Arama

Ebu Davud'da gelen rivayet şöyledir: "Bir satışta iki satış yapan kimseye en düşük olanı (helal)dır. Aksi halde ribadır."

Ebu Davud, İcare 55, (3461); Muvatta, Büyu 72, (2, 663); Nesai, Büyu 73 (7, 395-396); Tirmizi, Büyu 18, (1231)
Bey'u'l-Garar Ve Diğerleri Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

İmam Malik (ra)'ten anlatıldığına göre ona şu durum ulaşmıştır: "Adamın biri diğer birisine: "Bana şu deveyi peşin parayla sat, ben de sana vade ile satayım" der. Adam bu tarz alış-veriş hakkında İbnu Ömer'e sorar, İbnu Ömer hoşlanmaz ve adamı bu işten nehyeder."

Muvatta, Büyu 73, (2,663)
Bey'u'l-Garar Ve Diğerleri Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Birinizin satışı üzerine başkanız satış yapmasın."

Buhari, Büyu 58, 64, 70, 71, Şurüt 8, Nikah 46; Müslim, Nikah 49, (1412), Büyu 7, 8, 11, (1412), Birr 29, (2563), 32 (2564); Ebu Davud, Nikah 17, (2080), Büyu 45, (3436), 48 (3443); Tirmizi, Nikah 38 (1134), Büyu 57, (1292); Nesai, Nikah 20, 21 (6, 72-73-74), Büyu 17, 20, 21, (7, 258); İbnu Mace, Ticarat 13, (2171); Muvatta, Büyu 95, 96, (2, 683)
Bey'u'l-Garar Ve Diğerleri Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Nesai'den gelen bir rivayette de şöyle buyurulmuştur: "Kişi, kardeşi, satın alma işini kesinliğe kavuşturuncaya veya, tamamen vazgeçinceye kadar araya girip alış-verişte bulunmasın."


Bey'u'l-Garar Ve Diğerleri Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) şehirlinin köylü adına alış-veriş yapmasını, alıcı olmadığı halde alıcı imiş gibi görünüp yüksek fiyat vererek fiyat artırmayı, iki kimsenin başlattığı alış-veriş muamelesi kesinlik kazanıp tamamlanmadan bir başkasının aynı mal üzerinde alış-verişe girişmesini, bir kız istetilmiş iken ona talib olmayı, bir kadının, -kız kardeşinin kabındakini almak için- kocasına onu boşamasını taleb etmesini yasakladı."

Buhari, Büyu 58, 70, 71, Şurut 8, 11; Müslim, Nikah 38, 39, 51, 52, (1408-1413), Büyu 12, (1515); Tirmizi, Talak 14, (1190); Nesai, Nikah 20, (6,71), Büyu 19, 21, (7, 258-269); Ebu Davud, Nikah 2, (2176), 18, (2080); Muvatta, Büyu 45, (2, 683)
Bey'u'l-Garar Ve Diğerleri Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ebu Davud'dan gelen bir başka rivayette şöye denmiştir: "Deve ve davarın sütunu memesinde bekletmeyin. Kim böyle (memede sütü bekletilmiş) bir hayvanı satın alırsa, sağdıktan sonra muhayyerdir: Memnun kalırsa hayvanı alıkor, memnun kalmazsa hayvanı iade eder ve (sağdığı süte karşılık olmak üzere) bir sa' hurma verir."

Ebu Davud, Büyu 48 (3493)
Bey'u'l-Garar Ve Diğerleri Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Pazara gitmekte olan malı önceden karşılamayın. Hayvanların sütunu memelerinde (günlerce bekleterek) biriktirmeyin. Bir birinize karşı (müşteriyi kızıştırmak için alıcı olmadığınız halde, yüksek fiyat vererek) malın değerini artırmayın."

Tirmizi, Büyu 41 (1268)
Bey'u'l-Garar Ve Diğerleri Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: "Hem veresiye hem satış helal olmaz. Bir satışta iki şart da helal değildir. Zimmette olmayanın karı yoktur. Yanında bulunmayan malın satışı yoktur." (Tirmizi, hadisin sahih olduğunu söyledi)

Ebu Davud, Büyu 70, (3503); Tirmizi, Büyu 19, (1234); Nesai, Büyu 60, 71, 72 (7, 288, 295); İbnu Mace, Ticarat 20, (2188)
Bey'u'l-Garar Ve Diğerleri Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amri'bni'l-As

Resulullah (sav) miktarı bilinmeyen kuru hurma yığınını, miktarı belli kuru hurma ile satmayı yasakladı.

Müslim, Büyu 42, (1530); Nesai, Büyu 37, 38, (2, 269, 270)
Bey'u'l-Garar Ve Diğerleri Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Cabir

Nesai'nin bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir: "Yiyecek yığını, yiyecek yığını mukabilinde satılmaz. Yiyecek yığını, miktarı belli yiyecek mukabilinde satılmaz."


Bey'u'l-Garar Ve Diğerleri Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav)'ı dinledim, diyordu ki: "Kim çocuğuyla annesi arasını ayırırsa kıyamet günü Allah (celle celaluhu) sevdikleriyle onun arasını ayırır."

Tirmizi, Büyu 52, (1283), Siyer 17, (1566)
Bey'u'l-Garar Ve Diğerleri Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Eyyüb

(Satş sebebiyle cariye bir) anne ile çocuğunun arası ayırmıştı. Resulullah (sav) bunu yasakladı ve satışı bozdu.

Ebu Davud, Büyu, Cihad 133, (2696); İbnu Mace, Ticarat 46, (2249)
Bey'u'l-Garar Ve Diğerleri Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ali

Hz. Peygamber (sav) bana, kardeş iki köle hediye etti. Bunlardan birini sattım. Resulullah (sav) bir ara sordu: "Köleler ne yapıyorlar?" Ben durumu söyledim. Bunun üzerine bana: "Satışı boz, satışı boz" buyurdu.

Tirmizi, Büyu 52, (1284); İbnu Mace, 46, (2249)
Bey'u'l-Garar Ve Diğerleri Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) ribayı (faizi) yiyene de, yedirene de lanet etti." (Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayetlerinde şu ziyade vardır: "(Faiz muamelesine) şahitlik edenlere de bu muameleyi yazana da...")

Müslim, Müsakat 25, (1579); Ebu Davud, Büyu 4, (3333); Tirmizi, Büyu 2, (1206); İbnu Mace, Ticarat 58, (2277)
Riba'nın Zemmine Dair | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanlar öyle bir devre ulaşacak ki, o zamanda riba yemeyen kalmayacak. Öyle ki, (doğrudan) yemeyene buharı ulaşacak." Bir rivayette "...tozu ulaşacak" denir.

Ebu Davud, Büyu 3, (3331); Nesai, Büyu 2, (7, 243); İbnu Mace, Ticarat 58, (2278)
Riba'nın Zemmine Dair | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog