Arama

Resulullah (sav) namazda sedl'i, (sarınmayı) ve erkeğin ağzını örtmesini yasakladı."

Ebu Davud, Salat 86, (643); Tirmizi, Salat 278, (378)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) geceleyin ben önünde, kıbleyle arasında bir cenaze gibi uzanmış yatarken, namaz kılardı. Vitir kılacağı zaman bana da haber verirdi, ben de vitir kılardım.

Buhari, Salat 22, 99, 102, 103, 104, 105, 108, Amel fi's-Salat 10, Vitr 3, İsti'zan 37; Müslim, Salat 267, (512); Muvatta, Salatu'l-Leyl 2, (1, 117); Ebu Davud, Salat 112, (711,712, 713, 714); Nesai, Taharet 120, (1, 101,102), Kıble 10, (2, 67)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Sahiheyn'in diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Hz. Aişe (ra)'nin yanında namazı bozan şeylerden söz açılmıştı. Bu meyanda köpek, eşek ve kadının da zikri geçti. Aişe (ra): "Bizi yine eşeklere ve köpeklere benzettiniz. Vallahi, ben Resulullah (sav)'ı kıblesiyle arasında yatakta yatar olduğum halde namaz kılarken gördüm. Benim için ihtiyaç hasıl olunca oturup onu rahatsız etmek istemezdim, (yatağın) ayak tarafından sıyrılıp çıkardım."

Buhari, Salat 22, 99, 102, 103, 104, 105, 108, Amel fi's-Salat 10, Vitr 3, İsti'zan 37; Müslim, Salat 267, (512)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Ben ve Abdulmuttaliboğullarından bir oğlan (veya köle) bir eşeğin üzerinde beraber geldik. Resulullah (sav) bu sırada namaz kılıyordu. Eşeğe aldırma(yıp namaza devam et)ti.Derken yine Abdulmuttaliboğullarından iki kız çocuğu gelip safın arasına dahil oldu, buna da aldırmadı.


Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz sütresiz olarak namaz kılarsa (önünden geçtiği takdirde) şunlar namazını bozar: Eşek, domuz, yahudi, mecusi, kadın... Namazın bozulmaması için onun önünden, bunların bir taş atımlık uzaktan geçmesi kifayet eder." (Bir diğer rivayette şöyle denmişti: "Namazı, (önden geçen) hayızlı kadın ve köpek bozar.")

Buhari, Salat 90, İlm 18, Ezan 161, Cezau's-Sayd 25; Müslim, Salat 254, (504); Muvatta, Kasru's-Salat 38, (1, 155); Ebu Davud, Salat 110, 113 (703, 704, 715, 716, 717); Tirmizi, Salat 252, (337); Nesai, Kıble 7, (2, 64, 65)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) bizi köyümüzde ziyaret etti. O sırada bizim iki küçük köpekle bir dişi eşeğimiz vardı. Bu ikisi önünde bulundukları halde ikindi namazı kıldı. Hayvanları ne azarladı ne de geriye kovaladı.

Ebu Davud, Salat 114, (718); Nesai, Kıble 7, (2, 65)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | el-Fadl İbnu Abbas

Ravi, Resulullah (sav)'ı Beni Sehm kapısını takip eden yerde, önünden halk gelip geçerken namaz kılar görmüştür. Bu sırada Resulullahla Ka'be arasında bir sütre de mevcut değildir.

Ebu Davud, Menasik 89, (2016); Nesai, Kıble 9, (2, 67); İbnu Mace, Menasik 33, (2958)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Kesir İbnu Kesir İbni Ebi Vedd'a

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Namazı hiçbir (harici) şey bozamaz, imkanınız nisbetinde defetmeye çalışın. Çünkü (bozmak isteyen) şeytandır."

Müslim, Salat 259, (505); Muvatta, Kasru's-Salat 33, (1, 154); Nesai, Kıble 8, (2, 66), Kasame 45, (8, 61-62)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Said

Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Kim, kıblesi ile kendi arasına bir başkasının girmemesine muktedir olursa, bunu sağlasın."

Ebu Davud, Salat 108, (697, 698, 699,700)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri, halka karşı sütre olacak bir şeyin gerisinde namaz kılarken, biri önünden geçmeye kalkarsa ona mani olsun, (beriki haddini bilmeyip) ısrar ederse onunla mücadele etsin. Zira o, (bu haliyle ) şeytandır."

Buhari, Salat 100, Bed'ül-Halk 11
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Salih Es-Semman

Ravi, anlattığına göre, kendisini Zeyd İbnu Halid, Ebu Cüheym'in yanına gönderip: "Musallinin önünden geçen hakkında Resulullah (sav)'dan ne gittiğini sordurmuştur. Ebu Cüheym (ra) demiştir ki: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer musallinin önünden geçen kimse, bu geçişi sebebiyle kendisine gelen günahı bilseydi orada kırk... kalması onun için, musallinin önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu." Ebu'n-Nadr der ki: "Bilemiyorum! Efendimiz kırk gün mü dedi, kırk ay mı dedi, kırk sene mi dedi?"

Buhari, Salat, 101; Müslim, Salat 261, (507); Muvatta, Kasru's-Salat 34, (1, 154,155); Ebu Davud, Salat 109, (701); Tirmizi, Salat 251, (336); Nesai, Kıble 8, (2,66)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bişr İbnu Said

Tebük'de yatalak bir adam gördüm. Dedi ki: "Resulullah (sav) namaz kılarken, ben eşeğin üzerinde olduğum halde önünden geçtim. Bana: "Allah'ım, izini kes!" diye bedduada bulundu. Artık ondan sonra eşek üzerinde (bile) yol alamadım." (Bir rivayette şöyle gelmiştir: "(Resulullah (sav) şöyle dedi:) "O bizim namazımızı kesti, Allah da onun izini kessin.")

Ebu Davud, Salat 110, (705, 706)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Yezid İbnu Nimran

Resulullah (sav): "Uyuyanın gerisinde namaz kılmayın, konuşanın gerisinde de!" buyurdular.

Ebu Davud, Salat 106, (694)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Biriniz namaz kılınca yüzünün karşısına bir şey koysun. Bulamazsa bir değnek koysun. Beraberinde bir değnek de yoksa bir çizgi çizsin. Böyle yaparsa önünden geçen kendisine zarar vermez." (Ebu Davud der ki: "Alimlerden bazısı çizginin uzunlamasına olacağını, bazısıs da hilal gibi enlemesine olacağını söylemiştir.")

Ebu Davud, Salat 103, (689)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz namaz kılarken, önüne semerin arka kaşı boyunda bir şey koydu mu, namazını rahat kılsın, bunun gerisinden geçene aldırmasın."

Müslim, Salat 241, (499); Ebu Davud, Salat 102; Tirmizi, Salat 250, (335)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Talha İbnu Ubeydillah

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog