Arama

Resulullah (sav) Medine'ye (hicretle) geldiği günden beri mufassal surelerden hiç birinde secde etmemiştir.

Ebu Davud, Salat 329, (1403)
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav), geceleyin yaptığı tilavet secdelerinde şöyle derdi: "Yüzüm, kendisini yaratan (maddi ve manevi çeşitli cihazlarla techiz, tezyin ve) tasvir eden, ilahi güç ve kudretiyle onda işitme ve görme duyguları açan Zat'a secde etti."

Ebu Davud, Salat 334, (1414); Tirmizi, Salat 407, (608); Nesai, İftitah 71, (2, 222)
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Bir adam gelerek dedi ki, "Ey Allah'ın Resulü! Gece uyurken rüyamda kendimi gördüm. Sanki ben bir ağacın arkasında secde yapıyorum. Ben secde yaptım, secdem üzerine ağaç da secde yaptı. Onun şöyle söylediğini işittim: "Allah'ım, secdem sebebiyle bana sevab yaz, onun hürmetine günahımı dök, onu senin nezdinde bana azık yap. Kulun Davud'dan kabul ettiğin gibi, onu benden kabul et." İbnu Abbas (ra) der ki: "Bundan sonra, Resulullah (sav)'ın secde ayeti okuduğunu, (tilavet secdesi sırasında) o adamın kendisine, ağacın sözü olarak haber verdiği duanın aynısıyla dua ettiğini işittim.

Tirmizi, Da'avat 33, (3420)
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) sürurlu bir hadiseyle veya sürur veren bir hadiseyle karşılaşınca Allah'a şükretmek üzere secde ederdi.

Ebu Davud, Cihad 174, (2774); Tirmizi, Siyer 25, (1578); İbnu Mace, İkamet 192, (1394)
Secdeler Üzerine Fasıl - Şükür Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Bekre

Resulullah (sav) ile birlikte Mekke'den çıktık. Medine'ye gitmeyi arzu ediyorduk. Yolun bir yerine (Azvera'ya) ulaşınca, Aleyhissalatu vesselam ellerini kaldırıp Allah'a dua etti ve secdeye kapandı. Uzun müddet öyle kaldı. Sonra kalkıp yeniden ellerini kaldırdı, bir müddet (öyle kaldı). Sonra tekrar secdeye kapandı. Bu şekilde üç kere secde yaptı. Sonra dedi ki: "Ben Rabbimden talepte bulundum ve ümmetime şefaat ettim. Rabbim, ümmetimin üçte birini bana verdi. Ben de Rabbim için şükür secdesine kapandım. Sonra başımı yerden kaldırıp, ümmetim lehinde tekrar (mağfiret için) talepte bulundum, bana ümmetimin üçte birini daha verdi, ben de Rabbime şükür secdesinde bulundum. Sonra başımı kaldırdım ümmetim için tekrar talepte bulundum, bana ümmetimin son üçte birini de verdi, ben de Rabbime şükür secdesine kapandım."

Ebu Davud, Cihad 174, (2775)
Secdeler Üzerine Fasıl - Şükür Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Sa'd İbnu Ebi Vakkas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşıda (iş yerinde) kıldığı namazından yirmibeş kat fazladır. Şöyle ki, abdest alınca güzel bir abdest alır, sonra mescide gider, evinden çıkarken sadece mescid gayesiyle çıkmıştır. Bu sırada attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir günahı affedilir. Namazı kıldı mı, namazgahında olduğu müddetçe melekler ona rahmet okumaya devam ederler ve şöyle derler: "Ey Rabbimiz buna rahmet et, merhamet buyur." Sizden herkes, namaz beklediği müddetçe namaz kılıyor gibidir.

Buhari, Ezan 30, Cuma 2; Müslim, Salat 272 (649); Ebu Davud, Salat 49, (559); Tirmizi, Salat 245, (330); İbnu Mace, Mesacid 16, (788)
Cemaatin Fazileti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cemaatle kılınan namaz, ayrı kılınan namazdan yirmiyedi derece üstündür."

Buhari, Ezan 30; Müslim, Salat 272
Cemaatin Fazileti | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Namazda en çok sevap alan kimse, en uzak olanlarıdır, yürüme yönüyle en uzaktan gelenler, imamla kılıncaya kadar namazı bekleyen kimse, hemen kılıp sonra da uyuyandan daha çok sevaba mazhardır." [Rezin ilavesidir. Derim ki bu rivayet Buhari'nin Sahih'inde mevcuttur. (Buhari, Ezan 31).]

Rezin
Cemaatin Fazileti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Resulallah (sav)'ı işittim, şöyle diyordu: "Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur."

Müslim, Mesacid 260, (656); Muvatta, Salatu'l-Cema'a 7, (1, 132); Ebu Davud, Salat 48, (555); Tirmizi, Salat 165, (221)
Cemaatin Fazileti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Osman

Bir adam vardı Mescide ondan daha uzakta oturan birini bilmiyordum. Namazları da hiç kaçırmıyordu. Kendisine: "Bir eşek alsan da karanlık veya sıcak zamanlarda binsen!" denilmiştir, şu cevapta bulundu: "Evimin mescide yakın olması beni memnun etmez. Ben mescide kadar yürümelerimin, sonra da aileme dönüşlerimin sevab olarak yazılmasını diliyorum." Resulullah (sav), (Adamın bu sözünü işitince): "Allah Teala hazretleri bu isteklerinin hepsini yerine getirdi" buyurdu.

Müslim, Mesacid 278, (663); Ebu Davud, Salat 49, (586)
Cemaatin Fazileti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Übeyy İbnu Ka'b

Resulullah (sav)'a ama bir zat gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! Beni mescide kadar getirecek bir rehberim yok!" diyerek Aleyhissalatu vesselamdan (namazı evinde kılmak için) ruhsat istedi. (O da izin verdi.) Adam geri dönünce, Resulullah (sav) onu çağırtarak: "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. Adam: "Evet!" deyince: "Öyleyse icabet et" dedi (ve evde kılmaya izin vermedi.)

Müslim, Mesacid 255, (653); Nesai, İmamet 50, (2, 109); Ebu Davud, Salat 47, (552)
Cemaate Devam Vacibtir | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, müezzini işitir ve kendini engelleyen bir özrü olmadığı halde cemaate katılmazsa, kıldığı namaz (kamil bir sevapla) kabul edilmez." "(Ey Allah'ın Resulü!) denildi, "meşru özür nedir?" "Korku veya hastalıktır!" buyurdu.

Ebu Davud, Salat 47, (551)
Cemaate Devam Vacibtir | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı namazıyla sabah namazıdır. Eğer bu iki namazdaki hayrın ne olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa onları kılmaya gelirlerdi. [Nefsimi kudret eliyle tutan Zat'a kasem olsun!] Ezan okutup namaza başlamayı, sonra halkın namazını kıldırması için yerime birini bırakmayı, sonra da beraberlerinde odun desteleri olan bir grup erkekle namaza gelmeyenlere gitmeyi ve evlerini üzerlerine yıkmayı düşündüm."

Buhari, Ezan 29, Husumat 5, Ahkam 52; Müslim, Mesacid 252, (651); Muvatta, Salatu'l-Cema'a 3, (1, 129-130); Ebu Davud, Salat 47, (548, 549); Tirmizi, Salat 162, (217); Nesai, İmamet 49, (2,107)
Cemaate Devam Vacibtir | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ben (cemaatimizi tedkik edince) gördüm ki, namazı beraber kılmaktan, sadece herkesçe malum münafıklarla hastalar geri kalmaktaydı. Öyle ki iki kişinin arasında yürüyebilecek durumda olan hastalar bile namaz için (mescide) geliyordu." İbnu Mes'ud devamla dedi ki: "Resulullah (sav) bize Sünen-i Huda'yı göstermişti. Sünen-i Huda'dan biri de içerisinde ezan okunan mescidde namaz kılmaktı."

Müslim, Mesacid 256, (654); Ebu Davud, 47, (560); Nesai, İmamet 50, (2, 108, 109)
Cemaate Devam Vacibtir | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Ebu Davud'daki rivayette şu ziyade var "...Sizden her birinizin evinde mutlaka bir mescid var. Eğer namazı evlerinizde kılıp mescidlerinizi terkederseniz Peygamberiniz (sav)'in sünnetini terketmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terkedince de küfran-ı nimete düşmüş olursunuz."

Ebu Davud, 47, (560)
Cemaate Devam Vacibtir | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog