Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizin en hayırlınız, namazda omuzları en yumuşak olandır."

Ebu Davud, Salat 94, (672)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah bir adam gördü, safın gerisinde tek başına namaz kılıyordu. Ona namazını yeniden kılmayı emretti.

Ebu Davud, Salat 100, (682); Tirmizi, Salat 170, (230)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Vabisa İbnu Ma'bed

Resulullah (sav), Ashabında bir gerileme görmüştü: "İlerleyin bana uyun. Sizden sonrakiler de size uysunlar. Bir kavm gerilemeye devam eder eder de Allah da onları geriletiverir" buyurdu.

Müslim, Salat 130, (438); Ebu Davud, Salat 98, (680); Nesai, İmamet 17, (2, 83)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Said

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Meleklerin Rabbleri indinde saf tutmaları gibi siz de saf tutmaz mısınız?" Biz: "Melekler nasıl saf tutarlar?" dedik. "Onlar dedi, ön safları tamamlarlar ve safda muntazam dururlar."

Müslim, Salat 119, (430); Ebu Davud, Salat 94, (661); Nesai, İmamet 28, (2, 92)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir İbnu Semüre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer birinci safta ne olduğunu bilseydiniz, mutlaka kur'a çekilirdi."

Müslim, Salat 131, (439)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İmam, kendisine uyulmak için meşru kılınmıştır. Öyleyse o tekbir getirdi mi siz de tekbir getirin. Rükuya gidince siz de rükuya gidin." "Semi'allahu li-men hamide" (Allah kendisine hamdedeni işitir) deyince "Allahümme Rabbena leke'l hamd" (Ey Rabbimiz hamdler sanadır) deyin. O ayakta namaz kılarsa siz de ayakta kılın, oturarak kılarsa siz de hepiniz oturarak namaz kılın."

Buhari, Ezan 74, 82; Müslim, Salat 86-89, (414-417); Ebu Davud, Salat 69, (603, 604); Nesai, İftitah 30, (2, 141-142)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri, rüku ve secdede başını imamdan önce kaldırdığı zaman Cenda-ı Hakk'ın, (Kıyamet günü) başını, eşek başına veya suretine çevire(rek dirilte)ceğinden korkmaz mı."

Buhari, Ezan 53; Müslim, Salat 114, (427); Ebu Davud, Salat 76, (623); Tirmizi, Salat 409, (682); Nesai, İmamet 38. (2, 96)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Başını imamdan önce kaldırıp indiren kimsenin alnı şeytanın elindedir.

Muvatta, Salat 57,(1,92)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Biz Resulullah (sav) ile birlikte namaz kılarken, o "semi'allahu li-men hamideh" deyince, bizden kimse, Resulullah (sav) alnını yere koyuncaya kadar, sırtını eğmezdi.

Buhari, Ezan 52, 91, 133; Müslim, Salat 198, (474); Ebu Davud, Salat 75, (620, 621, 622); Tirmizi, Salat 208, (281); Nesai, İmamet 38, (2, 96)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bera

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kimse, namazdan tek rek'ati imamla kılabilmişse, namazın tamamını beraber kılmış gibi olur."

Buhari, Mevakitu's-Salat 29; Müslim, Mesacid 162, (607)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: "Siz namaza gelince biz secdede isek hemen secdeye katılın, fakat onu (rek'at veya başka) bir şey saymayın, tek rek'ate kavuşan namaza kavuşmuş sayılır."

Ebu Davud, Salat 156, (893)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Muvatta'nın rivayetinde şöyledir: "Rek'ate kavuşan secdeye kavuşur. Kim Fatiha'ya yetişemezse, pek çok hayrı kaçırmış demektir."

Muvatta, Vukütu's-Salat 18, (1, 11)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Siz mescide geldiğiniz(de cemaatle namaza başlanmış ise), imam (kıyam, rüku, secde, kuud) hangi hal üzere olursa olsun hemen uyun ve yapmakta olduğunu yapın."

Tirmizi, Salat 414, (591); Ebu Davud, Salat 28, (506)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ali ve Mu'az

Huzeyfe (ra) Medain şehrinde yüksekçe bir yerde durarak cemaate imam olmuştu. Ebu Mes'ud kamisinden tutarak onu çekti. Namazdan çıkınca, Ebu Mes'ud: "İnsanların bundan men edildiklerini bilmiyor musun?" dedi. Öbürü: "Evet, ancak siz beni (gömleğimden tutup) çekince hatırladım!" dedi.

Ebu Davud, Salat 67, (597)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Hemmam İbnu'l'Haris

Sehl İbnu Sa'd'a bir grup insan Hz. Peygamber (sav)'in minberinin hangi ağaçtan yapıldığı hususunda münakaşa etmek üzere geldiler. Sehl: "Ben onun hangi ağaçtan yapıldığını, kimin yaptığını, Efendimiz (sav)'ın hangi gün üzerine oturduğunu biliyonum" dedi ve açıkladı: "Resulullah (sav) Ensardan falanca kadına bir adam gönderdi: "Marangoz kölene söyle, bana ahşaptan münasib bir şey yapsın da üzerine çıkıp halka hitabette bulunayım"" dedi. Köle de O'na şu üç basamaklı şeyi imal ediverdi. Sonra Resulullah (sav), bunun şu yere konmasını emretti. Mezkur minber, el-Gabe'nin ılgın ağacından yapılmıştır. Resulullah (sav) minberin üzerine çıkıp namaza durdu ve tekbir getirdi, cemaat de O'nunla birlikte arkasından tekbir getirdi. Sonra rükuya gitti, sonra geri geri gelerek minberden indi ve minberin dibinde secde yaptı,sonra namazdan çıktı, sonra halka yöneldi ve: "Ben bunu, bana uymanız ve namazımı bilmeniz için yaptım" buyurdu.

Buhari, Salat 64, 18, Cuma 36, İ'tikaf 32, Hibe 3; Müslim, Mesacid 44, (544); Ebu Davud, Salat 221, (1080); Nesai, Mesacid 45, (2, 57-50)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hazım İbnu Dinar

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog