Arama

Resulullah (sav) geceleyin duvarları alçak olan hücresinde namaz kılardı. Halk bu sebeple Aleyhissalatu Vesselam'ın karaltısını (siluetini) görürdü. Böylece onlar da kalkıp geceleyin, O'na uyarak (Onunki gibi namaz kıldılar. Sabah olunca bu durumu konuştular. Resulullah (sav) ikinci gecede de kalktı, halk da aynı şekilde yaptı. Üçüncü gece de aynı şey tekerrür etti. Bundan sonra Resulullah oturdu ve çıkmadı. Sabah olunca durumu medar-ı bahs ettiler, sebebini sordular. Efendimiz şu cevabı verdi: "Gece namazının sizlere farz olmasından korktum."

Buhari, Ezan 80, Libas 43; Ebu Davud, Salat 243, (1126)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İkametin okunduğunu duydunuz mu namaza yürüyün. Sakin ve vakur olmayı unutmayın. Sakın koşuşmayın. Yetiştiğiniz yerden kılın, kaçırdığınız kısmı tamamlayın."

Buhari, Ezan 23, Cuma 18; Müslim, Mesacid 151, (602); Muvatta, Salat 4, (1, 68-69); Ebu Davud, Salat 66, (672-573); Tirmizi, Salat 244, (327); Nesai, İmamet 67, (2,114-116)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav)'ı işittim, kadınlara diyordu ki: "Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, erkekler başlarını kaldırıncaya kadar başını yerden kaldırmasın, böylece erkeklerin avretlerini görmekten korunmuş olur."

Ebu Davud, Salat 146, (851)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Esma Bintu Ebi Bekr

Resulullah (aleyhissaldtu vessel&m) bize, içinde Kur'an'm cehren okunduğu bir namaz kıldırdı. Namazda kıraatta bir iltibasta bulundu. Namazdan çıkınca yüzünü bize çevirdi ve: "Kıraati cehren okuduğum zaman siz de okuyor musunuz?" diye sordu. Bazılarımız: "Evet bunu yapıyoruz!" dediler. Resulullah (sav): "Sakın ha! Ben kendi kendime: "Kim, ben okurken okuyarak benden okumayı kapmaya çalışıyor?" diyordum. Kur'an'ı cehren okuduğum zaman, Kur'an'dan Fatiha hariç hiçbir şeyi okumayın" buyurdular.

Ebu Davud, Salat 136, (823, 824); Tirmizi, Salat 232, (311); Nesai, İftitah 29, (2,141)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ubadetu'bnu's-Samit

Resulullah (sav) öğle namazına durdu. Bir adam da arkasında Sebbihisme Rabbike'l-A'la suresini okumaya başladı. Resulullah (sav) namazdan çıkınca: "Kimdi okuyan?" diye sordu. Adam: "Bendim!" dedi. Bunun üzerine: "Hakikaten anladım ki biriniz bunu benden cezbedip aldı."

Müslim, Salat 47, (398); Ebu Davud, Salat 138, (828); Nesai, İftitah 27, 28, (2,140-141)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İmran İbnu Husayn

Resulullah (sav) namazda (cehri olarak) kıraatte bulunuyordu. Bir kısmını okumayı terketti. (Namazdan sonra, cemaatten) bir adam: "Ey Allah'ın Resulü, şu şu ayetleri okumayı terkettiniz!" dedi. Resulullah: "Niye bana hatırlatmadın?" buyurdular. (Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: "(Adam)... ben onların neshedildiğini zannetmiştim.")

Ebu Davud, Salat 163, (907)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Müsevver İbnu Yezid el'Maliki

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ey Ali, namazda (takılırsa) imamı açma!"

Ebu Davud, Salat 164, (903)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ali

Bişr İbnu Mihcan babasından anlattığına göre, babası (Mihcan) Resulullah (sav)'ın meclisinde idi. O sırada namaz için ezan okundu. Resulullah (sav) kalktı, namaz kıldı ve döndü. Mihcan hala yerindeydi. "Herkesle beraber namaz kılmana mani olan şey nedir, sen müslüman değil misin?" diye sordu. Mihcan: "Elbette müslümanım, ancak ben ailemle namazımı kılmıştım!"dedi. Efendimiz: "Mescide geldiğin zaman namaza kalkılırsa kılmış bile olsan cemaatle birlikte sen de katl." buyurdu.

Muvatta, Salatu'l-Cema'a 8, (1, 132); Nesai, İmamet 53,(2,112)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bişr İbnu Mihcan

Anlattığına göre, bir adam kendisine sordu: "Ben evde namazımı kılıp sonra da imamla namaza yetişiyorum; onunla da namaz kılayım mı?" "Evet" deyince adam tekrar sordu: "Peki, bunlardan hangisini (farz olan) namazım yapayım?" "Bu senin elinde mi?" dedi, "bu Allah'a kalmıştır, dilediğini (asıl farz olan) namazın yerine sayar!"

Muvatta, Salatu'l-Cema'a 9, (1, 133)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Süleyman Mevla Meymune'nin İbnu Ömer (ra)'den naklettiğine göre, İbnu Ömer şunu anlatmıştır: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir günde aynı namazı iki sefer kılmayın."

Ebu Davud, Salat 68, (579); Nesai, İmamet 56, (2,114)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Süleyman Mevla Meymune

İbnu Ömer (ra) diyordu ki: "Kim akşamla sabahı kılar sonra da bu namazlarda imama yetişirse, onlara dönmesin."

Muvatta, Salatu'l-Cema'a 12, (1, 133)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nafi'

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Namaz için ikamet okununca farzdan başka namaz yoktur (kılınmaz)."

Müslim, Müsafirin 63, (710); Ebu Davud, Salat 294, (1266); Tirmizi, Salat 312, (421); Nesai, İmamet 60, (2, 126)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Hz. Ömer (ra), mescide geldiği vakit, cemaat namazı kılmış ise hemen farza başlardı, ondan önce başka namaz kılmazdı.

Muvatta, Kasru's-Salat 75, (1, 168)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Rebia İbnu Ebi Abdirrahman

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İmam namazı kılıp teşehhüdü tamamladıktan sonra, selam vermezden önce hades vaki olsa (yani abdesti bozulsa), namazı tamamlanmıştır, namazını tamamlayan cemaatteki diğer kimselerin namazı da tamamlanmıştır."

Ebu Davud, Salat 74, (617); Tirmizi, Salat 300, (408)
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni'l-As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "(imamlar) sizin için kılarlar. Doğru kılarlarsa (sevabı) sizedir. Hatalı kılarlarsa (sizin namazınızın sevabı) sizedir, hata onların aleyhlerinedir."

Buhari, Ezan 55
Me'mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog