Arama

Ravi, Resulullah (sav)'ın her namaz için abdest aldığını söylemişti, kendisine: "Siz nasıl yapıyordunuz?" diye soruldu. Şu cevabı verdi: "Aldığımız abdest bozuluncaya kadar bize yetiyordu."

Buhari, Vudu 54; Ebu Davud, Taharet 66, (171); Tirmizi, Taharet 44, (68, 60); Nesai, Taharet 101, (1, 85)
Namazın Sekiz Şartı - Hadesten Teharet | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) Fetih günü bütün namazları tek abdestle kıldı. Ömer İbnu'l-Hattab (ra) kendisine: "Ey Allah'ın Resulü, bugün şimdiye kadar hiç yapmadığın şeyi yapmış olmalısın?" demişti, şu cevapta bulundu: "Ey Ömer, bunu bilerek yaptım."

Müslim, Taharet 86, (277); Ebu Davud, Taharet 66, (172); Tirmizi, Taharet 45, (61); Nesai, Taharet 101, (1, 86)
Namazın Sekiz Şartı - Hadesten Teharet | NAMAZ BÖLÜMÜ | Büreyde

Resulullah (sav) buyurdular ki: Namaz kılarken kimin abdesti bozulacak olursa hemen namazdan çıksın. Eğer cemaatle kılınan bir namazda ise burnunu tutarak ayrılsın." (Burnunu tutmasını emretmesi, cemaate burnu kanamış zannını vermek içindir. Bu davranış, avretin örtülmesi ve kabihin gizlenmesi hususunda bir nevi edebe riayettir.)

Ebu Davud, Salat 236, (1114)
Namazın Sekiz Şartı - Hadesten Teharet | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

İbnu Abbas (ra) namazda iken burnu kanardı, o da çıkar bumunun kanını yıkar, geri döner ve önceki kıldığı namazını (kaldığı yerden) tamamlardı.

Muvatta, Taharet 74, (1, 38)
Namazın Sekiz Şartı - Hadesten Teharet | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu'l Müseyyeb

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kimse son rek'atte oturmuşken daha selam vermeden hades vaki olsa namazı caizdir."

Tirmizi, Salat 300, (408)
Namazın Sekiz Şartı - Hadesten Teharet | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Amr İbnu'l-As

Ravi, Resulullah (sav)'ın zevce-i pakleri Ümmü Habibe'ye -ki kızkardeşidir- sormuştur: "Resulullah (sav), içerisinde kendisiyle temasta bulunduğu elbise sırtında olduğu halde namaz kılar mıydı?" Ümmü Habibe (ra) şu cevabı vermiştir: "Evet, yeter ki elbisede bir eza (meni bulaşığı) görmemiş olsun!"

Ebu Davud, Taharet 133, (366); Nesai, Taharet 186, (1, 155); Buhari, Salat 2, (Buhari, bab başlığı (tercüme) olarak kaydeder)
Namazın Sekiz Şartı - Hadesten Teharet | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mu'aviye

Resulullah (sav), bizim (kadınların) çamaşırları içerisinde namaz kılmazdı."

Ebu Davud, Taharet 134, (368); Tirmizi, Salat 420, (600); Nesai, Zinet 116, (8, 217)
Namazın Sekiz Şartı - Hadesten Teharet | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Ravi, anlattığına göre, cünübken içinde terlediği elbise sırtında olduğu halde namaz kılardı.

Muvatta, Taharet 87, (1,52)
Namazın Sekiz Şartı - Hadesten Teharet | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) ashabiyle namaz kılarken aniden nalınlarını çıkarıp sol tarafına koydu. Bunu gören cemaat de derhal nalınlarını attılar. Resulullah (sav) namazı tamamlayınca: "Nalınlarınızı niye attınız?" diye sordu. "Seni nalınlarını atarken gördük, biz de kendi nalınlarımızı attık!" cevabını verdiler. "Cebrail (as) bana gelip pislik olduğunu haber verdi (onun için attım). Öyleyse sizler mescide gelirken dikkat edin, nalınlarınızda bir pislik (kazurat) -veya eza demişti- görürseniz onu silin; o, ayağınızda olduğu halde namazınızı kılın."

Ebu Davud, Salat 89, (660)
Namazın Sekiz Şartı - Hadesten Teharet | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Said

Bir gün Hz. Peygamber'e sorarak) dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Hangi avretimizi açıp, hangi avretimizi örtelim?" "Zevcen ve sağ elinin sahip oldukları dışında herkese karşı avretini koru!" cevabını verdi. Ben tekrar: "Ey Allah'ın Resulü, erkekle olursa?" dedim, "Gücün yeterse avretini kimseye gösterme!" dedi. "Kişi tek başına olursa?" dedim. "Kendisine karşı haya edilmeye Allah daha layıktır" dedi.

Ebu Davud, Hamam 3, (4017); Tirmizi, Edeb 22, (2770), 39, (2795); İbnu Mace, Nikah 28, (1920)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Behz İbnu Hakim

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir erkek başka bir erkeğin avretine bakmasın, kadın da kadının avretine. Bir erkek aynı örtünün içinde bir başka erkeğe sokulmasın. Kadın da aynı örtünün içinde bir başka kadına sokulmasın."

Müslim, Hayz 74, (338); Ebu Davud, Hamam 3, (4018); Tirmizi, Edeb 39, (2794)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Said el'Hudri

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Çıplaklıktan sakının! Zira sizin yanınızda sadece helaya girdiğiniz zaman ve erkek hanımına sokulunca ayrılan melekler var. Onlardan utanın ve onlara karşı saygılı olun."

Tirmizi, Edeb 42, (2801)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri cariyesini veya kölesini veya ücretlisini evlendirdi mi, artık onun avretine bakmasın."

Ebu Davud, Libas 37, (4113, 4114)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni'l-As

Resulullah (sav) bana: "Ey Ali, dizini çıkarma, ne canlı, ne ölü, başkasının dizine de bakma" buyurdu.

Ebu Davud, Cenaiz 32, (3140)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) uyluğu avret addetti.

Tirmizi, Edeb 40, (2798)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog