Arama

Ezan Resulullah devrinde ikişer ikişer idi. İkamet de birer birer. Ancak (müezzin), ayrıca ikişer sefer olmak üzere kad kameti's-salat, kad kameti's-salat da derdi." İbnu Ömer devam eder: "Biz, ikameti işittik mi abdest alır, namaza giderdik."

Ebu Davud, Salat 29, (510); Nesai, Ezan 2, (2, 3)
Ezanın Başlangıcı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

İmam Malikle ulaştığına göre: "Müezzin, sabah namazını haber vermek için Hz. Ömer (ra)'in yanına gider. Onu uyuyor bulunca: "Essalatu hayrun mine'n-nevm (namaz uykudan hayırlıdır)" der. Bunun üzerine Hz. Ömer, o ibareyi sabah ezanına ilave etmesini emreder."

Muvatta, Salat 8, (1, 72)
Ezanın Başlangıcı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Abdullah İbnu Ömer (ra)'le bir mescide girdim. Ezan çoktan okunmuştu. Biz namaz kılmak istiyorduk. Müezzin tesvibte bulundu (ikamet okudu). Abdullah mescidi terketti ve: "Haydi bizi bu bid'atçinin yanından çıkar!" dedi ve orada namz kılmadı." (Tirmizi der ki: "İbnu Ömer'den rivayet edildiğine göre, sabah ezanında es-salatu hayrun mine'n nevm derdi.")

Tirmizi, Salat 145, (198)
Ezanın Başlangıcı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mücahid

Ben İbnu Ömer (ra)'le beraber idim, bir adam öğle veya ikindi namazında tesvibte bulundu. Bunun üzerine (İbnu Ömer): "Bizi (buradan) çıkar, zira şu (yapılan tesvib) bid'attir" dedi.

Ebu Davud, Salat 45, (538)
Ezanın Başlangıcı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mücahid

Resulullah (sav) bana: "Sabah hariç, sakın hiçbir namazda tesvibte bulunma!" tembihini yaptı.

Tirmizi, Salat 145, (l98)
Ezanın Başlangıcı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilal

Ezanın sonu şöyledir: "Allahu ekber, Allahu ekber, Lailahe illallah."

Nesai, Ezan 16, (2,14)
Ezanın Başlangıcı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilal

Hz. Ömer (ra)'in bir müezzini geceleyin ezan okumuştu. Ezanı iade etmesini emretti.

Ebu Davud, Salat 41, (532, 533); Tirmizi, Salat 149, (203)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Hz. Bilal güneş doğmazdan önce ezan okumuştu. Resulullah (sav) ona: "Haberiniz olsun kul uyudu" diye nida etmesini emretti.

Tirmizi, Salat 149, (203)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav): "Sabah vakti iyice belirinceye kadar ezan okuma!" dedi ve ellerini yanlara doğru açarak: "Şöyle!" diye gösterdi.

Ebu Davud, Salat 41 (634)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilal

Bir kimse, Resulullah (sav)'a sabah namazının vaktini sormuştu. O da Hz. Bilal'e emretti. Şafak sökerken ezan okudu. Ertesi gün ortalık ağarıncaya kadar sabah ezanını tehir etti. Sonra ikamet okumasını emretti ve namazı kıldı. Sonra da adama: "İşte bu, (sabah) namazının vaktidir" dedi.

Nesai, Ezan 12, (2, 11, 12)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Sabah ezanının ilk vakti girince, Resulullah (sav) bana emretti, ben de ezan okudum ve: "İkamet de getireyim mi ey Allah'ın Resulü?" diye sordum. (Soruma hemen cevap vermeyip) doğu tarafına, fecre bakmaya başladı ve: "Hayır!" dedi. Ne zaman ki şafak söktü Hz. Peygamber (bineğinden) indi, abdest bozdu. Sonra bana doğru geldi. (Bu ara Ashabı da toplandı.) Abdestini aldı. Bilal ikamet okumak istedi. Resulullah (sav): "Sudai'nin kardeşi ezan okudu, ezanı okuyan ikameti getirsin!" dedi. Ben de ikamet getirdim.

Ebu Davud, Salat 30, (514); Tirmizi, Salat 146, (199)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ziyad İbnu'l-Haris es-Sudai

Bilal, güneş (öğlede, batı cihetine) kayınca ezan okurdu. Resulullah (sav) odasından çıkıncaya kadar ikamet getirmezdi. Odasından çıkınca, O'nu görür görmez ikamet getirirdi.

Müslim, Mesacid 160- (606); Tirmizi, Salat 148, (202); Ebu Davud, Salat 44, (637)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Simak İbnu Harb

Resulullah (sav)'ın iki müezzini vardı: Biri Bilal diğeri İbnu Ümmi Mektum el-A'ma.

Müslim, Salat 7, (380); Ebu Davud, Salat 42, (535)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) Bilal (ra)'e: "Ezan okuduğun zaman ağır ağır oku. İkamet getirdiğin zaman da peş peşe seri oku. Ezanla ikametin arasına, yemek yiyenin yemeğinden, içenin içmesinden, üzerine sıkışarak helaya girmiş olanın heladan fariğ olacağı bir zaman fasılası koy" diye talimat verdi. Şunu da ilave etti: "Beni görünceye kadar da (ikamet için) kalkmayın."

Tirmizi, Salat 143, (196)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

Beni Neccar'dan bir kadın demiştir ki: "Benim evim, Mescid-i Nebevinin etrafındaki en uzun ev idi. Bilal (ra), sabah ezanını evimin damında okurdu. Seher'den gelip, dama oturur vaktin girmesini gözetlerdi. Vaktin girdiğini görünce gerinir, sonra da: "Allah'ım sana hamdediyor, dinini (müslümanların) ikame etmeleri için, Kureyş'e karşı yardımını diliyorum" der, arkadan ezan okurdu." Kadın devamla der ki: "Vallahi, onun bu duayı terkettiği tek gece bilmiyorum!"

Ebu Davud, Salat 33, (519)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog