Arama

Diğer bir rivayette şu ibare var: "O iki rek'atı öyle hafif tutardı ki, ben "bunlarda Fatiha'yı okudu mu?" derdim.

Buhari, Teheccüd 28, 12; Müslim, Müsafirin 90, (724); Muvatta, Salatu'l-Leyl 29, (1, 127); Ebu Davud, Salat 292, (1255); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 60, (3, 256), 58, (3, 252-253)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Nesai'nin bir başka rivayetinde şöyle gelmiştir: "Müezzin sabah ezanının birincisini bitirip sükut ettimi kalkar, sabah namazından önce ve ufukta fecrin açılmasından sonra iki rek'at hafif namaz kılar, sonra da sağ yanının üzerine uyurdu."

Nesai, Kıyamu'l-Leyl 60, (3, 256), 58, (3, 252-253)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) sabahın iki rek'atında çoğunlukla şunları okurdu: Birinci rek'atte (mealen): "(Ey müminler) deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına (esbata) indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rabbleri katından verilen (Kitap ve ayetlere) iman ettik. Onlardan hiç birini (kimine inanmak, kimini inkar etmek suretiyle) diğerinden ayırd etmeyiz. Biz, (Allah'a) teslim olmuş (müslümanlar)ız" (Bakara 136). İkinci rek'atte de, Al-i İmran süresindeki şu ayet (mealen): "De ki: "Ey Ehl-i kitap (Yahudiler, Hıristiyanlar) hepiniz bizimle sizin aranızda müsavi (ve adil) bir kelimeye gelin. (Şöyle) diyerek: "Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler (diye) tanımayalım. (Buna rağmen) eğer yine yüz çevirirlerse (o halde) deyin ki: "Şahid olun, biz muhakkak müslümanlarız" (64. ayet).

Müslim, Müsafirin 99, (727); Ebu Davud, Salat 292, (1259); Nesai, İftitah 38, (2, 155)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) sabahın iki rek'atında çoğunlukla şunları okurdu: "(Ey mü'minler) deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına (esbat) indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rabbleri katından verilen (Kitap ve ayetlere) iman ettik. Onlardan hiç birini (kimine imanmak, kimini inkar etmek suretiyle) diğerinden ayıd etmeyiz. Biz, (Allah'a) teslim olmuş (müslümanlarız." (Bakara 136). İkinci rek'atte de: "Ey Rabbimiz, senin indirdiğin (o Kitab'a) inandık, o peygambere de tabi olduk. Artık bizi (birliğini ve peygamberlerini tanıyan) şahidlerle beraber yaz." Al-i İmran 53) ayetni okurdu.

Ebu Davud, Salat 98, (1256); Nesai, İftitah 39, (2, 155,156)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) sabahın iki rek'atinde şunları okudu: "Kul ya eyyuhe'l-Kafirun" ve "Kul hüvallahu ahad."

Müslim, Müsafirin 98, (726); Ebu Davud, Salat 98, (1256); Nesai, İftitah 39, (2, 155,156)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ben bir ay kadar Resulullah (sav)'ı göz ucuyla takib ettim, sabahın farzdan önce kılınan iki rekatinde şu sureleri okuyordu: "Kul ya eyyühe'l-Kafirun" ve "Kulhüvallahu ahad"

Tirmizi, Salat 308, (417)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Ben Resulullah (sav)'ı yirmi kere göz ucuyla takib ettim, akşamın farzından sonra kılınan iki rek'atle sabahın farzından önce kılınan iki rek'atte Kafirun ve İhlas surelerini okuyordu.

Nesai, Salat 68, (2,170)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) sabahın iki rek'at nafilesini kıldı mı, uyanıksam benimle konuşurdu, değilsem, müezzin namaz için (ikamet okuyuncaya kadar yatardı).

Buhari, Teheccüd 24, 26; Müslim, Müsafirin 133, (743); Ebu Davud, Salat 293, (1262,1263); Tirmizi, Salat 309, (418)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz, sabahın farzından önce iki rek'atlik sünneti kılınca sağı üzerine yatsın..."

Ebu Davud, Salat 203, (1261); Tirmizi, Salat 311, (420)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ravi ceddi Kays İbnu Ama'dan anlattığına göre: "Resulullah (sav) geldi ve namaza duruldu. Onunla birlikte sabah namazını kıldım. Sonra namaz bitince beni namaz kılar buldu. "Ağır ol ey Kays! dedi. Bir namaz daha mı kılıyorsun?" "Ben sabahın sünnetim kılmamıştım (onu kılıyorum)" deyince: "Öyleyse hayır, (bunda bir beis yok)" buyurdu."

Ebu Davud, Salat 295, (1267); Tirmizi, Salat 313, (422)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Muhammed İbnu İbrahim

Resulullah (sav) ikamet başladıktan sonra namaz kılmakta olan bir adam gördü. Resulullah (sav) namazdan çıkınca halk adamın etrafını sardı ve (Resulullah ona): "Sabahı dört mü (kılıyorsun)? Sabahı dört mü (kılıyorsun)?" dedi.

Buhari, Ezan 38; Müslim, Müsafirin 65, (711); Nesai, İmamet 60, (2,117)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Malik İbnu Buhayne

Resulullah (sav) sabah namazını kılarken bir adam mescide girdi. Mescidin yan tarafında sünneti kıldı. Sonra Resulullah'a dahil olup O'nunla da farzı kıldı. Aleyhissalatu Vesselam namazı bitirince: "Ey falan, şu iki namazdan hangisini sayıyorsun? Tek başına kıldığını mı, bizimle kıldığım mı?" buyurdular.

Müslim, Müsafirin 67, (712); Ebu Davud, Salat 294, (1265); Nesai, İmamet 61, (2, 117)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Sercis

Ashabtan bir cemaat ikameti işitmişti, hemen (sünnet) namaza kalktılar. Resulullah (sav) onlara: "İki namazı beraber mi kılıyorsunuz? İki namazı beraber mi kılıyorsunuz?" diye çıkıştı. Bu (hadise) sabah namazı sırasında cereyan etmişti.

Muvatta, Salatu'l-Leyl 31, (1, 128)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Seleme

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim sabahın iki rek'atini vaktinde kılamazsa güneş doğduktan sonra kılsın."

Tirmizi, Salat 314, (423)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Raviden anlatıldığına göre, sabah namazının sünnetini kaçırdığı olmuştur. Ancak güneş doğduktan sonra onu kaza etmiştir.

Muvatta, Salatu'l-Leyl 32, (1, 128)
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog