Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim cuma günü cenabet guslü ile gusül yapar, sonra cumaya giderse sanki bir deve kurban etmiş gibi (sevaba nail) olur. Kim ikinci saatte giderse bir sığır kurban etmiş gibi (sevaba nail) olur. Kim üçüncü saat giderse boynuzlu bir davar kurban etmiş gibi (sevaba nail) olur. Kim dördüncü saat giderse bir tavuk kurban etmiş gibi (sevaba nail) olur. Kim beşinci saatte giderse bir yumurta tasadduk etmiş gibi (sevaba nail) olur, imam (hutbeye) çıkınca melekler hazır olur, zikri dinlerler."

Buhari, Cuma 4, 19; Müslim, Cum'a 10, (850); Muvatta, Cuma 1, (1, 101); Ebu Davud, Taharet 129, (351); Tirmizi, Salat 358, (499); Nesai, Cuma 14, (3, 99); İbnu Mace, İkamet 82, (1092)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Bir rivayette şöyle denmiştir: "Cuma günü olunca, mescidin her bir kapısında melekler vardır, ilk gelenleri sırayla yazarlar. İmam (minbere) oturunca defterleri kapatıp, zikri dinlemeye giderler."

Müslim, Cuma 24, (850)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim (cuma günü) yıkar ve yıkanırsa, kim erkenden (mescide) gider ve hutbenin başına yetişirse, yürür ve binmezse, imama yakın durur, dinler, malayani söz etmezse ona her bir adım için bir yıllık amelin oruçları ve namazlarıyla sevabı yazılır."

Ebu Davud, Taharet 129, (345, 346); Tirmizi, Salat 356, (496); Nesai, Cuma 12, 197); İbnu Mace, İkamet 80, (1027); Buhari, Cuma 6
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Evs İbnu Evs es-Sakafi

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cuma namazına üç (grup) insan katılır: 1) Kişi var, namaza katılır, boş konuşma yapar. Bunun namazdan hissesi, o konuşmasıdır. 2) Kişi var namaza gelir dua eder. Bu kimse AUah'a duada bulunmuştur, Allah dilerse onun istediğini hemen verir, dilerse vermez. 3) Kişi vardır, namaza gelir sadece dinler ve sükut eder, mü'minlerin arasından yararak geçmez, kimseye eza vermez. Onun bu namazı, daha önce geçen cumaya ve fazladan da üç güne kadar (günahlarına) kefarettir. Bu hal Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne binaendir: "Kim bir hayır yaparsa bu kendisinden on misliyle kabul edilir" (En'am 160).

Ebu Davud, Salat 235, (1113)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni'l-As

Kufe'de hutbe verirken minberden şöyle seslenmiştir: "Cuma günü olunca şeytan çarşı ve pazara erkenden bayraklarıyla gider, insanlara binbir engel çıkararak mani olmaya, onları cumadan (hiç olsun) geciktirmeye çalışır. Melekler de erkenden gidip mescidin kapılarına dururlar. Gelenleri birinci saatte gelenler, ikinci saatte gelenler diye yazarlar. Bu hal imam (hutbeye) çıkıncaya kadar devam eder. Kişi mescidde, imamı görüp, dinleyebileceği bir yere oturup can kulağıyla dinledi ve konuşmadı mı, kendisine iki kat sevap vardır. Kişi uzakta kalır ve imamı dinleyemeyeceği bir yere oturur, sessiz durur ve konuşmazsa bir hisse sevap alır. Eğer, imamı görüp dinleyebileceği bir yere oturur fakat boş konuşma yapar, sessiz kalmazsa, ona iki hisse vebal yazılır. Eğer, dinleme ve görme imkanı olmayan bir yere oturur ve boş konuşur ve sessiz kalmazsa, ona bir hisse vebal vardır. Kim de yanındaki arkadaşına cuma günü "sus" derse "boş konuşmuş" olur. Kim de boş konuşur ise, o cumadaki sevaptan nasibsiz kalır." (Hz. Ali) konuşmasının sonunda şunu söyledi: "Ben bunu Resulullah (sav)'dan işittim."

Ebu Davud, Salat 209, (1061)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cuma namazı, dört kişi hariç geri kalan her müslüman üzerine cemaat içinde yapması gereken vacib bir hakk'dır. Cumadan istisna edilen bu dört kişi şunlardır: Köle, kadın, çocuk ve hasta."

Ebu Davud, Salat 215, (1067)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Tarık İbnu Şihab

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ezanı her işitene cuma farzdır."

Ebu Davud, Salat 212, (1056)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni'l'As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her ihtilam olan erkeğe cumaya gitmek vacibtir. Cumaya her gidene de gusül vaciptir."

Ebu Davud, Taharet 129, (342); Nesai, Cuma 2, (3,89)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Hafsa

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cum'a, geceleyin ailesine dönebilen herkese farzdır."

Tirmizi, Salat 360, (502)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cuma namazından veya başkasından bir rek'ate yetişenin namazı tamam olmuştur."

Nesai, Mevakit 30, (1, 274,275)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cuma namazından bir rek'ate yetişen, cuma namazına yetişmiştir."

Nesai, Cuma 41, (3,112,113)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Kuba ahalisinden bir adam -Resulullah (sav)'la sohbet etme şerefine ermiş bulunan- babasından naklen demiştir ki: "Resulullah bize Kuba'dan (gelerek Medine'de) cuma namazına katılmamızı emretti."

Tirmizi, Salat 360, (501)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim önemsemiyerek üç cumayı terkedecek olursa, Allah onun kalbini mühürler."

Ebu Davud,Salat 210, (1052); Tirmizi, Salat 359, (500); Nesai, Cuma 2, (3,88)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu'l-Ca'd ed'Dumri

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cuma namazını özürsüz olarak kim terkedecek olursa bir dinar para tasadduk etsin, (bu kadar) bulamazsa, yarım dinar tasadduk etsin."

Ebu Davud, Salat 211, (1053-1054); Nesai, Keffaret 3, (3,89); İbnu Mace, İkamet 93, (1128)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Semüre İbnu Cündüb

Ebu'l-Melih, ismi Umayr İbnu Amir el-Hüzeli (ra) olan babasından naklen anlattığına göre, babası Hudeybiye seferi sırasında bir cuma günü, Resulullah (sav) ile birlikte bulunmuştur. O gün, ayakkabılarının altını ıslatmayacak kadar yağmur yağmış, bunun üzerine Efendimiz, herkesin yerlerinde namaz kılmalarını emir buyurmuştur."

Ebu Davud, Salat 213, (1058, 1059); Nesai, İmamet 51, (2, 111)
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu'l-Melih

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog