Arama

Resulullah (sav)'ı namazda kıyamda iken, sağ eliyle sol elinin üstünden tutmuş gördüm.

Nesai, İftitah 9, (2,125,126)
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | Vail İbnu Hucr

Nafi' merhuma namazda ellerinin parmaklarını kenetleyen kimse hakkında sormuştum. Bana: "Bu hususta Abdullah İbnu Ömer (ra)'i işittim: "Bu, Allah'ın gadabına uğrayanların namazıdır" demişti" diye cevap verdi. (Rezin'in ilave ettiği bir rivayette de şöyle denmiştir: "İbnu Ömer (ra), namazda kuud halinde (otururken) sol elini kabası üzerine dayanan bir adam görmüştü, hemen müdahale ederek: "Böyle oturma, zira azaba uğrayanlar bu şekilde otururlar!" dedi.)

Ebu Davud, Salat 187, (993,994)
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | İsmail İbnu Ümeyye

Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Namazın) sünnetlerinden biri namazda (sağ) avucu (sol) avuç üzerine koyup, her ikisini birlikte göbeğin altına yerleştirmektir."

Ebu Davud, Salat 120, (756)
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) namazda ihtisarı (elleri böğre koymayı) yasakladı.

Buhari, Amel fi's-Salat 17; Müslim, Mesacid 46, (645); Ebu Davud, Salat 176,(947); Tirmizi, Salat 281, (383); Nesai, İftitah 12, (2, 127)
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Hz. Aişe (ra), kişinin ellerini (ihtisar yaparak) böğrüne koymasını mekruh addeder ve: "Bunu yahudiler yapar" derdi.

Buhari, Enbiya 50
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Rezin'in rivayet ettiği diğer bir hadiste: "Resulullah ihtisarı (eli böğre koymayı) namazda ve namaz dışında yasakladı" demiştir.

Rezin
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

İbnu Ömer (ra)'in yanı başında namaz kıldım. Ellerimi de böğürlerime koydum. Namazı bitirince: "Bu, namazda haç(a benzemek)dir, Resulullah (sav) bunu yasaklamıştı" buyurdu.

Ebu Davud, Salat 160, (903); Nesai, İftitah 12 (2,127)
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ziyad İbnu Sübeyh el-Hanef'i

Anlatıldığına göre, ayaklarının arasını bitiştirerek namaz kılan bir adam görmüştü. Şöyle söylendi: "(Bu adam) sünnete muhalefet etti. Ayaklarını sırayla dinlendirse daha iyidir."

Nesai, İftitah 13, (2,128)
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) yaşlanıp biraz şişmanlayınca, namaz kıldığı yerde bir sütun bulundurdu namazda ona dayandı.

Ebu Davud, Salat 177, (948)
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ümmü Kays Bintu Mihsan

Resulullah (sav) kıraatini bismillahirrahmanirrahim ile başlatıyordu.

Tirmizi, Salat 181, (245)
Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Ben, Resulullah (sav), Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman (ra) ile birlikte namaz kıldım. Onlardan hiçbirinin bismillahirrahmanirrahim'i okuduklarını işitmedim.

Buhari, Ezan 89; Müslim, Salat 50, (399); Muvatta, Salat 30, (1, 81); Ebu Davud, Salat 124, (782); Tirmizi, Salat 182, (246); Nesai, İftitah 21, 22, (2,133-135); İbnu Mace, İkamet 4, (813-815)
Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Ben (namazda) bismillahirrahmanirrahim'i okumuştum. Babam işitti. Bana: "Oğulcuğum, (bu yaptığın) bir bid'attir. Bid'atten sakın!" dedi. Ben Resulullah (sav)'ın ashabından her kimle karşılaştı isem, hepsinin de bid'atten nefret ettiği kadar bir başka şeyden nefret etmediğini gördüm. Babam sözlerine şöyle devam etmişti: "Ben Resulullah (sav)'la, Hz. Ebu Bekr'le, Hz. Ömer'le, Hz. Osman'la (ra) namaz kıldım. Onlardan hiç birinin bunu (besmelenin okunacağını) okuduklarını işitmedim. Onu sen de okuma. Sadece "Elhamdülillah! Rabbe'l-alemin" de.

Tirmizi, Salat 180, (244); Nesai, İftitah 22, (2,135)
Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abdillah İbnu Muğaffel

Resulullah (sav) ikinci rek'atten kalktığı zaman kıraati Elhamdülillahi Rabilalemin ile başlatıyor ve sükut etmiyordu.

Müslim, Mesacid 148, (599)
Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Fatiha-i şerife süresini okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz nakıstır -bu sözü üç kere tekrarladı- eksiktir." Ebu Hüreyre (ra)'ye: "Biz imamın arkasında bulunuyorsak (ne yapalım)?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Yine de içinden oku. Zira ben Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Allah Teala hazretleri (bir hadis-i kudside) buyurdu ki: "Ben kıraati kulumla kendi aramda iki kısma böldüm, yarısı bana ait, yarısı da ona. Kuluma istediği verilmiştir: Kul: "Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin, (Hamd alemlerin Rabbine aittir)" deyince, Aziz ve Celil olan Allah: "Kulum bana hamdetti." der. "er-Rahmanirrahim" deyince, Allah: "Kulum bana senada bulundu" der. "Maliki yevmiddin (ahiretin sahibi)" deyince, Allah: "Kulum beni tebcil ve ta'ziz etti (büyükledi)." der. "İyyakena'budü ve iyyakenestain (yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz)" deyince, Allah: "Bu benimle kulum arasında bir (taahhüddür). Kuluma istediğini verdim" der. "İhdina's'sırata'l-müstakim sıratallezine en'amte aleyhim gayr'il-mağdubi aleyhim ve la'd-dallin. (Bizi doğru yola sevket, o yol ki kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoludur, gadaba uğrayanların ve dalalete düşenlerin değil)" dediği zaman, Allah: "Bu da kulumundur, kuluma istediği verilmiştir" buyurur."

Müslim, Salat 38, (395); Muvatta, Salat 39, (1, 84-86); Tirmizi, Tefsir, Fatiha, (2954, 2955); Nesai, İftitah 23, (2,135, 236)
Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ebu Davud'da gelen bir rivayette şöyle denmiştir: "...Bana Resulullah (sav): "Haydi git ve Medine'de ilan et ki: "Sadece Fatiha süresi de olsa, Kur'an'dan bir parça okumadıkça kıldığınız namaz namaz değildir" dedi ve başka bir şey ilave etmedi."

Ebu Davud, Salat 136, (819, 820, 821)
Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog