır." Resulullah (sav): "Ben her sarhoşluk veren şeyi yasaklıyorum" buyurdular.

Buhari, Megazi 60, Cihad 164, Edeb 80, Ahkam 22; Müslim, Cihad 7, (1733), Eşribe 70; Ebu Davud, Eşribe 5, (3684); Nesai, Eşribe 23, 24, (8, 298, 299)
Her Sarhoş Edici Haramdır | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Bir adam Resulullah (sav)'a içeceklerden sormuştu. Efendimiz: "Kaynayan sarhoş edicilerin hepsinden az da olsa çok da olsa kaçın" cevabını verdi.

Nesai, Eşribe 24, (8, 300), 48, (8, 324)
Her Sarhoş Edici Haramdır | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) hamr'dan, kumardan, davuldan, mısır şarabından yasakladı ve dedi ki: "Her sarhoş edici haramdır."

Ebu Davud, Eşribe 5, (3685)
Her Sarhoş Edici Haramdır | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni'l-As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her sarhoş edici hamrdır. Ve her sarhoş edici haramdır. Kim dünyada hamr içer ve tevbe etmeden, onun tiryakisi olduğu halde, ölürse, ahirette şarab içemez."

Buhari, Eşribe 1; Müslim, Eşribe 73, (2003); Muvatta, Eşribe 11, (2, 846); Ebu Davud, Eşribe 5, (3679); Tirmizi, Eşribe 1, (1862); Nesai, Eşribe 22, 46, (8, 296, 297, 318)
Alkollü İçkilerin Tahrimi İçenlerin Zemmi | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Ömer (ra), Resulullah (sav)'ın minberinde şu açıklamayı yaptı: "Emma ba'd, Ey insanlar! Hamr'ın haram olduğu hükmü inmiştir. Bilesiniz ki hamr (günümüzde ve çevremizde) beş şeyden yapılmaktadır: Üzümden, hurmadan, baldan, buğdaydan, arpadan. Hamr, aklı örten (her) şeydir."

Buhari, Eşribe 2, 5, Tefsir, Maide 10; Müslim, Tefsir 32, (3032); Nesai, Eşribe 20, (8,295); Ebu Davud, Eşribe 1, (3669); Tirmizi, Eşribe 8, (1873)
Alkollü İçkilerin Tahrimi İçenlerin Zemmi | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Allah, sarhoş ediciyi içen kimseye tinetul-habal içirmeye ahdetmiştir. "Tinetu'l-Habal nedir?" diye sorulunca: "Cehennemliklerin (vücudlarından, çıkan) terleridir!" diye cevap verdi.

Müslim, Eşribe 72, (2002); Nesai, Eşribe 49, (8, 327)
Alkollü İçkilerin Tahrimi İçenlerin Zemmi | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) hamrla ilgili olarak on kişiye lanet etti: "(Hammaddesinden şarap yapmak maksadıyla) sıkana ve sıktırana, içene ve sakilik yapana, (imalathaneden veya depodan, toptancıdan perakendeciye veya müstehlike kadar) taşıyana ve taşıtana, satana ve satın alana, bağışlayana, bunun parasını yiyene."

Tirmizi, Büyu 59, (1295); İbnu Mace, Eşribe 6, (3381)
Alkollü İçkilerin Tahrimi İçenlerin Zemmi | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Enes

Bana göre, ha hamr içmişim, ha Allah'ı bırakarak şu sütuna tapmışım, ikisi de birdir.

Nesai, Eşribe 42, (8, 314)
Alkollü İçkilerin Tahrimi İçenlerin Zemmi | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Hamr aynı ile haram edilmiştir, (bu sebeple) azı da haramdır, çoğu da; keza her içkiden hasıl olan sarhoşluk da (haramdır).

Nesai, Eşribe 48, (8, 320,321)
Hamrın Tahrimi Ve Yapıldığı Maddeler | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Üzümden hamr yapılır, hurmadan hamr yapılır, baldan hamr yapılır, buğdaydan hamr yapılır, arpadan hamr yapılır. Ben sizi bütün sarhoş edicilerden yasaklıyorum."

Ebu Davud, Eşribe 4, (3676); Tirmizi, Eşribe 8, (1873)
Hamrın Tahrimi Ve Yapıldığı Maddeler | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | en-Numan İbnu Beşir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hamr şu iki ağaçtandır: Hurma ve asma."

Müslim, Eşribe 13, (1985); Tirmizi, Eşribe 8, (1876); Ebu Davud, Eşribe 4 (3678); Nesai, Eşribe 19, (8, 294)
Hamrın Tahrimi Ve Yapıldığı Maddeler | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Hamr haram edildiği zaman Medine'de mevcut beş çeşit içki arasında üzümden yapılan şarap yoktu.

Buhari, Eşribe 2, Tefsir, Maide 10,3
Hamrın Tahrimi Ve Yapıldığı Maddeler | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala Hazretleri, hamrı mevzubahis etmektedir. Muhtemelen onun hakkında bir emir indirecektir. Şu halde, kimin yanında hamr varsa, onu satsın ve ondan istifade etsin." Aradan çok geçmedi. Resulullah (sav) şunu söyledi: "Allah Teala Hazretleri hamrı haram kılmıştır. Öyle ise, bu ayet kendisine ulaşan herkes, yanında hamr olduğu takdirde, onu ne satın alsın, ne satsın, ne de ondan istifade etsin." Bu emirden sonra halk, hamr olarak evinde ne varsa Medine sokaklarına götürüp döktüler.

Müslim, Musakat 67, (1578)
Hamrın Tahrimi Ve Yapıldığı Maddeler | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Ebu Said

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog