Arama

Resulullah (sav) öğleden önce dört, öğleden sonra da iki rek'at kılardı.

Tirmizi, Salat 315,(424)
Öğle Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) öğlenin farzdan önceki dört rek'atli sünneti, namazdan önce kılamazsa sonra kılardı.

Tirmizi, Salat 317, (426)
Öğle Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim öğleden önce dört, öğleden sonra da dört (rek'at nafile) kılarsa, Allah onu ateşe haram eder."

Ebu Davud, Salat 296, (1269); Tirmizi, Salat 317, (427, 428); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 67, (3, 265)
Öğle Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ümmü Habibe

Bir rivayette de şöyle gelmiştir: "Kim öğleden evvel dört, öğleden sonra da dört (rek'at nafile) kılmaya devam ederse Allah onu ateşe haram eder."

Ebu Davud, Salat 296, (1269); Tirmizi, Salat 317, (427, 428); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 67, (3, 265)
Öğle Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ümmü Habibe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Öğlenin farzından önce tek bir selamla kılınan dört rek'at nafile var ya, bunların önünde sema kapıları açılır."

Ebu Davud, Salat 296, (1270); İbnu Mace, İkamet 105, (1157)
Öğle Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Eyyub

Resulullah (sav) güneşin zevalinden sonra ve öğleden önce dört rek'at namaz kılardı ve derdi ki: "Şimdi sema kapılarının açıldığı bir vakittir. Bu anda salih bir amelinin oraya yükselmesini isterim."

Tirmizi, Salat 347, (478)
Öğle Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu's'Saib

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Öğleden önce zevalden sonra dört rek'at vardır ki bunlar seherde kılanan emsalleri değerindedirler. Her ne varsa, bu saatte mutlaka Allah'ı tesbih eder." Resulullah, sonra şu ayeti okudular: "Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri sağa sola vurarak, Allah'a boyun eğerek secde etmekte olduklarını görmüyorlar mı?" (Nahl 48).

Tirmizi, Tefsir, Nahl (3127)
Öğle Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ömer

Resulullah (sav) ikindiden önce iki rek'at kılardı.

Ebu Davud, Salat 297, (1272)
İkindi Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İkindiden önce dört rek'at nafile kılan kimseye Allah rahmetini bol kılsın."

Ebu Davud, Salat 297, (1271); Tirmizi, Salat 318, (430)
İkindi Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) ikindi namazından önce dört rek'at nafile kılardı. Bunların arasını (ikinci rek'atin teşehhüdünde) mukarreb meleklerle müslüman ve mü'minlerden onlara tabi olanlara selam ile ayırırdı.

Tirmizi, Salat 318, (2129)
İkindi Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) bana, günümde ikindi namazından sonra iki rek'at nafile kılarak gelirdi.

Buhari, Mevakitu's-Salat 33, Hacc 75; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 296-298, (833-835); Ebu Davud, Salat 299, (1279, 1280); Nesai, Mevakit 36, (1, 280, 281)
İkindi Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

İkindi namazından sonra kıldığı iki rek'ati, yanımda hiç terketmedi.

Buhari, Mevakitu's-Salat 33, Hacc 75; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 296-298, (833-835); Ebu Davud, Salat 299, (1279, 1280); Nesai, Mevakit 36, (1, 280, 281)
İkindi Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) ikindi namazından sonra iki rek'at nafile kılmıştır, çünkü kendisine gelen bir malın taksimini yapmış, bu meşguliyet O'nun öğle namazından sonra kılmakta olduğu iki rek'ati kılmasına mani olmuştu. Bunun üzerine onları ikindiden sonra kıldı. Sonra bir daha bu iki rek'ati kılmadı.

Tirmizi, Salat 135, (184)
İkindi Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Hz. Enes'ten ikindiden sonra kılınacak nafile namaz hakkında sordum. Dedi ki: "Hz.Ömer, ikindiden sonra nafile kılanların ellerine (sopayla) vururdu. Biz iki rek'ati, Resulullah devrinde güneş battıktan sonra akşam namazından önce kılardık. Bizi bunu kılarken Efendimiz görürdü de ne emrederdi ne de nehyederdi."

Müslim, Müsafirin 302, (836)
İkindi Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Muhtar İbnu Fulful

Müezzin akşam ezanını okuduğu zaman Resulullah (sav) ashabından bir grup kalkıp mescidin sütunlarına doğru koşup Resulullah (sav) (evinden) çıkıncaya kadar akşamdan önce ikişer rek'at nafile kılıyordu. (Müslim'in rivayetinde şu ziyade var: "Bazan bir yabancı gelip mescide girecek olsa, namaz kılanların çokluğunu görünce, akşamın farzını kılınmış zannederdi.")

Buhari, Ezan 14, Salat 95; Müslim, Müsafirin 303, (837); Nesai, Ezan 39, (2, 28, 29)
Akşam Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog