Arama

Resulullah (sav)'ın cuma günü minbere çıkınca: "Oturunuz!" dedi. Bunu İbnu Mes'ud (ra) işitince olduğu yerde oturdu, tam mescidin giriş kapısının üstüydü. Resulullah (sav) onu bu halde gördü ve: "Gel! Ey Abdullah İbnu Mes'ud!" buyurdu.

Ebu Davud, Salat 226, (1091)
Camiye Girme Ve Oturma Adabı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cum'a günü biriniz (mescitte) uyuklayacak olursa oturduğu yeri değiştirsin."

Ebu Davud, Salat 239, (1119); Tirmizi, Salat 379, (526)
Camiye Girme Ve Oturma Adabı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav)'ın mescidinde kılınan cumadan sonra ilk kılınan cuma namazı, Bahreyn köylerinden olan Cuvasa'daki Abdü'l-Kays mescidinde kılınan namazdı.

Buhari, Cuma 11; Ebu Davud, Salat 216, (1068)
Camiye Girme Ve Oturma Adabı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Medine'de öğle namazını Resulullah (sav) ile dört rek'at kıldık. Mekke'ye gitmek üzere yola çıkıp Zülhuleyfe'ye gelince ikindiyi iki rek'at kıldı."

Buhari, Taksiru's-Salat 5, Hacc 24, 25, 27,117,119, Cihad 104,126; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 11, (690); Ebu Davud, Salat 271, (1202); Tirmizi, Salat 391, (546); Nesai, Salat 17, (1, 237)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Kendisinden kasru's-salat yani namazın kısaltılması hakkında sorulmuştu. Şöyle cevap verdi: "Resulullah (sav) üç millik mesafeyi veya -Ş'be'nin şekkine göre- üç fersah mesafeyi dışarı çıktı mı iki rek'at kılar."

Müslim, Salatul-Müsafirin 12, (691); Ebu Davud, Salat 271, (1201)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

İmam Malik'e ulaştığına göre, İbnu Abbas (ra) Mekke-Taif arasındaki kadar, Mekke- Usfan arasındaki kadar ve keza Mekke-Cidde arasındaki kadar mesafede namazı kasrediyordu. Malik der ki: "Bu mesafeler dört berid'dir."

Muvatta, Kasru's-Salat 15, (1, 148)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) Medine'den Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Rabbulalemin'den başka hiç bir şeyden korkmuyordu. Yolda namazı ikişer ikişer (yani kasrederek) kıldı.

Tirmizi, Salat 391, (547); Nesai, Taksiru's-Salat 1, (3,117)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) ile birlikte Mekke'ye gitmek üzere Medine'den çıktık. Efendimiz yolda namazları ikişer ikişer kılıyordu. Medine'ye dönünceye kadar hep böyle yaptı." Enes'e: "Mekke'de ne kadar kaldınız?" diye sorulmuştu: "Orada on gün kaldık" dedi.

Buhari, Taksir 1, Megazi 52; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 15, (693); Ebu Davud, Salat 279, (1233); Tirmizi, Salat 392, (548); Nesai, Taksiru'-Salat 4, (3,121)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (Mekke'de) ondokuz gün ikamet etti ve namazları kasretti. Biz de (bundan böyle) sefer yapıp ondokuz gün ikamet ettik mi namazları hep kasrederdik, ondokuzundan fazla kaldık mı artık dörde tamamlardık. (Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde "...Onyedi gün" denmiştir. Nesai'nin bir diğer rivayetinde: "Fetih senesinde Mekke'de onbeş gün ikamet etti ve namazları bu esnada kasretti." denmiştir.)

Buhari, Taksir 1, Megazi 52; Ebu Davud, Salat 279, (1230, 1231, 1232); Tirmizi, Salat 392, (549); Nesai, Taksiru's-Salat 4, (3,121)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Fetih günü, Resulullah (sav)'la birlikte Mekke'de hazır bulundum. Mekke'de onsekiz gece kaldı, bu esnada namazları hep iki kıldı. Şöyle hitabediyordu: "Ey bölge halkı! Siz bize bakmayın, dört kılın. Biz hep yolcuyuz (bu sebeple kasrederek iki kılıyoruz).

Ebu Davud, Salat 270, (1229)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | İmran İbnu Husayn

Resalullah (sav) Tebük'de yirmi gün ikamet etti ve namazları hep kasretti."

Ebu Davud, Salat 280, (1235)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) Mina'da bize, sayıca en çok olduğumuz ve en ziyade güven içinde olduğumuz bir zamanda namazı iki rek'at kıldırdık.

Buhari, Taksir 2, Hacc 84; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 21, (696); Ebu Davud, Hacc 77, (1965); Tirmizi, Hacc 52, (882); Nesai, Taksiru's-Salat 3, (3, 119,120)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Harise İbnu Vehb

Resulullah (sav) Mina'da bize iki rek'at kıldırdı, arkasından Ebu Bekr de öyle kıldırdı. Ebu Bekr'den sonra Hz. Ömer ve hilafetinin başında Hz. Osman (ra) da iki kıldırdılar. Sonra Hz. Osman dört rek'atli olarak kıldırdı. İbnu Ömer imamla kılarsa dört kılardı, yalnız kılınca da iki kılardı.

Buhari, Taksiru's-Salat 2, Hacc 84; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 17, (694); Nesai, Taksiru's-Salat 3, (3,121)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Anlatıldığına göre, Hz. Osman (ra) Taif de emval edinip orada ikamet etmeyi arzu ettiği zaman Mina'da dört rek'at kıldı. Sonra imamlar bununla amel ettiler.

Ebu Davud, Menasik 76, (1961-1964)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Osman

Bir rivayette de şöyle denmiştir: "Hz. Osman (sonradan) bedeviler sebebiyle dört kılmıştır. Çünkü o sene pek çok bedevi hacc'a gelmişti. Namazın dört rek'at olduğunu öğretmek için halka dört rek'at kıldırdı." [Bir rivayette de şöyle denmiştir: "(Hz. Osman Mina'da dört kıldı.) Çünkü o, Hacc'tan sonra ikamete azmetmişti."]

Ebu Davud, Menasik 76, (1962)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog