Arama

Resulullah (sav), çömlekte, kabak ve ziftli kaplarda yapılan nebizi(n içilmesini) yasakladı.

Müslim, Eşribe 48, (1997); Muvatta, Eşribe 5, (2, 843); Ebu Davud, Eşribe 7, (3690, 3691); Tirmizi, Eşribe 4, (1868, 1869); Nesai, Eşribe 28, 33, 36, (8, 303, 306, 308)
Haram Ve Helal Olan Kaplar | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Müslim'in bir rivayetinde şöyle denmiştir: "(Resulullah) hantemi yasakladı, bu (topraktan mamul her çeşit) küptür. Dübbayı yasakladı. Bu su kabağıdır. Müzeffeti yasakladı, bu ziftlenmiş kaptır. Nakiri yasakladı, bu kabuğu soyulup, içi oyulmuş hurma ağacıdır. Efendimiz, şırayı tuluklarda kurmamızı emretti."

Müslim, Eşribe 57, (1997)
Haram Ve Helal Olan Kaplar | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben size kapları yasaklamış, sadece deri kaplardan (nebiz) içmenizi söylemiştim. Artık her kaptan içebilirsiniz, yeter ki, sarhoş edici içmeyin."

Müslim, Eşribe 64, 65, 66; Ebu Davud, Eşribe 7, (3698); Tirmizi, Eşribe 6, (1870); Nesai, Eşribe 40, 48
Haram Ve Helal Olan Kaplar | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Büreyde

Resulullah (sav) hamr'dan sirke yapmayı yasakladı.

Müslim, Eşribe 11, (1883); Tirmizi, Büyu 59, (1294)
İçecekler Hakkında İlave Hadisler | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Miraca çıkarıldığım gece bana iki kadeh getirildi, birinde şarap diğerinde de süt vardı. Ben sütü aldım. Melek: "Seni fitrata irşad eden Allah'a hamd olsun. Eğer şarabı alsaydın ümmetin azmıştı" dedi."

Nesai, Eşribe 41, (8, 312); Buhari, Eşribe 1; Müslim, İman 272, (168)
İçecekler Hakkında İlave Hadisler | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah'a "içeceklerin en iyisi hangisi?" diye sorulmuştur. "Soğuk olan tatlı!" diye cevap verdi.

Tirmizi, Eşribe 21, (1897)
İçecekler Hakkında İlave Hadisler | İÇECEKLER BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Zülcelal hazretleri buyurdu ki: "Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim." (Rezin şunu ilave etmiştir: "... şeytan gelir.")

Ebu Davud, Büyu 27, (3383)
Şirket Hakkında | ŞİRKET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ben, Ammar ve Sa'd, üçümüz Bedir'de nasibimize düşecek ganimette ortak olduk. Derken Sa'd, iki esirle geldi, Ammar ve ben ise hiçbirşey getiremedik."

Ebu Davud, Büyu 30, (3388); Nesai, Büyu 109, (7, 319)
Şirket Hakkında | ŞİRKET BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Zühre İbnu Ma'bed, ceddi Abdullah İbnu Hişam'dan naklen anlatıyor: "Abdullah Resulullah (sav)'ı görmüş idi. Annesi Zeyneb Bintu Humeyd onu (Abdullah'ı) Resulullah'a götürüp şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü; bundan biat al!" Aleyhissalatu vesselam efendimiz: "O henüz küçük!" deyip başını okşadı, bereketle dua etti. Onu (Zühre İbnu Ma'bed'i) ceddi Abdullah İbnu Hişam çarşıya çıkarır, yiyecek satın alırdı. Bir gün, ona İbnu Ömer'le, İbnu'z-Zübeyr (ra) rastladılar: "(Satın aldıklarına) bizi de ortak kıl, zira Resulullah (sav) sana bereketle dua buyurdu!" dediler. O, (bu teklifi kabul ederek) onları ortak yaptı. (Abdullah İbnu Hişam o duanın bereketine) bazan bir deve yükü kar ederdi de olduğu gibi eve gönderirdi."

Buhari, Şirket 13, Da'avat 31, Ahkam 46,3
Şirket Hakkında | ŞİRKET BÖLÜMÜ | Zühre İbnu Ma'bed

Resulullah (sav)'a geldim. Beni O'na zikredip hakkımda medh u senada bulun(arak tanıt)maya başladılar. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam Efendimiz: "Ben onu sizden iyi tanırım" buyurdu. Ben (hemen atılıp): "Annem, babam sana kurban olsun" dedim, "doğru söyledin, zira sen benim ticaret ortağım idin, sen ne iyi ortaktın, ne itham görmüştüm, ne de münakaşa yapmıştık!"

Ebu Davud, Edeb 20, (4836); İbnu Mace, Ticaret 63, (2287)
Şirket Hakkında | ŞİRKET BÖLÜMÜ | Saib İbnu Ebi's-Saib

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şiirde hikmet vardır"

Buhari, Edeb 90; Ebu Davud, Edeb 95, (5010); Tirmizi, Edeb 69, (2847); İbnu Mace, Edeb 41, (3755)
Şiir Hakkında | ŞİİR BÖLÜMÜ | Übey İbnu Ka'b

Resulullah (sav)'a, bir bedevi geldi. (Dikkat çekici bir üslubla) konuşmaya başladı. Efendimiz (sav): "Şurası muhakkak ki beyanda sihir vardır, şurası da muhakkak ki şiirde de hikmetler vardır." buyurdu.

Ebu Davud, Edeb 95, (5011); Tirmizi, Edeb, 63, (2848)
Şiir Hakkında | ŞİİR BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden birinin içine onu bozacak irin dolması, şiir dolmasından hayırlıdır." (el-Hudri'den Müslim'in kaydettiği bir diğer rivayette şöyle denmiştir; "Resulullah (sav) yürümekte iken karşısına şiir irşad eden bir şair çıktı. Efendimiz: "Şeytanı tutun" veya "Şeytanı yakalayın" diye emretti.)

Buhari, Edeb, 92; Müslim, Şiir 7, (2257); Ebu Davud, Edeb 95, (5009); Tirmizi, Edeb 71, (2855)
Şiir Hakkında | ŞİİR BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) şair Hassan İbnu Sabit (ra) için mescide hususi bir minber koymuştu. Hassan, orada kurulup mufahara yapar veya Resulullah (sav)'ın hasımlarına karşı müdafaa ederdi. Aleyhissalatu vesselam: "Allah (cc) Hassan'ı Resulullah'ı müdafaa ettiği veya onun adına mufahara yaptığı müddetçe Rühu'l-Kudüs takviye etmektedir" derdi.

Buhari, Edeb 91; Ebu Davud, Edeb 95, (5015); Tirmizi, Edeb 70, (2849)
Şiir Hakkında | ŞİİR BÖLÜMÜ | Aişe

Amr İbnu'ş-Şerrid, babasından [Şerrid'den naklen (ra)] anlatıyor: "Bir gün ben Resulullah'ın bineğinin arkasına binmiştim. Bir ara bana: "Hafızanda Ümeyye İbnu Ebi's'Sait'in şiirinden birşeyler var mı?" diye sordu. Ben: "Evet!" deyince: "Söyle!" dedi. Ben kendisine bir beyt okudum. O yine: "Devam et!" dedi. Ben bir beyt daha okudum. O yine, "Söyle!" emretti. Böylece kendisine yüz beyit okudum."

Müslim, Şiir 1, (2266)
Şiir Hakkında | ŞİİR BÖLÜMÜ | Amr İbnu'ş-Şerrid

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog