Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Omuzunuzu da örtmeyen -veya şöyle demişti bir parçası iki omuzunuzu da örtmeyen- tek parçadan müteşekkil kumaş içerisinde kimse namaz kılmasın."

Buhari, Salat 5; Müslim, Salat 277, (516); Ebu Davud, Salat 78, (626); Nesai, Kıble 18, (2, 71)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim tek parçalı kumaş içerisinde namaz kılarsa onu iki omuzu arasında çaprazlasın." (Ebu Davud'un metninde: "(Kumaşın) iki ucuyla omuzunda çapraz yapsın" denmiştir.)

Buhari, Salat 5; Ebu Davud, Salat 78, (627)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav)'a, tek bir kumaş içinde kılınacak namazdan sorulmuştu şu cevabı verdi: "Hepinizin iki parçası var mı?"

Buhari, Salat 4, 9; Müslim, Salat 275, (515); Muvatta, Salatul-Cema'a 30, (1, 140); Ebu Davud, Salat 78, (625); Nesai, Kıble 14, (2, 69-70)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) tek parça kumaşa sarınmış olarak namaz kıldı, iki ucu omuzlardan çaprazlama geçmişti.

Buhari, Salat 4; Müslim, Salat 279, (517); Muvatta, Salatu'l-Cema'a 29, (1, 140); Ebu Davud, Salat 78, (628); Tirmizi, Salat 254, (339); Nesai, Kıble 14, (2, 70)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ömer İbnu Ebi Seleme

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah hayız görenin (kadının) namazını başörtüsüz kabul etmez."

Ebu Davud, Salat 85, (641); Tirmizi, Salat 277, (377)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Ravi -ki Resulullah (sav)'ın zevce-i pakleri Meymune (ra)'nin terbiyesinde idi- anlatıyor: "Meymune (ra) üzerinde izar olmaksızın tek entari (dır') ile başörtüsü giyinmiş olduğu halde namaz kılardı."

Muvatta, Salatul-Cema'a 37, (1, 142)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ubeydullah İbnu'l'Esved el-Havlani

Ravinin, İbnu Kunfuz'un annesinden yaptığı nakle göre, annesi Ümmü Seleme (ra)'ye "Kadın, hangi giysiler içerisinde namaz kılmalı?" diye sormuştur. O da: "Başörtüsü ve ayağın üzerini örtecek kadar uzun entari içerisinde!" diye cevap vermiştir.

Muvatta, Salatu'l-Cema'a 36, (1, 142); Ebu Davud, Salat 84, (639, 640)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Muhammed İbnu Zeyd

Resulullah (sav), üzerinde çizgiler olan hamisa kumaşı üzerinde namaz kılmıştı. (Namazdan sonra) çizgilere bir göz attı ve: "Bu hamisa'yı Ebu Cehm İbnu Huzeyfe'ye götürün, onun enbicaniye'sini getirin. Zira bu beni az önce namazda meşgul etti" buyurdu. (Muvatta ve Ebu Davucd'un bir rivayetinde (Resulullah) şöyle buyurmuştur: "Ben namazda iken (dikkatimi çekti) ona baktım, bende fitne hasıl edeceğinden korktum.")

Buhari, Salat 14, Ezan 93, Libas 19; Müslim, Mesacid 61, (556); Muvatta, Salat 67, (1, 97, 98); Ebu Davud, Salat 167, (914), Libas 11; Nesai, Kıble 20, (2. 72)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav)'a ipekten mamul bir kaftan hediye edildi. Kaftanı giyip içinde namaz kıldı. Sonra namazdan ayrılıp hemen kaftanı şiddetle çıkarıp attı, sanki kaftandan gayr-ı memnundu: "Bu, muttakilere muvafık düşmüyor!" dedi.

Nesai, Kıble 19, (2, 72); Buhari, [bu mavnada bir rivayette bulunmuştur, (Salat, 16, Libas 12)]; Müslim, Libas 23, (2075)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu Amir

Resulullah (sav) bir ucu beni örtmekte olan bir kumaşın diğer ucuyla örtünerek, içinde namaz kıldı.

Ebu Davud, Salat 80, (631)
Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Ravinin büyükannesi Müleyke (ra) hazırladığı bir yemeğe Resulullah (sav)'ı davet etti. (Efendimiz şeref vererek) yemekten yediler. Sonra: "Kalkın size namaz kıldırayım!" buyurdular. Enes (ra) der ki: "Ben uzun müddettir kullanılmaktan kararmış olan hasırımızı getirdim, üzerine su çiledim. Aleyhissalatu vesselam, üzerinde namaza durdu. Ben ve yetim, arkasında saf yaptık, yaşlı (annem) de bizim arkamızda durdu. Resulullah (sav) bize iki rek'at (nafile namaz) kıldırıp, sonra ayrıldı."

Buhari, Salat 20, Ezan 78, 161, 164, Teheccüd 25; Müslim, Mesacid 266-268, (658-660); Muvatta, Kasru's-Salat 31, (1, 153); Ebu Davud, Salat 71, (612, 658); Tirmizi, Salat 173, (234); Nesai, Mesacid 43, (2, 56, 57), İmamet 19, (2, 85-86)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) ben hayızlı halde tam hizasında dururken, namaz kılardı. Secde ettiği vakit bazan elbisesi bana değerdi. Humra üzerinde namaz kılardı.

Buhari, Salat 21, 19, 107, Hayz 29; Müslim, Mesacid, 273, (613); Ebu Davud, Salat 91, (666); Nesai, Mesacid 44, (2, 57)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Meymune

Biz çok sıcak günlerde Resulullah (sav)'la birlikte namaz kılardık. Birimiz alnını sıcak sebebiyle yere koyamayacak olsa, giysisini serer onun üzerine secde ederdi.

Buhari, Amel fi's-Salat 9, Salat 23, Mevakit 11; Müslim, Mesacid 191, (620); Ebu Davud, Salat 93, (660); Tirmizi, Salat 411, (584); Nesai, İftitah 149, (2, 216); İbnu Mace, İkametu's-Salat 64, (1033)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Koyun ağıllarında namaz kılın. Zira koyunlar mübarek (hayvanlar)dır. Deve damlarında namaz kılmayın. Zira onlar şeytanlardandır."

Ebu Davud, Salat 25, (493)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bera

Resulullah (sav) yedi yerde namaz kılmayı yasakladı: "Mezbele (çöplük), meczere (hayvan kesilen yer), makbere (mezarlık), yol geçeği, hammam, deve damı, Beytullahil-Haram'ın damının üstü."

Tirmizi, Salat 255, (346)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog