Arama

Resulullah (sav)'a geldim. Hutbe veriyordu. Ben: "Ey Allah'ın Resulü! Yabancı ve dinini bilmeyen bir kimseyim, sizden dinimin ne olduğunu soruyorum!" dedim. Bunun üzerine bana yöneldi, hutbesini bırakarak yanıma kadar geldi. Kendisine bir sandalye getirildi. Zannedersem ayakları demirdendi. Üzerine oturdu. Hemen Allah'ın kendisine öğrettiklerinden bana öğretmeye başladı. Sonra tekrar hutbesine dönerek, sonunu tamamladı.

Müslim, Cuma 60, (876); Nesai, Zinet 123, (8,220)
Hutbe Ve Hutbe İle İlgili Hususlar | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Rifaa el-Adevi

Hz. Osman (ra) hutbelerine çoğu kere şu hususu hatırlatarak başlardı: "İşitin, kulak verin. Zira işiterek, kulak verenle işitmeden kulak verenin sevaptan hissesi birdir."

Müslim, Cuma 8, (1, 104)
Hutbe Ve Hutbe İle İlgili Hususlar | NAMAZ BÖLÜMÜ | Osman

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cuma günü, imam hutbe okurken, sen (yanıbaşında konuşan) arkadaşına: "Sus!" desen boş laf etmiş olursun."

Buhari, Cuma 36; Müslim, Cuma 11, (851); Muvatta, Cuma 6, (1, 103); Ebu Davud, Salat 235, (1112); Tirmizi, Salat 368, (512); Nesai, Cuma 22, 3, (103,104)
Hutbe Ve Hutbe İle İlgili Hususlar | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

(Emevi halifelerinden) Mervan, Ebu Hüreyre, (ra)'yi Medine'ye halef tayin etti. Ebu Hüreyre, cumayı kıldırdı ve birinci rek'atte, el-Hamd süresini okuduktan sonra Cuma süresini okudu, ikinci rek'atte Ve iza caeke'l-Münafikun'u okudu. Dedi ki: "Ben Resulullah (sav)'ın bunları okuduğunu işittim."

Müslim, Cuma 61, (877); Ebu Davud, Salat 242, (112); Tirmizi, Salat 374, (519)
Namaz Ve Hutbede Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ubeydullah İbnu Ebi Rafi

Resulullah (sav) cum'ada Sebbihisme Rabbike'l-A'la ve Hel etake hadisu'l-Gaşiye sürelerini okurdu.

Ebu Davud, Salat 242, (519); Nesai, Cum'a 39, (3, 111,112)
Namaz Ve Hutbede Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | Semüre İbnu Cündüb

Resulullah (sav) cuma günü sabah namazında Elif-lam mim Tenzil'i birinci rek'atte; Hel Eta'yı da ikinci rek'atte okurdu. Cuma namazında da Cuma ve Münafikun surelerini okurdu.

Müslim, Cuma 64, (879); Ebu Davud, Salat 218, (1074); Tirmizi, Salat 375, (520); Nesai, Cuma 38, (3,111)
Namaz Ve Hutbede Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Kaf ve'l Kur'ani'l-Mecid suresini, cuma günü minber üzerinden her cum'ada okurken Resulullah (sav)'ın kendi dillerinden aldım.

Müslim, Cuma 52, (873); Ebu Davud, Salat 229, (1100); Nesai, Cuma 28, (3,107)
Namaz Ve Hutbede Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ümmü Hişam Bintu Harise İbnu'n-Nu'man

Resulullah (sav)'ı minberde: "... (Zuhruf 77) diye okurken işittim."

Buhari, Tefsir, Zuhruf 2, Bed'ü'l-Halk 6, 10; Müslim, Cuma 49, (871); Ebu Davud, Huruf 1, (3992); Tirmizi, Salat 365, (508)
Namaz Ve Hutbede Kıraat | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ya'la İbnu Ümeyye

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Birinizin Harre'nin sırtında namaz kılması, onun için cuma günü oturup oturup da imam hutbeye başlayınca gelip cemaatin omuzlarını yararak cemaate katılmasından hayırlıdır."

Muvatta, Cuma 18, (1, 110)
Camiye Girme Ve Oturma Adabı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Tirmizi'de Mu'az İbnu Enes'ten merfu olarak şu rivayet kaydedilmiştir: "Cuma günü kim cemaatin omuzlarını yararak ilerlerse cehenneme bir köprü ittihaz olunur."

Tirmizi, Salat 369, (513)
Camiye Girme Ve Oturma Adabı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mu'az İbnu Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden kimse, cuma günü kardeşini kaldırıp sonra da yerine oturmasın. Lakin: "Açılın" desin."

Müslim, Selam 27-30, (2178)
Camiye Girme Ve Oturma Adabı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

İbnu Ömer (sav)'i işittim, diyordu ki: "Resulullah (sav) kişinin bir başkasını kaldırarak yerine oturmasını yasakladı." Nafi'ye: "Bu yasak cum'aya mı mahsus?" diye soruldu. "Cum'a ve diğer günlerde!" diye cevap verdi.

Buhari, Cuma 20, İsti'zan 31,32; Müslim, Selam 28, (2177)
Camiye Girme Ve Oturma Adabı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nafi'

Resulullah (sav), cuma günü imam hutbe verirken hubve tarzında oturmayı yasakladı.

Ebu Davud, Salat 234, (1110); Tirmizi, Salat 370, (514)
Camiye Girme Ve Oturma Adabı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mu'az İbnu Enes

Hz. Muaviye (ra) ile Beytul-Makdis'te hazır oldum. Bize cuma kıldırdı. Baktım ki, mescidde bulunanların çoğu Resulullah (sav)'ın ashabı idi ve imam hutbe verirken ihtiba ederek oturmuşlardı.

Ebu Davud, Salat 234, (1111)
Camiye Girme Ve Oturma Adabı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Şeddad İbnu Evs

Resulullah (sav), cum'a günü namazdan önce cemaat teşkilini yasakladı." [Rezin ilavesidir. Ebu Davud'da gelen bir hadisin parçasıdır. (Salat 220, (1079)]

Rezin
Camiye Girme Ve Oturma Adabı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şu'ayb (an ebihi an ceddihi)

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog