Arama

Tirmizi'nin bir rivayetinde hadis şöyledir: "Resulullah (sav)'a namazda çakıllara dokunup (düzlemekten) sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Mutlaka yapmak zorunda isen bari bir kere yap."

Tirmizi, Salat 279, (380)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mu'aykib

Sizden kim namaza durursa, sakın çakıllara değmesin. Zira rahmet, ona karşıdan gelir.

Muvatta, Kasru's-Salat 43, (1, 157); Ebu Davud, Salat 175, (945); Tirmizi, Salat 279, (379); Nesai, Sehv 7, (3, 6)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah, kula namazda sağa sola iltifat etmedikçe rahmetiyle yaklaşmaya devam eder. İltifat etti mi ondan yüz çevirir.

Ebu Davud, Salat 165, (909); Nesai, Sehv 10, (3, 7)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

Resulullah'a namazda sağa sola bakmak (iltifat) hususunda sordum. Şu cevabı verdi: "Bu bir kapıp kaçırmadır. Şeytan kulun namazından kapar kaçırır.

Buhari, Ezan 93, Bed'ü'l-Halk 11; Ebu Davud, Salat 165, (910); Nesai, Sehv 10, (3, 8)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav): "İnsanlara ne oluyor da namaz kılarken gözlerini semaya kaldırıyorlar?" dedi ve bu hususta sert sözler söyledi. Sonra konuşmasını şöyle tamamladı: "Ya bundan vazgeçerler ya da gözleri çıkarılır."

Buhari, Ezan 91; Ebu Davud, Salat 167, (913); Nesai, Sehv 9, (3, 7)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) bana şöyle nasihat etti: "Ey oğulcuğum, namazda sağa sola bakmaktan sakın. Zira o helak olmaktır. Eğer mutlaka yapacaksan bari nafilelerde olsun, farzlarda değil."

Tirmizi, Salat 413, (589)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Sabah namazı için ikamet okundu. Resulullah (sav) namaza başladı. Namazda Şi'b istikametine bakıyordu. Geceden Şib'a korunması için bir atlı göndermişti."

Ebu Davud, Salat 168, (916)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Sehl İbnu'l-Hamaliyye

Resulullah (sav) Mescid-i Kuba'ya namaz kılmaya gitti. Ensar (ra) gelip, namaz kılarken kendisine selam verdiler. Ben Bilal'e sordum: "Namaz kılarken onların selamına nasıl mukabele ettiğini gördün?" Bana bizzat göstererek: "Şöyle" dedi ve avucunu açıp iç kısmını aşağıya, sırtını yukarıya getirdi."

Ebu Davud, Salat 170, (927); Tirmizi, Salat 271, (368); Nesai, Sehv 6, (3, 5-6)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Tesbih erkeklere, el çırpma kadınlara mahsustur."

Buhari, Amel fi's-Salat 5; Müslim, Salat 106, (422); Ebu Davud, Salat 173, (939); Tirmizi, Salat 272, (369); Nesai, Sehv 16, (3,11-12)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) ile birlikte namaz kıldım. Namazda onu öksürerek boğazını temizleyip (yere attığını ve) sol ayağıyla sürttüğünü gördüm.

Buhari, Mesacid 58, (554); Ebu Davud, Salat 22, (482); Nesai, Mesacid 34, (2,52)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu'ş-Şıhhir

Ebu Davud'un rivayetinde şöyle gelmiştir: "...Sol ayağının altına tükürdü, ayakkabısıyla sürttü."

Ebu Davud, Salat 22, (482)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu'ş-Şıhhir

Ebu Davud'un Ebu Nadra'dan kaydettiği bir rivayette: "Elbisesine tükürdü, kıvrımları arasında ovaladı" denmiştir.

Ebu Davud, Taharet 143, (389,390)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Nadra

Bir gün dışardan geldim. Resulullah (sav) odada namaz kılıyordu, kapı da üzerine kapalı idi. Açmasını istedim, ilerleyip bana açtı. Sonra gerisin geriye namazgahına döndü. (Hz. Aişe kapının kıble cihetinde olduğunu belirtti)

Ebu Davud, Salat 169, (922); Tirmizi, Salat 421, (601); Nesai, Sehv 14, (3, 11)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav): "Namazda iki siyahı yani yılan ve akrebi öldürün" buyurdu.

Ebu Davud, Salat 169, (921); Tirmizi, Salat 287, (390); Nesai, Sehv 12, (3,10)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) bizim Eflah adındaki kölemizin, secde sırasında (ağzıyla) üfürdüğünü görmüştü: "Ey Eflah, yüzünü toprakla!" dedi.

Tirmizi, Salat 280, (381)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog