Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gece namazının sonu tek olsun."

Buhari, Vitr 4; Müslim, Müsafirin, 149, (751); Ebu Davud, Salat 343, (1438); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, (3, 230, 231)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

İmam Malik, İbnu Mes'ud'dan naklediyor: "İbnu Mes'ud demiştir ki: "Geceleyin kılacağınız namazın sonunu tek kılın." [Muvatta'da bulunamadı.]


Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vitir her müslüman üzerine bir haktır (vazifedir). Kim beş ile vitir kılmayı severse yapsın. Kimde üç ile vitir kılmak isterse yapsın. Kim tek rek'atli vitr kılmayı dilerse kılsın."

Ebu Davud, Salat 338, (1422); Nesai, Salatu'l-Leyl 40, (3, 238, 239); İbnu Mace, İkamet 123, (1190)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Eyyüb

Resulullah (sav) onüç rek'at kılarak vitir yapardı. İhtiyarlayıp zayıflayınca yedi rek'atte vitir yaptı.

Tirmizi, Salat 336, (468); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, 40, 45, (3, 237, 243)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vitir gecenin sonunda kılınır."

Buhari, Vitr 1, Salat 24, Teheccüd 10; Müslim, Müsafirin 155-147, (749, 753); Muvatta, Salatu'l-Leyl 13, (1, 123); Tirmizi, Salat 323, (437); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 26, (3, 227, 228), 35, (3, 233)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Buhari'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Gece namazı ikişer ikişerdir. Gece namazından ayrılacağın zaman, tek rekat daha kıl, bu sana kıldığın namazların tek olmasını sağlar."

Buhari, Vitr 1, Salat 24, Teheccüd 10; Müslim, Müsafirin 155-147, (749, 753); Muvatta, Salatu'l-Leyl 13, (1, 123); Tirmizi, Salat 323, (437); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 26, (3, 227, 228), 35, (3, 233)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Hz. Aişe (ra)'ye "Resulullah ne ile vitir namazı kılardı?" diye sorduk. Dedi ki: "Birinci rek'atte Sebbih isme Rabbike'l-a'layı ikinci rek'atte Kulya eyyüal-kafirun suresini, üçüncü rekatte de Kulhuvallahü ahad ve Muavvizateyn'i okurdu.

Ebu Davud, Salat 339, (1424); Tirmizi, Salat 340, (463); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 47, 48, (3, 244, 245)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdülaziz İbnu Cüreyc

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah size (öyle) bir namazla imdad etti ki, O sizin için kızıl deve sürülerinden daha hayırlıdır, işte bu namaz vitirdir. Allah onu, sizin için yatsı namazı ile şafağın sökmesi arasına koydu."

Ebu Davud, Salat 336, (1418); Tirmizi, Salat 332, (452)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Harice İbnu Huzafe

Resulullah (sav) her gece vitir kılardı. Gecenin evvelinde de kıldı, ortalarında da da kıldı; sonunda da kıldı (ölümü sırasında) gecenin sonunda kıldı.

Buhari, Vitr 2; Müslim, Müsafirin 137, (745); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, (3, 230); Tirmizi, Salat 334,(456), Sevabu'l-Kur'an 23, (2925); Ebu Davud, Salat 343, (1435,1437)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim gecenin sonunda kalkamamaktan korkarsa vitrini gecenin başında kılsın.Kim gecenin sonunda kalkmayı umuyorsa gecenin sonunda vitrini kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namaz (gece ve gündüz meleklerinin huzurlarında ve şehadetleri altında kılındığı için) meşhud ve mahzurdur. Bu yüzden (gecenin başında kılınana nazaran) daha faziletlidir."

Müslim, Müsafirin 162, (755); Tirmizi, Salat 334, (465)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) Hz. Ebu Bekr (ra)'e "Vitri ne zaman kılıyorsun?"diye sordu. Hz. Ebu Bekr: "Gecenin başında kılıyorum!" dedi. Aynı şekilde: "Vitri ne zaman kılıyorsun?" diye Hz. Ömer (ra)'e de sordu: "Gecenin sonunda kılıyorum!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu Vesselam, Hz. Ebu Bekr'e: "Sen ihtiyatla amel ediyorsun!" dedi. Hz. Ömer'e de: "Sen de kuvvet(li olan, takvaya uygun olan) ile amel ediyorsun!" buyurdu.

Muvatta, Salatu'l-Leyl 16, (1, 124); Ebu Davud, Salat 342, (1434)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Katade

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gece ve gündüz namazları ikişer ikişerdir."

Ebu Davud, Salat 302, (1295); Tirmizi, Cuma 418, (597); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 26, (3, 227); İbnu Mace, İkamet 172, (1322)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vitir namazını kılmadan kim uyur veya unutursa hatırladığı veya uyandığı zaman hemen kılsın."

Ebu Davud, Salat 341, (1431); Tirmizi, Salat 342, (465)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Said

Ashab-ı Şecere (ra)'den olan Aiz İbnu Amr'a sordum: "Vitir namazı nakzedilir mi?" "Eğer, evvelinde vitir kıldıysan ahirinde vitir kılma" dedi. (Rezin merhum şunu ilave eder: "Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Bir gecede iki vitir kılınmaz.")

Buhari, Megazi 35
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Cemre

Ben İbnu Ömer (ra)'le Mekkedeydim. Hava bulutlu olduğu için sabah namazını kaçırmaktan korkuyordu. Tek rekat kılarak vitir yaptı. Sonra bulutlar açıldı. Gördü ki daha üzerinde gece var. Bir rek'at daha kılarak (önceki tek'i) çiftledi, sonra iki rek'at (bir miktar) namaz kıldı. Sabahın geçmesinden korkunca bir rekat daha kılarak vitir yaptı.

Muvatta, Salatu'l-Leyl 19, (1, 125)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nafi'

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog