Arama

Resulullah (sav) dediler ki: "Akşamdan önce iki rek'at namaz kılın." (Efendimiz) sonra, insanların bunu bir sünnet yapmasından korkarak "Dileyen kılsın" dediler."

Ebu Davud, Salat 300, (1281); Buhari, Teheccüd 36, İ'tisam 27; Müslim, Müsafirin 304, (838)
Akşam Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Mugaffel el-Müzeni

Sahiheyn'in kaydettiği bir başka rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav): "Akşam namazından önce namaz kılın" dediler ve (bunu üç kere tekrar ettiler), üçüncüde ise, halk bunu bir sünnet edinir korkusuyla, "Dileyen" buyurdular."


Akşam Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav)'la birlikte, akşam namazından sonra hane-i saadetlerinde iki rek'at (nafileyi) kıldım.

Tirmizi, Salat 320, (432)
Akşam Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) Beni Abdi'l-Eşhed mescidinde akşam namazını kılmıştı. Cemaat, farzı bitirince nafileyi kılmaya başladı. Bunu gören Resulullah: "Bu, evlerin namazıdır" buyurdular. (Nesai'de şu ifade vardır: "Size, bu namazı evlerde kılmanız gerekir.")

Ebu Davud, Salat 304, (1300); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 1, (3,198, 199)
Akşam Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ka'b İbnu Ucre

Merfu olarak rivayet ettiğine göre, Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim akşam namazından sonra hiç konuşmadan iki rek'at -bir rivayette dört- kılarsa namazı ılliyyuna yükseltilir." [Rezin tahriç etmiştir. (Feyzu'l-Kadir 6, 167)

Rezin
Akşam Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mekhul

Resulullah (sav) derdi ki: "Akşamın farzından sonraki iki rek'ati kılmada acele edin, çünkü onlar farz namazla birlikte yükselirler." [Rezin ilavesidir. (Feyzu'l-Kadir 4, 307)]

Rezin
Akşam Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Huzeyfe

Hz. Aişe (ra)'ye Resulullah (sav)'ın namazından sordum. Dedi ki: "Yatsıyı her kılışında yanıma gelince mutlaka dört veya altı rek'at nafile kılardı. Bir gece yağmura yakalandık. Aleyhissalatu Vesselam'a bir post yaydık, postta suyun akmakta olduğu bir deliğe hala bakar gibiyim. Efendimizin, elbisesini hiçbir surette yerden sakındığını görmedim.

Ebu Davud, Salat 305, (1303)
Yatsı Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Şureyh İbnu Hani

Resulullah (sav) hutbe verirken bir adam girdi. Resulullah adama: "Namaz kıldın mı?" dedi. Adam: "Hayır!" dedi. Efendimiz: "Öyleyse iki rek'atini kıl!" diye emretti.

Buhari, Cuma 32,33, Teheccüd 25; Müslim Cuma 55; Ebu Davud, Cuma 237; Tirmizi, Salat 367, (510); Nesai, Cuma 21, 27, (3, 103, 107)
Cuma Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri cumayı kıldı mı, ondan sonra da dört rek'at kılsın."

Müslim, Cuma 67, (881); Ebu Davud, Salat 244, (1131); Tirmizi, Salat 376
Cuma Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Bir rivayette şöyle buyrulmuştur: "Senin acele etmen gereken bir şeyin olursa mescidde hemen iki rek'atı kıl, iki rek'at de dönünce kıl."

Müslim, Cuma 67, (881)
Cuma Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

İbnu Ömer (ra), cuma günü bir adamın cumayı kılarken durduğu yerden hiç kımıldamaksızın iki rek'at daha kılmaya devam ettiğini görmüştü, adamı bundan menetti. "Cumayı dört mü kılıyorsun?" dedi. İbnu Ömer, Cuma günü evinde iki rekat kılar ve etrafındakilere: "Resulullah böyle kılardı!" dedi.

Buhari, Cuma 39, Teheccüd 25,29; Müslim, Cuma 70, (882); Ebu Davud, Salat 244, (1127, 1128); Tirmizi, Salat 376, (521, 522); Nesai, Cuma 42, 44, (3, 113)
Cuma Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nafi'

İbnu Ömer (ra) Mekke'de cumayı kıldı mı ilerler iki rek'at daha kılardı; sonra biraz daha ilerler ve dört rekat daha kılardı. Medine'de olunca da cumayı kılar sonra evine döner, iki rekat daha kılardı, bunu mescidde kılmazdı. Bu durumun sebebi nedir? diye kendisinden sorulmuştu: "Resulullah (sav) böyle yapardı" dedi.

Ebu Davud, Salat 244, (1130, 1131); Tirmizi, Salat 376, (523)
Cuma Namazının Nafilesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ata

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vitr namazı haktır. Kim bunu kılmazsa bizden değildir." Bunu Efendimiz üç kere tekrar etti.

Ebu Davud,Salat 337, (1419)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Büreyde

Vitir namazı farz namaz gibi kesin değildir. Ancak Resulullah (sav): "Allahu Teala hazretleri tektir, tek'i sever, öyleyse ey ehl'i Kur'an vitri kılın!" buyurmuştur.

Tirmizi, Salat 333, (453, 454); Ebu Davud, Salat 336, (1416); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 27, (3, 228, 229)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ali

Beni Kinane'den el-Muhdici denen bir adam, Şam'da Ebu Muhammed diye künyesi olan bir adamın: "Vitir namazı vacibtir" dediğini işitti. Kinani dedi ki: "Ben bunu Ubade İbnu's-Samit (ra)'e sordum da: "Ebu Muhammed hata etmiş. Ben Resulullah (sav)'ı dinledim şöyle demişti: "Allah'ın kullar üzerine yazıp farz kıldığı beş namaz mevcuttur. Kim onları eda eder, istihfafla herhangi bir eksikliğe meydan vermeden tam yaparsa Allah indinde ona verilmiş bir söz vardır: Onu cennete koyacaktır. Onları kılmayana ise Allah'ın bir vaadi yoktur. Dilerse azab eder dilerse cennete koyar" der.

Muvatta, Salatu'l-Leyl 14, (1, 123); Ebu Davud,Salat 9, (426), 337, (1420); Nesai, Salat 6, (1, 230)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Muhayriz

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog