Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden kim halka namaz kıldırırsa namazı hafif (kısa) tutsun. Zira cemaatte zayıf, sakat hasta ve ihtiyaç sahibi vardır. Müstakil kılınca dilediği kadar uzatsın."

Buhari, Ezan 62; Müslim, Salat 186, (467); Muvatta, Cemaat 13, (1, 134); Ebu Davud, Salat 127, (794, 795); Nesai, İmamet 35, (2, 94); Tirmizi, Salat 175, (236)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben, uzun tutmak arzusuyla namaza başlarım. (Namazı kıldırırken) bir çocuk ağlaması kulağına gelir. Çocuğun ağlamasından annesinin duyacağı elemi bildiğim için namazı uzatmaktan vazgeçerim."

Buhari, Ezan 65; Müslim, Salat 189, (469, 470), 196, (473); Tirmizi, Salat 175, (237), 276, (376); Nesai, İmamet 35, (2, 94-95)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) öğlenin birinci rek'atinin kıyamını, kulağına ayak sesi gelmeyinceye kadar uzatırdı.

Ebu Davud, Salat 129, (802)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ebi Evfa

Mescidde namaz için ikamet okununca, Resulullah (sav) cemaati az görürse oturur, (bekler)di. Kalabalık görürse kıldırırdı.

Ebu Davud, Salat 46, (545)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Salim İbnu Ebi'n-Nadr

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İmam, farz kıldığı yeri değiştirmeden aynı yerde nafile namaz kılmamalıdır."

Ebu Davud, Salat 73, (616)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mugire İbnu Şu'be

Resulullah (sav) selam verilice yerinde bir miktar kalırdı. Allah bilir ya, bizim görüşümüze göre O'nun kalışı, kadınların erkeklerden önce çıkmalarını sağlamak içindi.

Buhari, Ezan 157,152,162,164; Nesai, Sehv 77, (3, 67); Ebu Davud, Salat 203, (1040)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Üç şey vardır, onları yapmak kimseye helal olmaz: "Kişi bir kavme imamlık yapar, sonra da sadece kendisi için dua eder, cemaatim dua dışı bırakır; bunu yapan onlara ihanet eder. Kişi, izin almazdan önce bir evin içine bakamaz, bunu yapan ev halkına ihanet eder. Kişi küçük abdestine sıkışmış iken hafifleyinceye kadar namaz kılamaz."

Ebu Davud, Taharet 43, (90); Tirmizi, Salat 265, (357)
İmamın Vasfı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Sevban

Resulullah (sav) namazda omuzlarımıza eliyle dokunur ve: "Düzgün olun! Karışık durmayın, sonra kalblerinize de karışıklık ve ihtilaf girer. Hemen arkama, sizden akıl ve dirayet sahibi olanlar dursun. Sonra tedricen bunları takibedenler, sonra da onları takibedenler dursun" derdi. (Ebu Mes'ud ilave eder: "Bugün sizler ihtilafta çok ilerisiniz.")

Müslim, Salat 122, (432); Nesai, İmamet 26, (2, 90); Ebu Davud, Salat 96, (674)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Mes'ud el-Bedri

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Benim hemen arkama sizden akıl ve dirayet sahipleri dursun. Sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenler dursun. Çarşıların karışıklığından sakının.

Müslim, Salat 123, (432); Ebu Davud, Salat 96, (675); Tirmizi, Salat 168, (228)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) ile birlikte (bir gece) namaz kıldım. Soluna duruvermiştim, perçemimden tutarak sağına koydu.

Buhari, Ezan 57, 58, 59, 77, 79, İlm 41, Vudu 5, 36, Ezan 161, Vitr 1, Amel fi's-Salat 1, Tefsir, Al-i İmran 17, 18, 19, 20, Libas 71, Edeb 118, Da'avat 10, Tevhid 27; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 181, (763); Muvatta, Salatu'l-Leyl 11, (1, 121, 122); Ebu Davud, Salat 70, (610, 611); Tirmizi, Salat 171, (232); Nesai, İmamet 45, (2, 104); İbnu Mace, İkametu's-Salat 44, (973)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

İbnu Mes'ud (ra)'un yanına girmek için kendisinden müsaade istedik. Bize izin verdi. Sonra kalkıp ikimizin arasında namaz kıldı. Sonra da: "Ben Resulullah (sav)'ın böyle yaptığını gördüm" dedi.

Müslim, Mesacid 26, (534); Ebu Davud, Salat 71, (613); Nesai, Mesacid 27, (2, 49-50), İftitah 90, (2,183)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Alkame ve el-Esved

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Erkeklerin teşkil ettiği safların en hayırlısı birinci saftır. En kötüsü de en son saftır. Kadınların teşkil ettikleri safların en hayırlısı en son saftır, en kötüsü de en öndekidir."

Müslim, Salat 132, (440); Ebu Davud, Salat 98, (678); Tirmizi, Salat 166, (224); Nesai, İmamet 32, (2, 93)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah kalplerinize muhalefet atar - veya yüzlerinize..." demişti.

Buhari, Ezan 71; Müslim, Salat 127, (436); Ebu Davud, Salat 94, (662, 663); Tirmizi,Salat 167, (227); Nesai, İmamet 25, (2, 89)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nu'man İbnu Beşir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Saflarınızı düzgün kılın, zira safların düzeltilmesi namazın kemalin(i sağlayan şartlar)dandır."

Buhari, Ezan 132, 72, 74, 76; Müslim, Salat 124, (433, 434); Ebu Davud, Salat 94, (667-671); Nesai, İmamet 27, 28, 30, (2, 91)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Safları düz kılın, omuzları bir hizaya getirin, aradaki boşlukları kapatın, kardeşlerinizini (sizi düzeltmeye çalışan) ellerine arşı nezaketli olun. Arada şeytan gedikleri bırakmayın. Kim safa kavuşursa Allah ona kavuşur. Kim de saftan koparsa Allah da ondan kopar."

Ebu Davud, Salat 94, (666); Nesai, İmamet 31, (2, 93)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog