Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kişi, önüne semer kaşı kadar bir şey bırakmadan namaz kılarsa; (önünden geçtiği takdirde) siyah köpek, kadın, eşek namazını bozar..." Ebu Zerr'e dendi ki: "Siyahın kırmızıdan, beyazdan farkı nedir?" Şu cevabı verdi: "Ey kardeşimin oğlu! Sen bana, benim Resulullah (sav)'a sorduğum şeyi sordun. Efendimiz: "Siyah köpek şeytandır" buyurmuştu."

Müslim, Salat 265, (510); Ebu Davud, Salat 110, (702); Tirmizi, Salat 253, (338); Nesai, Kıble 7, (2, 63); İbnu Mace, İkametu's-Salat 38, (952)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

Resulullah (sav), bayram günü (namaz) için çıkınca bir harbe alınmasını emrederdi. Harbe, (namaz sırasında) Aleyhissalatu vesselam'ın önüne konur, O da halk arasında olduğu halde harbeye doğru namaz kılardı. Efendimiz sefer sırasında da böyle yapardı. Bu sünnete ittibaen ümera da harbe kullanır oldu.

Buhari, Salat 92, 90; Müslim, Salat 245, (601); Ebu Davud, Salat 102, (687); Nesai, Kıble 4, (2, 62); İbnu Mace, İkametu's-Salat 164, (1304, 1305)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (bazan) bineğini (sütre) olarak öne koyar, ona doğru namazını kılardı. Bir diğer rivayette: "Aleyhissalatu vesselam devesine doğru namaz kılardı" denmiştir.

Buhari, Salat 98, 50; Müslim, Salat 247, (502); Muvatta, Kasru's-Salat 41, (1, 157); Ebu Davud, Salat 104, (692); Tirmizi, Salat 261, (352)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Ben, Resulullah (sav)'ı çubuğa, direğe ve ağaca karşı namaz kılar vaziyette ne zaman görmüşsem, her seferinde onları sağ kaşının veya sol kaşının karşısına almış görmüşümdür. Hiçbir zaman sütresini tam karşısına almadı.

Ebu Davud, Salat 105, (693)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mikdad İbnu'l-Esved

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz sütreye karşı namaz kulınca ona yakın olsun, ta ki şeytan namazını bozmasın."

Ebu Davud, Salat 107, (695)
Namazın Sekiz Şartı - Kıble | NAMAZ BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Ebi Hasme

Resulullah (sav), kızı Zeyneb'in kerimesi olan torunu Ümame'yi omuzunda taşıdığı halde halka namaz kıldırırdı. Secdeye varınca çocuğu (yana) bırakır, kıyam için doğrulunca tekrar omuzuna alırdı.

Buhari, Salat 106, Edeb 18; Müslim, Mesacid 41, (543); Muvatta, Kasru's-Salat 81, (1, 170); Ebu Davud, Salat 169, (917, 918, 919, 920); Nesai, Mesacid 19, (2, 45), Sehv 13, (3,10)
Namazın Şartları Üzerine Muhtelif Hadisler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Katade

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri namaz kılarken uyuklayacak olursa, uykusu gidinceye kadar hemen yatsın. Zira, uyuklayarak namaz kılanınız, istiğfar ederken kendi nefsini sebbetmeye kalkar da farkında olmaz."

Buhari, Vudu 53; Müslim, Müsafirin 222, (786); Muvatta, Salatu'l-Leyl 3, (1, 118); Ebu Davud, Salat 308, (1310); Tirmizi, Salat 263, (355); Nesai, Taharet 117, (1, 99-100)
Namazın Şartları Üzerine Muhtelif Hadisler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Abdullah İbnu'l-Haris'i,-saçını arkadan topuz yapmış olduğu halde- namaz kılarken görmüş, arkasında durup, topuzu çözmeye başlamış, öbürü de kımıldamayıp, ona imkan tanımıştır. İbnu'l-Haris namazını bitirince, İbnu Abbas'a gelip: "Benim saçımla niye ilgilendin?" diye sormuş, İbnu Abbas (ra) şu cevabı vermiştir. "Ben Resulullah (sav)'ı işittim, demişti ki: "Böylesinin misali, kolları arkasından bağlı olduğu halde namazını kılan kimsenin misalidir."

Müslim, Salat 232, (492); Ebu Davud, Salat 88, (647); Nesai, İftitah 147, (2, 215-216)
Namazın Şartları Üzerine Muhtelif Hadisler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav)'ın azadlısı Ebu Rafi, Hasan İbnu Ali (ra)'ye uğradı. Hasan, örgülerini ensesinde topuz yapmış olduğu halde kalkmış namaz kılıyordu. Ebu Rafi topuzunu çözdü. Hasan (ra) öfkeyle ona baktı. Ebu Rafi (ra): "Öfkelenme, namazına devam et, çünkü ben Resulullah (sav)'ın: "Bu, şeytanın minderi, yani oturma yeridir" dediğim işitmiştim (de onun için çözdüm)" dedi.


Namazın Şartları Üzerine Muhtelif Hadisler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Said el-Makberi

Hz. Aişe (ra)'nin yanında idik. Yemeği getirildi. Derken Kasım İbnu Muhammed namaza kalktı. Hz. Aişe: "Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim" dedi. "Yemeğin yanında namaz kılınmaz, iki habisin (yani büyük ve küçük abdestin) sıkışmasında da kılınmaz."

Müslim, Mesacid 67, (560); Ebu Davud, Taharet 43,(89)
Namazın Şartları Üzerine Muhtelif Hadisler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Muhammed İbni Ebi Bekr

Ravi halka imamlık yapıyordu. (Bir seferinde) ikamet getirilmişti. Bir adamın elinden tutup öne sürdü ve: "Resulullah (sav): "Namaz başlarken birinizin hela ihtiyacı gelirse, önce helaya gitsin!" dediğini işittim" dedi.

Muvatta, Kasru's-Salat 49, (1, 159); Ebu Davud, Taharet 43, (88); Tirmizi, Taharet 108, (142); Nesai, İmamet 51, (2, 110, 111); İbnu Mace, İkametu's-Salat 114, (616)
Namazın Şartları Üzerine Muhtelif Hadisler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu'l-Erkam

Resulullah (sav) öğle namazmın ilk iki rekatini tamamlamıştı (oturması gerektiği halde oturmadan) kalktı. Namazı bitirince iki (ziyade) secde daha yaptı, ondan sonra selam verdi.

Buhari, Sehv 1, 5, Ezan 145, 147, Eyman 15; Müslim, Mesacid 85, (570); Muvatta, Salat 65, (1, 96); Ebu Davud, Salat 200, (1034, 1035); Tirmizi, Salat 288, (391); Nesai, Sehv 21, (3,19,20), 28, (3,34), İftitah 196, (2, 244); İbnu Mace, İkamet 131, (1206)
Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Malik İbnu Büheyne

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Namaz kılarken üç mü kıldım dört mü kıldım diye şüpheye düşerse, eğer zann-ı galibin dört ise hemen teşehhüd yap, sonra sen daha dururken ve selam vermemişken iki secde daha yap, sonra aynı şekilde teşehhüd oku, sonra selam ver." (Ebu Davud der ki: "Bu, İbnu Mes'ud'dan rivayet edilmiştir. Alimlerden kimse bunu Resulullah'a nisbet etmedi.")

Ebu Davud, Salat 198, (1028)
Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz namazında, iki mi kıldım, üç mü kıldım diye şekke düşerse, şekki atsın, yakin kesbettiği hususu esas alsın, sonra da selam vermezden önce iki secdede bulunsun. Eğer (bu kıldığı ile) beş rek'at kılmışsa, namazını onunla (sehiv secdesiyle) çift yapmış olur. Dördü tam kılmış idiyse, o iki secdesi, şeytanın burnunu sürtme olur."

Müslim, Mesacid 88, (571); Muvatta, Salat 62, (1, 95); Ebu Davud, Salat 197, (1024, 1026, 1027, 1029); Tirmizi, Salat 291, (396); Nesai, Sehv 24, (3, 27); İbnu Mace, İkamet 132, (1210), 133, (1212)
Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Saidi'l-Hudri

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz namazında yanılır da bir mi iki mi kıldığını bilemezse, namazını bir üzerine bina etsin; iki mi üç mü kıldığını bilemezse iki üzerine bina etsin; üç mü dört mü kıldığını bilemezse üç üzerine bina etsin, sonra da selam vermezden önce iki (ziyade) secde yapsın..."

Tirmizi, Salat 291, (398)
Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Avf

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog