Arama

Ebu Davud'un kaydına göre İbnu Mes'ud (ra) (Mina'da) namazı dört kılmıştı. Kendisine: "Sen, (daha önce dört kıldığı için) Osman'ı ayıplamıştın, şimdi ise dört kılıyorsun!" denilmişti. (Özür beyan ederek) şu cevabı verdi: "Muhalefet zararlıdır."

Ebu Davud, Menasik 76, (1960)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Anlatıldığma göre, Mekke'de namazı halka iki rek'at kıldırdı. Selam verince: "Ey Mekkeliler" dedi, "namazlarınızı dörde tamamlayan. Biz yolcuyuz (bu sebeple iki kıldık)."

Muvatta, Kasru's-Salat 19, (1, 149)
Namazın Kasrı (Kısaltılması) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ömer

Resulullah (sav), güneş batıya meyletmeden yola çıkınca, öğle namazını ikindi vaktine te'hir eder, ikindi olunca mola verir, ikisini cemederdi (beraber kılardı). Yola çıkmazdan önce güneş batıya meyletti (öğle vakti) girdi ise, hareketten önce her ikisini de (öğle ve ikindi) kılar sonra yola çıkardı."

Buhari, Taksiru's-Salat 16,15; Müslim, Müsafirin 46, (704); Ebu Davud, Salat 274, (1218, 1219); Nesai, Mevakit 42, (1, 284-285)
Seferde İki Namazın Cemedilmesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Bir rivayette de şöyle gelmiştir: "...Acele yürümek gerekirse öğleyi ikindiye te'hir eder, ikisini birleştirirdi, keza ufuktaki aydınlık kaybolunca da akşamla yatsıyı birleştirirdi."

Buhari, Taksiru's-Salat 16,15; Müslim, Müsafirin 46, (704); Ebu Davud, Salat 274, (1218, 1219); Nesai, Mevakit 42, (1, 284-285)
Seferde İki Namazın Cemedilmesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) yol halinde iken öğle ile ikindiyi birleştirirdi, akşam ile yatsıyı da birleştirdi.

Buhari, Taksiru's-Salat 13
Seferde İki Namazın Cemedilmesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) akşam ve yatsıyı Müzdelife'de beraberce kıldı. Bunlardan herbiri için ayrı bir ikamet okudu, iki namaz arasında nafile kılmadı, Bunlardan birinden sonra da nafile kılmadı.

Buhari, Hacc 93, 96; Müslim, Hacc 286, (703), 987, (1288); Muvatta, Hacc 196, (1, 400); Ebu Davud, Menasik 65, (1926-1933); Tirmizi, Hacc 56, (887, 888); Nesai, Mevakit 49, (1, 291)
Seferde İki Namazın Cemedilmesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Ben Resulullah (sav)'ı şu ikisi hariç, vakti dışında tek bir namazı kıldığını görmedim: Müzdelife'de akşamla yatsıyı birleştirdi. O gün sabahı da vaktinden önce kıldı."

Buhari, Hac 99, 97; Müslim, Hacc 292, (1289); Ebu Davud, Menasik 65, (1934); Nesai, 49, (1, 291-292)
Seferde İki Namazın Cemedilmesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) öğle ve ikindi namazlarını, Arafat'ta tek bir ezan ve iki ayrı ikametle kıldı. İki namaz arasında nafile kılmadı. Müzdelife'de de akşamla yatsıyı bir ezan ve iki ikametle kıldı ve aralarında nafile kılmadı."

Ebu Davud, Menasik 67, (1906)
Seferde İki Namazın Cemedilmesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ca'fer İbnu Muhammed İbni Mesleme

Kim iki namazı özürsüz olarak cem'ederse büyük günah kapılarından bir kapıya gelmiş olur.

Tirmizi, Salat 138, (188)
Seferde İki Namazın Cemedilmesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) Medine'de yedi ve sekiz (rek'at) öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını (cemederek) kıldı. Eyyub (es-Sahtiyani) der ki: "Belki de bu, yağmurlu bir gecedeydi." Öbürü (Ebu'ş-Şa'sa): "Belki!" dedi. (Sahiheyn'in bir rivayetinde şu ziyade var: "Hadisi İbnu Abbas'tan rivayet eden raviye dendi ki: "Zannederim, öğleyi te'hir, ikindiyi ta'cil, keza akşamı te'hir yatsıyı da ta'cil etmiş olmalı?" Cevaben: "Bunu ben de böyle zannediyorum!" dedi.)

Buhari, Mevakit 12, Teheccüd 30; Müslim, Müsafirin 49, (705); Ebu Davud, Salat 274, (1210, 1211, 1214); Tirmizi, Salat 138, (187); Nesai, Mevakit 47, (1, 290)
Seferde İki Namazın Cemedilmesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Müslim'de gelen bir başka rivayette şöyle denmiştir: "Resulullah (sav) korku ve sefer hali olmaksızın öğle ve ikindiyi birleştirerek, akşam ve yatsıyı da birleştirerek kıldı." İmam Malik: "Ben bunu, yağmurlu günde yapılmış olacağını zannediyorum" demiştir.

Muvatta, Kasru's-Salat 4, (1, 144); Müslim, Müsafirin 49, (705)
Seferde İki Namazın Cemedilmesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav)'a (Onsekiz defa) refakat ettim. Ancak, sefer sırasında nafile kıldığını hiç görmedim. Allah Teala hazretleri şöyle buyurmuştur: "Resulullah'tan sizin için güzel örnek vardır" (Ahzab 21)". İbnu Ömer devamla der ki: "Eğer nafileyi kılsaydım namazı da tam kılardım."

Buhari, Taksiru's-Salat 11; Müslim, Müsafirin 9, (689); Muvatta, Kasru's-Salat 22, (1, 150); Ebu Davud, Salat 276, (1223); Tirmizi, Salat 391; Nesai, Taksiru's-Salat 5, (3, 122, 123)
Yolculukta Nafile Namazlar | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Ben, Resulullah (sav)'a onsekiz seferde iştirak ettim. Onun, güneş meyledince öğleden önce kıldığı iki rek'ati terkettiğini görmedim.

Ebu Davud, Salat 276, (1222); Tirmizi, Salat 393, (550)
Yolculukta Nafile Namazlar | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bera

İbnu Ömer (ra), oğlu Ubeydullah'ı seferde nafile kılarken görürdü de bundan dolayı onu kınamazdı.

Muvatta, Kasru's-Salat 24, (1, 150)
Yolculukta Nafile Namazlar | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nafi'

Resulullah (sav) ile birlikte umre yapmak üzere Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktık. Mekke'ye gelince: "Ey Allah'ın Resulü, annem babam sana feda olsun. Sen kısa kıldın, ben tam kıldım, sen yedin ben oruç tuttum, (ne dersiniz?)" dedim. Şu cevabı verdi: "Ey Aişe güzel yaptın!" buyurdu ve bu işimde beni kınamadı.

Nesai, Taksiru's-Salat 4, (3, 122)
Yolculukta Nafile Namazlar | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog