Arama

Rezin'in zikrettiği bir rivayette şöyle gelmiştir: "...Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıraatsiz namaz sahih değildir." Bilesiniz, Resulullah (sav) bize her ne duyurdu ise biz de size duyurduk. Bize gizli tuttuğunu biz de size gizli tuttuk." Bu açıklama üzerine bir zat ona: "Ey Ebu Hüreyre, Fatiha'ya herhangi bir ilavede bulunmazsam (yeterli midir) ne dersin?" diye sordu. Ebu Hüreyre dedi ki: "Bu sual Aleyhissalatu vesselam'a da sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Bununla iktifa edersen sana yeter, ilavede bulunursan senin için daha hayırlı ve efdal olur."

Müslim, Salat 38, (395); Muvatta, Salat 39, (1, 84-86); Tirmizi, Tefsir, Fatiha, (2954, 2955); Nesai, İftitah 23, (2,135, 236)
Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

(Namazda) Fatiha süresi ile kolaya gelen bir miktar (Kur'an ayetin)i okumakla emrolunduk.

Ebu Davud, Salat 136, (818)
Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Said

Kim Fatiha'yı okumadan bir rek'at namaz kılarsa, imamın arkasında bulunmadığı takdirde, namaz kılmış sayılmaz.

Muvatta, Salat 38, (1, 84); Tirmizi, Salat 233, (313)
Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav)'ı gayri'l-mağdubi aleyhim ve la'd-dallin'i okuyunca amin dediğini ve bunu söylerken sesini uzattığım işittim. (Bir başka rivayette şöyle gelmiştir. "...Bunu söylerken sesini yükselttiğini işittim.")

Ebu Davud, Salat 172, (932, 933); Tirmizi, Salat 184, (248)
Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | Vail İbnu Hucr

Söylediğine göre, Aleyhissalatu vesselam'a: "Ey Allah'ın Resulü! Amin'de beni geride bırakma!" demiştir.

Ebu Davud, Salat 172, (937)
Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilal

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İmam amin deyince siz de amin deyin. Zira kimin amin'i meleklerin amin'ine tevafuk ederse geçmiş günahları affedilir." İbnu Şihab der ki: "Resulullah (sav) amin derdi."

Buhari, Ezan 112; Müslim, Salat 72, (410); Muvatta, Salat 44, (1, 87); Ebu Davud, Salat 172, (936); Tirmizi, Salat 185 (250); Nesai, İftitah 34, 35, (2,144); İbnu Mace, İkamet 14, (851)
Amin Demenin Fazileti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Buhari'de diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: "Kari (okuyucu) amin deyince siz de amin deyin. Zira melekler "amin" der. Kimin amin'i meleklerin aminine tevafuk ederse geçmiş günahları affedilir."

Buhari, Da'avat 63
Amin Demenin Fazileti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) sabah namazında altmış-yüz arasında ayet okurdu."

Nesai, İftitah 112, (2, 107); Buhari, Mevakit 11, 13, 39, Ezan 104; Müslim, Mesacid 2, (1, 246), 16, (1, 262)
Namazda Okunan Sure | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Bürde

Resulullah (sav)'ın sabah namazında İza'ş-şemsu küvviret suresini okuduğunu işittim.

Müslim, Salat 164, (456); Ebu Davud, Salat 135, (817); Nesai, İftitah 44, (2,157)
Namazda Okunan Sure | NAMAZ BÖLÜMÜ | Amr İbnu Hureys

Resulullah (sav) bize Mekke'de sabah namazı kıldırdı. Mü'minun süresini kıraat buyurarak namaza başladı. Hz. Musa ve Harun'un zikrine gelince -veya Hz. İsa'nın zikrine, ravi burada tereddüt etti. Resullullah (sav)'ı bir öksürük tuttu, hemen rüküya gitti." (Hadis Buhari'de muallak olmuştur)

Buhari, Ezan 106; Müslim, Salat 163, (455); Ebu Davud, Salat 89, (648, 649); Nesai, İftitah 76, (2,176)
Namazda Okunan Sure | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Saib

Resulullah (sav) sabah namazında Kaf ve'l-Kurani'l-Mecid ve benzeri bir sure okurdu. Aleyhissalatu vesselam diğer namazları hafif kıldırırdı.

Müslim, Salat 168, (458)
Namazda Okunan Sure | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir İbnu Semüre

Resulullah (sav) cuma günü, sabah namazında Elif-lam-mim Tenzil es'Secde, ve Hel eta ala'l-insani hinun mine'd-dehr surelerini okurdu. Yine Resulullah (sav) cuma namazında Cu-ma ve Münafikun surelerini okurdu.

Müslim, Cuma 64, (879); Ebu Davud, Salat 218, (1074); Tirmizi, Salat 375, (520); Nesai, Cuma 38, (3,111), İftitah 47, (2,169)
Namazda Okunan Sure | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Hz. Ebu Bekr es-Sıddik (ra) sabah namazını kıldırdı. Namazın her iki rek'atinde Bakara suresini okudu.

Muvatta, Salat 33
Namazda Okunan Sure | NAMAZ BÖLÜMÜ | Urve

Ben Yusuf süresini, Osman İbnu Affan (ra)'ın sabah namazlarındaki kıraatinden öğrendim. Çünkü o, bu süreyi çok sık okurdu."

Muvatta, Salat 35, (1, 82)
Namazda Okunan Sure | NAMAZ BÖLÜMÜ | Fürafisa İbnu Umeyr el-Hanefi

Anlatıldığına göre, sabah namazının birinci rekatinde Enfal'den kırk ayet kadar, ikinci rekatinde ise mufassal sürelerden birini okumuştur. [(Rezin ilavesidir. Buhari muallak (senetsiz) olarak tahric etmiştir. (Ezan 106)]

Rezin
Namazda Okunan Sure | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog