Arama

Namaz için ezanı ancak abdestli olan okusun.

Tirmizi, Salat 147, (201)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Bir diğer rivayette şöyle buyrulmuştur: "Ezanı ancak abdestli olan okusun." Tirmizi der ki: "Önceki rivayet daha sahihtir."

Tirmizi, Salat 147, (200)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav)'ın bana en son vasiyetlerinden biri de, ezanına mukabil ücret almayan bir müezzin tutmamdı.

Ebu Davud, Salat 40, (531); Tirmizi, Salat 155, (209); Nesai, Ezan 32, (2, 23)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Osman İbnu Ebi'l-As

Resulullah (sav) ile birlikte sabah namazı için beraber çıktık. Uğradığı her adama namaz için sesleniyor veya ayağı ile dürtüyordu.

Ebu Davud, Salat 293, (1264)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Bekr

(Bir seferinde) Bilal (ra) ikamete başlamıştı. Kad kameti's-salat deyince Resulullah (sav): "Allah onu (namazı) ikame etsin ve daim kılsın!" buyurdu, İkametin geri kısmında, müezzinin söylediklerini tekrar ediyordu.

Ebu Davud, Salat 39, (528)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Ümame

İbnu Ömer (ra) sefer sırasında ikamete sadece sabah namazından hem ezan, hem de ikamet her ikisini okurdu. Derdi ki: "(Seferde ezana hacet yok, çünkü) ezan, kendisine cemaat gelecek olan imama mahsustur."

Muvatta, Salat 11 (1, 73)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nafi'

Anlattığına göre, Hz. Bilal (ra)'i ezan okurken görmüştür. Der ki: "Ben, ezan okurken, onun ağzını şu tarafa, bu tarafa (sağa sola) dönerken takibe koyuldum." (Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "İki parmağı kulaklarının üzerinde olduğu halde...")

Buhari, Ezan 18,19, Vudu 40, Salat 17, Sütre 90, 93, 94, Menakib 23, Libas 3, 42; Müslim, Salat 249, (503); Ebu Davud, Salat 34, (520); Tirmizi, Salat 144, (197); Nesai, Ezan 13, (2,12)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Cuhayfe

Ebu Davud'da şu ifadeye yer verilmiştir: "(Bilal), hayye ala's-salat, hayye ala'l-felah cümlesine gelince boynunu sağa ve sola çevirdi, bizzat kendi dönmedi."

Ebu Davud, Salat 34, (520)
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Cuhayfe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Doğu ile batı arasında tek bir kıble vardır."

Tirmizi, Salat 256, (342, 343, 344)
İstikbalu'l Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ömer İbnu'l-Hattab (ra) dedi ki: "Kişi Beytullah istikametine yöneldi mi doğu ile batı arasında tek bir kıble vardır."

Muvatta, Kıble 8, (1, 196)
İstikbalu'l Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nafi'

Resulullah (sav) namaza kalktığı zaman, ellerini iki omuzunun hizasına kadar kaldırır sonra tekbir getirirdi. Rüku yapmak isteyince de (ellerini iki omuzu hizasına kaldırmak suretiyle) aynı şeyi yapardı. Rükudan başını kaldırınca da aynı şeyi yapardı. Ancak bunu, secdeden başını kaldırırken yapmazdı." (Bir başka rivayette: "Bunu, secde ederken yapmazdı" denmiştir)

Buhari, Ezan 83, 84, 85, 86; Müslim, Salat 22, (390); Tirmizi, Salat 190, (255); İbnu Mace, İkamet 15, (858 - 868)
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Bir diğer rivayette: "Başını rüküdan kaldırınca, ellerini aynı şekilde kaldırır ve: "Semi'allahu li-men hamideh, Rabbena ve leke'l-hamd. (Allah kendine hamdedeni işitir. Rabbimiz, hamd sanadır)" derdi" şeklinde gelmiştir. [Bu ibarenin elfazı Sahiheyn'e aittir.]

Buhari, Ezan 83, 84, 85, 86; Müslim, Salat 22, (390)
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Buhari'nin diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "İbnu Ömer (ra) namaza girince tekbir getirir ve ellerini kaldırırdı."

Buhari, Ezan 83, 84, 85, 86
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Muvatta ve Ebu Davud'da gelen bir rivayette de şöyle denmiştir: "İbnu Ömer (ra) namaz için iftitah tekbiri getirince (namaza başlayınca), ellerini iki omuzu hizasına kadar kaldırırdı, rüküdan kalkınca daha aşağı kaldırdı."

Muvatta, Salat 16, (1, 75, 76, 77); Ebu Davud, Salat 117, (721, 722, 741, 743)
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Muvatta'nın bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: "(İbnu Ömer) eğilip doğruldukça her seferinde tekbir getirirdi. İbnu Cüreyc der ki: "Nafi'e (Yani İbnu Ömer ellerini) ilk kaldırmada öbürlerinden daha mı yukarı kaldırıyordu?" diye sordum. Bana: "Hayır! eşitti" dedi. Ben tekrar: "Öyleyse bana işaret et (göster)" talebinde bulundum. Göğsüne hatta daha aşağıya işaret etti."

Muvatta, Salat 16, (1, 75, 76, 77)
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog