Arama

Bir diğer rivayette: "(Teşehhüdden) sonra dilediği senayı yapmakta muhayyerdir" denmiştir.

Buhari, Ezan 148,150, el-Amel fi's-Salat 4, İstizan 3, 28, Da'avat 17, Tevhid 5; Müslim, Salat 55-61, (402-403); Tirmizi, Salat 215, (289)
Teşehhüd | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Şehadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve elçisidir" (dersiniz). Sonra her biriniz hoşuna giden duayı seçip onunla dua etsin."

Ebu Davud, Salat 182, (968-969)
Teşehhüd | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: "...bize onları öğretirdi veya şu duaları bize teşehhüdü öğrettiği gibi öğretirdi: "Allah'ım! Kalplerimizi birleştir, aramızdaki geçimsizliği düzelt. Bizi selamet yollarına şevket, zulümattan nura kavuştur. Bizi, çirkinliklerin açık ve gizli olanlarından uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, zevcelerimizi ve çocuklarımızı hakkımızda mübarek ve hayırlı kıl. Tevbelerimizi kabul et, sen rahimsin, tövbeleri kabul edersin. Bizleri verdiğin nimetlere şakir, onlarla sena edici, onları kabul edici kıl, onları (ahirette de nasib ederek) hakkımızda tamamla."

Ebu Davud, Salat 182, (968-969)
Teşehhüd | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Yine Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde: "Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir" cümlesinden sonra şöyle denir: "Bunu söyledin veya şehadeti ifa ettin mi, namazını ifa ettin demektir. Kalkmak istersen kalk, oturmak istersen otur."

Ebu Davud, Salat 182, (968-969)
Teşehhüd | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Nesai'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Resulullah (sav)'a, namaz kılınca: "Selam Allah'ın üzerine, selam Cibril ve Mikail üzerine olsun" derdik. Resulullah (sav): "Selam Allah'ın üzerine olsun demeyin. Zira Allah selam'ın kendisidir. Ancak şöyle deyin: "Tahiyyat... Allah içindir..."

Nesai, İftitah 189, (2, 237)
Teşehhüd | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) bize, Kur'an'dan sure öğrettiği gibi teşehhüdü öğretirdi. Şöyle derdi: "Tahiyyat, mübarekat, salavat, tayyibat Allah içindir. Ey Nebi selam, Allah'ın rahmet ve bereketi sana olsun. Selam bize Allah'ın salih kullarına olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür."

Müslim, Salat 60, (403); Ebu Davud, Salat 182, (974); Nesai, İftitah 193, (2, 242-243)
Teşehhüd | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Tirmizi'de şöyle gelmiştir: "...Selam sana olsun, selam bize olsun." Yani her iki "selam" kelimesi de elif-lamsızdır."

Tirmizi, Salat 216, (290)
Teşehhüd | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

"...Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, tektir, şeriki yoktur. Muhammed de O'nun kulu ve Resulüdür."

Nesai, İftitah 192, (2, 242)
Teşehhüd | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Teşehhüdü, Kur'an'dan bir sureyi öğrendiğimiz gibi öğrendik. Şöyle ki: "Bismillah ve billah ettahiyyatu..." Bu rivayette, abduhu ve resulühü ibaresinden sonra şu ziyade mevcuttur: "Es-elu'l-lahe'l'cennete ve e'uzü bihi mine'n'nari. (Allah'tan cenneti istiyor, ateşten O'na sığınıyorum.}"

Nesai, İftitah 194, (2, 243)
Teşehhüd | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav)'dan teşehhüd olarak şunu rivayet etmiştir: "et-Tahiy-yatu lillahi vessalavatu ve't-Tayyibatu. es-Selamu aleyke eyyühennebiyyu ve rahmetullahi." İbnu Ömer der ki: "Ben buna şunu ilave ettim: "Ve berekatuhu es'Selamu aleyna ve ala ibadillahi's-Salihin. Eşhedü en La-ilahe illallah..." İbnu Ömer der ki: "Ben buna şunu da ilave ettim: "Vahdehu la-şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü."

Ebu Davud, Salat 182, (971)
Teşehhüd | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

İbnu Ömer (ra) şöyle teşehhüd okurdu: "Bismillahi, et-tahiyyatu lil-lahi, ve'ssalavatu lillahi, ez-Zakiyatu lillahi, es-Selamu ale'n-Nebiyyi ve Rahmetullahi ve berekatuhu, es-Selamu aleynü ve ala ibadillahi's-Salihin. Şehidtü en lü-ilahe illallahu ve şehidtu enne Muhammeden Resulullahi." Bunu ilk iki rek'at(in ka'desin)de okur ve teşehhüdünü tamamlayınca dua ederdi. Namazın sonunda oturunca da yine böyle teşehhüdde bulunur ve teşehhüdü öne alırdı. Sonra dilediği duayı okuyarak dua ederdi. Teşehhüdünü tamamlayıp selamı vermek isteyince şöyle derdi: "Es-selamu ale'n, Nebiyyi ve rahmetullahi ve berekatuhu es-selamu aleynu ve ala ibadillahi's-salihin." Sonra sağına, es-selamu aleyküm derdi. Sonra mukabeleten imama selam verirdi. Solundan biri kendisine selam verirse mukabeleten ona da selam verirdi. (Rezin şunu ilave etti: "Ve dedi ki: "Resulullah (sav) böyle yapmayı emretti.")

Muvatta, Salat 54, (1, 91); Ebu Davud, Salat 182, (971)
Teşehhüd | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nafi'

Hz. Aişe (ra) teşehhüdde iken şunu okurdu: "Et-Tahiyyatu et-tayyibatu es-Salavatu, ez-zakiyatu lillahi, eşhedu en la ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhü ve Resulühü. Esselamu aleyke eyyühennebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu, es-selamu aleyna ve ala ibadillahi's-salihin, esellamu aleyküm."

Muvatta, Salat 56,(1,91-92)
Teşehhüd | NAMAZ BÖLÜMÜ | Kasım İbnu Muhammed

Teşehhüd'ün sessiz okunması sünnettir.

Ebu Davud, Salat 186, (986); Tirmizi, Salat 217, (291)
Teşehhüd | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Ben namazda çakıl taşlarını kurcalarken İbnu Ömer (ra) beni gördü. Namazdan çıkınca beni bundan nehyetti ve: "Sen de Resulullah (sav)'ın yaptığı gibi yap!" dedi. Ben: "Resulullah (sav) ne yapmıştı?" diye sordum. "Namazda oturduğu zaman, efendimiz sağ avucunu sağ dizinin üzerine koyarak, bütün parmaklarını yumar, başparmağını takip eden parmağıyla da işarette bulunurdu. Sol avucunu da sol uyluğunun üstüne koyardı."

Müslim, Mesacid 114-116, (580); Muvatta, Salat 48, (1, 88); Ebu Davud, Salat 186, (987); Tirmizi, Salat 220, (294)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ali İbnu Abdirrahman el-Mu'avi

İbnu Ömer (ra)'den yaptığı bir diğer rivayette şöyle denmiştir: "...Sol eli de sol dizinin üstüne açmış olarak koydu."

Müslim, Mesacid 114-116, (580); Muvatta, Salat 48, (1, 88); Ebu Davud, Salat 186, (987); Tirmizi, Salat 220, (294)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nafi'

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog