Arama

Resulullah (sav): "İçki içen, zina yapan ve hırsızlıkta bulunan kimse hakkında ne dersiniz?" diye sordu. Bu sual, bunlar hakkında henüz hadd cezası gelmezden önce sorulmuştu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir!" diye cevap verdiler. Aleyhissalatu vesselam: "Bu fiiller ağır suçtur, onlar hakkında ceza vardır. Hırsızlığın en kötüsü de namazını çalmaktır" buyurdu. Bunun üzerine: "Ya Resulullah, kişi namazını nasıl çalar?" diye sordular. Şu cevabı verdi: "Rükusunu ve secdelerini tamamlamaz."

Muvatta, Kasru's-Salat 72, (1, 167)
Ta'dil-i Erkan | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nu'man İbnu Mürre

Ebu Mes'ud'a gelerek: "Bize Resulullah (sav)'ın namazından anlat!" dedik. Hemen önümüzde kalktı, tekbir getirdi. Rükuya varınca ellerinin ayalarını dizlerinin üzerine koydu. Parmaklarını dizinin alt kısmına getirdi. Dirseklerini yan taraflarına uzattı. Bu halde her uzvu hareketsiz saabit durdu. Sonra semi'allahu li-men hamideh dedi ve her uzvu düz oluncaya kadar doğruldu.

Ebu Davud, Salat 148, (863); Nesai, İftitah 93, (2,186)
Ta'dil-i Erkan | NAMAZ BÖLÜMÜ | Salim el-Berrad

Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Secdede ta'dile riayet edin, kimse kollarını köpeklerin yayışı gibi yaymasın."

Buhari, Ezan 141; Müslim, Salat 233, (493); Ebu Davud, Salat 158, (897); Tirmizi, Salat 205, (276); Nesai, İftitah 140, (2, 211, 212)
Ta'dil-i Erkan | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rüku ve secdeleri yerine getirin. Allah'a yemin olsun siz secde rüku ettikçe ben arkamda olanları da görüyorum." -Belki "Sırtımın gerisini" demişti-"

Buhari, Eyman 3, Ezan 88; Müslim, Salat 110; Nesai, İftitah 106, (2,193-194)
Ta'dil-i Erkan | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Rivayete göre, arkadaşlarına: "Size Resulullah (sav)'ın namazını haber vereyim mi?" diye sormuştur. Ebu Kilabe der ki: "(Böyle söyledikten sonra), bize şeyhimiz Ebu Yezid'in namazı (gibi) namaz kıldırdı. Ebu Yezid, başını birinci ve üçüncü rek'atin ikinci secdesinden kaldırınca otururcasına doğrulur sonra kalkardı."

Buhari, Ezan 127,140,143,45; Ebu Davud, Salat, 142, (342); Nesai, İftitah 182, (2, 234)
Ta'dil-i Erkan | NAMAZ BÖLÜMÜ | Malik İbnu'l-Huveyris

Enes İbnu Malik (ra)'i dinledim şöyle diyordu: "Resulullah (sav)'dan sonra, namazı Resulullah'ın namazına bu derece benzeyen, şu gençten yani Ömer İbnu Abdilaziz'den başka birinin ardında namaz kılmadım." Enes (devamla) dedi ki: "Rükusunda on tesbihat, secdelerinde de o kadar tesbihat tahmin ettik."

Ebu Davud, Salat 154, (88); Nesai, İftitah 166, (2, 224-225)
Rüku Ve Secdelerin Miktarı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Said İbnu Cübeyr

es'Sa'di babasından veya amcasından naklediyor: "Resulullah (sav)'a namazını kılarken dikkatle baktım, rüku ve secdelerinde üçer kere subhanallahi ve biamdihi diyecek kadar duruyordu."

Ebu Davud, Salat 154, (885)
Rüku Ve Secdelerin Miktarı | NAMAZ BÖLÜMÜ | es'Sa'di

İbnu'l-Eş'as zamanında Küfe'ye Mataru'bnu Naciye (adında biri) galebe çaldı, (İbnu Abbas'ın oğlu) Ebu Ubeyde İbnu Abdillah'a halkın önüne geçip namaz kıldırmasını emretti. Ebu Ubeyde, (namaz kıldırırken) başını rükudan kaldırdığı zaman ben: "Allahümme Rabbena ve leke'l-hamdü mil'e's-semavat ve mire'l-ardı ve mil'e ma şi'te min şey'in ba'du. Ehle's-senai ve'l-mecdi. La mani'a li-ma a'tayte ve la mu'tiye li-ma mena'te. Ve la yenfe'u za'l-ceddi minke'l-ceddü" duasını okuyuncaya kadar kıyamda dururdu." el-Hakem der ki: "Bunu ben Abdurrahman İbnu Ebi Leyla'ya zikrettim. Dedi ki: "Bera İbnul-Azib (ra)'i işittim: "Resulullah (sav)'ın kıldığı namazın rükusu secdesi, rüku ve secdeden başını kaldırdığı zamanki ve iki secde arasındaki (fasılaları) birbirine yakın uzunlukta idi" demişti." Şu'be der ki: "Ben bunu Amr İbnu Mürre'ye söyledim. O da: "Ben, İbnu Ebi Leyla'yı gördüm, onun namazı böyle değildi" dedi."


Rüku Ve Secdelerin Miktarı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Gunder

Sahiheyn'in diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav)'ın rüku ve secdesi ve iki secde arasındaki (fasıla ile), rükudan başını kaldırdığı zamanki (fasıla) -kıyam ve ku'ud (oturma) hariç- birbirine yakın miktardaydı."

Buhari, Ezan 120, 127,140; Müslim, Salat 194, (471); Ebu Davud, Salat 147, (852); Tirmizi, Salat 207, (279); Nesai, İftitah 114, (2, 197-198)
Rüku Ve Secdelerin Miktarı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Huzeyfe (ra) bir adamın namaz kılarken hile yaptığını görmüştü. "Sen bu namazı ne zamandan beri kılıyorsun?" diye sordu. Adamcağız; "Kırk yıldan beri!" dedi. Huzeyfe "Öyleyse kırk yıldan beri namaz kılmadın (bütün kıldıkların boşa gitmiş). Şayet bu şekilde namaz kılarak ölecek olursan Muhammed'in fıtratından başka bir fıtrat üzere öleceksin!" dedi ve ilave etti: "Kişi namazı hafif kılar (ama buna rağmen) tam kılar, güzel kılar!"

Buhari, Ezan 119,132; Nesai, Sehv 66, (3, 58-59)
Rüku Ve Secdelerin Miktarı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Vehb

Resulullah (sav) karga gagalamasından, vahşi hayvanlar gibi kolları yaymaktan, kişinin mescidde deve gibi mekan tutmasından nehyetti.

Ebu Davud, Salat 148, (862); Nesai, İftitah 145, (2, 214)
Rüku Ve Secdelerin Miktarı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Şibl

Resulullah (sav) bize namazı şöyle öğretti: "önce tekbir getirdi iki elini kaldırdı. Rükuya gittiği zaman ellerinı dizlerinin arasında kavuşturdu." Ravi der ki; Sa'd'a bu haber ulaşınca: "Kardeşim doğru söyledi. Biz böyle yapardık, sonra şununla emredildik" dedi ve bununla diz kapaklarını kavrayıp avuçlamayı kastetti.

Ebu Davud, Salat 150, (868); Nesai, İftitah 90, (2, 184, 185)
Rüku Ve Sücudun Şekli | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Diz kapağı(nı tutmak) sizin için sünnet kılınmıştır, öyle ise rükuda diz kapaklarını kavrayın.

Tirmizi, Salat 192, (258); Nesai, İftitah 92, (2, 185)
Rüku Ve Sücudun Şekli | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ömer

Bera İbnu Azib (ra) bize secdeyi şöyle vasfeyledi: Ellerini (yere) koydu, dizleri üzerine dayandı, kalçasını (havaya) kaldırdı ve: "Resulullah (sav) böyle secde yaparlardı" buyurdu. (Bir diğer rivayette: "Resulullah (sav) namaz kılınca kollarını kanat gibi yanlarına açardı" denmiştir.)

Ebu Davud, Salat 158, (896); Nesai, İftitah 141, (2, 212)
Rüku Ve Sücudun Şekli | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu İshak

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Secde ettiğin zaman ellerini yere koy, dirseklerini (havaya) kaldır."

Müslim, Salat 234, (494); Tirmizi, Salat 202, (271)
Rüku Ve Sücudun Şekli | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bera

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog