Arama

Hz. Peygamber (sav), kuru hurma vererek, tahmin yoluyla ariyyelerin satın alınmasına, beş vask veya beş vasktan az miktar için izin verdi." Ravilerden biri, "beş vask" mı dedi, yoksa "beş vasktan az" mı dedi diye şüphe etmiştir.

Buhari, Büyu, 83 (Şürb 17); Müslim, Büyu 71, (1541); Ebu Davud, Büyu 21, (8364); Nesai, Büyu 35, (7, 268); Tirmizi, Büyu 63, (1301); Muvatta, Büyu 14, (2, 620)
Meyvelerin Ve Ekinlerin Satışına Dair | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Hz. Peygamber (sav) müzabene ve muhakala'yı yasakladı. Müzabene, yeni meyvenin daha hurma, ağacının başında iken satın alınmasıdır. İmam Malik "... kuru hurma vererek" ziyadesini kaydetti. Muhakala da buğday karşılığında tarlanın kiralanmasıdır.

Buhari, Büyu 82; Müslim, Büyu 105, (1546); Muvatta, Büyu 23-25 (2, 625); Nesai, Müzara'a 45, (7, 39)
Meyvelerin Ve Ekinlerin Satışına Dair | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Sa'id

Resulullah (sav) müzabene'yi yasakladı. Müzabene, yaş hurmayı, ölçeğe vurarak kuru hurma mukabili satmaktır, keza taze üzümü ölçeğe vurarak kuru üzüm karşılığmda satmaktır.

Buhari, Büyu 75, 82; Müslim, Büyu 74 (1542); Ebu Davud, Büyu 18, (3361); Nesai, Büyu 33, (7, 266); Tirmizi, Büyu 63, (1300); Muvatta, Büyu 23, (2, 624)
Meyvelerin Ve Ekinlerin Satışına Dair | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) ekini, ölçekli olarak buğdayla satmaktan yasakladı."

Ebu Davud, Büyu 19, (3361)
Meyvelerin Ve Ekinlerin Satışına Dair | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) muhabere ve muhakale'yi yasakladı. Ata der ki: Cabir bize şu açıklamayı yaptı: Muhabere: Boş araziyi, sahibi bir başkasına verir. Alan adam bütün masrafları karşılayarak tarlayı eker. Tarla sahibi mahsulden hisse alır, Müzabene'ye gelince, bunun "daha ağaçta iken yaş hurmayı, kuru hurma ile ölçekle satmak" olduğunu söyledi. Muhakale ise, ekinden cari bir alış-veriş, müzabene'ye benzer, ekinin ölçekle buğday mukabili satılmasıdır.

Buhari, Şürb 17; Müslim, Büyu 53, (1536); Tirmizi, Büyu 55, (1290), 72, (1313); Ebu Davud, Büyu 24, (3374-3375); Nesai, Büyu 39, (7, 270)
Meyvelerin Ve Ekinlerin Satışına Dair | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Cabir

Hz. Peygamber (sav) muhakale, müzabene, muaveme ve muhabere suretiyle yapılan ahş-verişleri yasakladı. - Ravi der ki: Muaveme, birkaç yılı içine alan bir satıştır.- Keza, sünya'yı da yasakladı" Sünen müellifleri şu ziyadeyi kaydederler, "...bilinme durumu hariç"

Müslim, Büyu 85, (1536)
Meyvelerin Ve Ekinlerin Satışına Dair | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Cabir

Hz. Ömer (ra) buyurdu ki: "Efendisinden çocuk doğuran cariyeyi efendisi artık satamaz, hibe edemez, miras olarak da bırakamaz. Hayatta kaldığı müddetçe ondan istifade eder. Ölecek olursa cariye hür olur."

Muvatta, Itk 6, (2, 776)
Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Biz Hz. Peygamber (sav) ve Hz. Ebu Bekir (sav) zamanında ümmü veled'i satardık. Hz. Ömer bu alış-verişten bizi yasaklayınca terk ettik." İbnu'l-Esir: "Bu rivayeti ana kaynaklarda (Usul) göremedim" der.

Ebu Davud, Itk 8, (3953); İbnu Mace, Itk 2, (2517)
Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) vela'nın alım-satımını ve hibe edilmesini yasakladı." (Bazı alimler, hadisteki "... hibe edilmesini..." kısmının, Hz. Peygamber (sav)'ın sözü olamayacağnı iddia etmişlerdir.)

Buhari, Itk 10, Feraiz 21; Müslim, Itk 16, (1506); Ebu Davud, Feraiz 14, (2919); Tirmizi, Büyu 20 (1236); Muvatta, Itk, 10 (2, 782); İbnu Mace, Feraiz 15, (2747); Nesai, Büyu 87, (7,306)
Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

"Hz. Peygamber (sav)'nın suyun satılmasını yasakladığını" rivayet etmiştir.

Ebu Davud, Büyu 63, (3478); Tirmizi, Büyu 44, (1271); Nesai, Büyu 88, (7, 307); İbnu Mace, Ruhun 18, (2477)
Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İlyas İbnu Abdillah

Resulullah (sav) suyun fazlasını satmayı yasaklamıştır.

Müslim, Musakat, 34 (1565); Nesai, Büyu 89, (307); İbnu Maice, Ruhun 18, (2477)
Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav)'in: "Ot satmak maksadıyla suyun fazlası satılmaz" dediğini rivayet etmiştir.

Buhari, Şürb 2, Hiyel 5; Müslim, Musakat 38, (1566); İbnu Mace, Ruhun 19, (2478)
Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ota mani olmak maksadıyla suyun fazlasına mani olmayın.

Buhari, Müsakat 2, Hiyel 5; Müslim, Musakat 37, (1566); Muvatta, Akdiye 29, (2, 744); Ebu Davud, Büyu 62, 3473); Tirmizi, Büyu 24 (1272); İbnu Mace, Ruhun, 19, (2478)
Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kuyu suyunun fazlası yasaklanamaz"

Muvatta, Akdiye 30, (2, 745); İbnu Mace, Ruhun 19, (2479)
Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Amra Bintu Abdirrahman

Muhacirlerden bir kişi şunu anlatmıştır: Hz. Peygamber (sav)'le birlikte üç defa gazveye katıldım. Onun şöyle söylediğini işittim: "Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: Suda, otda ve ateşte."

Ebu Davud, Büyu 62, (3477); İbnu Mace, Ruhun 16, (2473)
Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog