Arama

İbnu Abbas (ra)'dan gündüz oruç tutan, gece de namaz kılan ve fakat cemaate ve cumaya gelmeyen bir kimse hakkında sorulmuştu: "Bu, ateş ehlindendir!" diye cevap verdi.

Tirmizi, Salat 162, (218)
Cemaate Devam Vacibtir | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Ebu'd-Derda (ra) öfkeli halde yanıma geldi. Kendisine: "Niye öfkelendin?" diye sordum. Şu cevabı verdi: "Vallahi, Muhammed (sav)'ın işinden bir şey anlamıyorum. Bildiğim tek şey cemaat halinde namaz kılmalarıdır."

Buhari, Ezan 31,3
Cemaate Devam Vacibtir | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ümmü'd-Derda

"Ey Allah'ın Resulü" dedim, "seller benimle kabilemin mescidi arasına engel çıkarıyor. İstiyorum ki evime kadar şeref verip bir yerde namaz kılsanız da orayı mescit yapsam!" "(İnşaallah bir ara) geleyim!" buyurdular. Beraberinde Hz. Ebu Bekr olduğu halde huzuruyla evimizi şereflendirip (izin isteyerek içeri girdiği) zaman ilk iş olarak, "Nerede namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Evin bir köşesini işaret ederek (yer gösterdim. Orada) namaza durdu. Biz de arkasından saf yaptık. Bize iki rek'at (nafile) namaz kıldırdı."

Buhari, Ezan 40, 50, 153, 154, Salat 45, 46, Teheccüd 36, Megazi 11, Et'ime 15, Rikak 6, İstitabe 9; Müslim, İman 54, (33); Muvatta, Kasru's-Salat 86, (1, 172); Nesai, İmamet 10, (2, 80)
Cemmati Özrü Olan Terkeder | NAMAZ BÖLÜMÜ | Itban İbnu Malik

Resulullah (sav) sefer sırasında, soğuk veya yağmurlu gecelerde müezzine (ezan sırasında) şöyle söylemesini de emrederdi: "Dikkat! namazlarınızı yerlerinizde kılacaksınız!"

Buhari, Ezan 18, 40; Müslim, Müsafirin 22, (697); Muvatta, Salat 10, (1, 73); Ebu Davud, Salat 214, (1060-1064); Nesai, Ezan 17, (2,15)
Cemmati Özrü Olan Terkeder | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cemaate, Kitabullah'ı en iyi okuyan kimse imam olur. Eğer kıraatte (okumada) herkes eşitse, sünneti en iyi bilen; sünneti bilmede eşitseler, hicret etmede evvel olan; hicrette de eşitseler, yaşça büyük olan imam olur. Kişi misafir olduğu evin sahibine veya (emri altında çalıştığı) sultanına imamlık yapmasın, ev sahibinin baş köşesine izni olmadan da oturmasın."

Müslim, Mesacid 290, (673); Tirmizi, Salat 174, (236), Edeb 24 (2773); Ebu Davud, Salat 61, (582, 583, 584); Nesai, İmamet 3, 8, (2,76-77)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Mes'ud el-Bedri

Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Namaz kılacaklar) üç kişi iseler içlerinden biri imam olsun. İmamlığa ehak olan akra' (Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okur) olandır..."

Müslim, Mesacid 289, (672); Nesai, İmamet 5, (2, 77)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Said

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizin için hayırlınız ezan okusun, kurra olanınız da imam olsun."

Ebu Davud, Salat 61, (590)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Ben altı veya yedi yaşında iken kendi kavmime imamlık yaptım. O zaman ben, aralarında Kur'an'ı en çok bilen kimseydim.

Buhari, Megazi 52; Ebu Davud, Salat 61, (585-587); Nesai, Ezan 8, (2, 9-10), Kıble 16, (2, 70), İmamet 11, (2, 80)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Amr İbnu Seleme

İlk muhacirler geldiği zaman, Resulullah (sav) gelmezden önce, Kuba'da (Usbe adında) bir menzile indiler. Onlara Ebu Huzeyfe'nin azadlısı Salim imamlık yapıyor idi. O, Kur'an'ı ezbere bilmede herkesten ileriydi.

Buhari, Ezan 54, Ahkam 25; Ebu Davud, Salat 61, (588)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Anlattığına göre: "Kendisine kölesi Zekvan, Mushaf'ın yüzünden okuyarak imamlık yapıyordu."

Buhari, Ezan 54, (Bab başlığında (senetsiz) kaydetmiştir)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) İbnu Ümmi Mektum'u ama olduğu halde, halka imamlık etmek için (sefere çıkarken) yerine halef tayin etti.

Ebu Davud, Salat 65, (595)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Hz. Muaz (ra), Resulullah (sav) ile yatsıyı kılar, sonra kavmine döner, bu namazı onlara kıldırırdı

Buhari, Ezan 60, 63, 66, Edeb 74; Müslim, Salat 180, (465); Ebu Davud, Salat 68, (599, 600); Tirmizi, Salat 410, (583)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Üç kişi vardır, Allah onların namazını kabul etmez: 1) Kendisini sevmeyen kimselere imam olan; 2) Namaza arkadan gelen, yani vakti çıktıktan sonra gelen; 3) Köleyi azad ettikten sonra tekrar köle kılan."

Ebu Davud, Salat 63, (593)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Amr İbnu'l-As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Üç kişi vardır ki, onların namazları kulaklardan öte geçmez: 1) Dönünceye kadar, kaçan köle. 2) Geceyi, kocası kendisine dargın olarak geçiren kadın. 3) Kavminin nefret ettiği imam."

Tirmizi, Salat 266, (360)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Ümame

Muaz İbnu Cebel (ra) Resulullah (sav)'la birlikte namaz kılar, sonra gelir, kavmine imamlık yapardı. Bir gece Resulullah (sav)'la birlikte yatsıyı kıldı. Sonra kavmine geldi ve onlara imamlık yaptı ve Bakara süresiyle kıraate başladı. Bir adam cemaatten ayrılarak selam verdi. Namazını tek başına kılarak çekip gitti. Adama: "Ey filan, nifak mı çıkarıyorsun?" dediler. Adam: "Vallahi hayır, Resulullah (sav)'a gidip (Muaz'ın yaptığını) haber vereceğim." dedi. Yanına varıp: "Ey Allah'ın Resulü, biz sulama devesi besleyen insanlarız. Gündüz çalışırız. Muaz sizinle yatsıyı kıldı. Sonra bize gelip bakara süresi ile namaz kıldırmaya başladı" dedi. Resulullah (sav) Muaz'a yönelerek: "Ey Muaz, sen fitneci misin? Veşşemsi ve duhaha'yı, Vedduha'yı, Velleyli iza yağşa'yı, Sebbihi's-me Rabbike'l-a'la'yı oku" buyurdu.

Buhari, Ezan 60, 63, 66, 74; Müslim, Salat 178, (465); Ebu Davud, Salat 127, (790, 791, 793,); Nesai, İmamet 39, 41 (2, 97-98), İftitah 63, 70, (2,168,172)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog