Arama

Resulullah (sav) vitrin ilk iki rek'atinde selam vermezdi.

Nesai, Kıyamu'l-Leyl 36, (3, 235)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sa} vitrin ilk iki rek'atinde selam verirdi, öyle ki (o sırada) bazı ihtiyaçları için emirde bulunurdu.

Buhari, Vitr 1; Muvatta, Salatu'l-Leyl 20, (1,125)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Muvatta'nın bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Akşam namazı gündüzün vitridir."

Muvatta, Salatu'l-Leyl 22, (1, 125)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) vitrini kılarken şu duayı okurdu: "Allahım gadabından sana sığınırım. Cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana (yapılması gereken) senayı sayamam. Sen, kendi nefsine yaptığın övgüdeki gibisin."

Tirmizi, Da'avat 123, (3661); Ebu Davud, Salat 340, (1427); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 51, (3, 249)
Vitir Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan salihlerin adetidir; Rabbinize yakınlık (vesilesi)dir, günahlardan koruyucudur, kötülüklere kefarettir, bedenden hastalığı kovucudur."

Tirmizi, Da'avat 112, (3543, 3544)
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilal

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim geceyi on ayet okuyarak ihya ederse gafiller arasına yazılmaz. Kim de yüz ayetle gecesini ihya ederse "kanitin" zümresine yazılır. Kim de bin ayet okuyarak geceyi ihya ederse mukantırin arasında yazılır."

Ebu Davud, Salat 326, (1398)
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Amr İbni'l-As

Resulullah (sav)'a: "Hangi amel efdaldir?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Kıyamı uzun olan."

Ebu Davud, Salat 313, (1325)
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Habeşi

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Geceleyin kim uyanırsa şunu söylesin: "Allah'tan başka ilah yoktur, O birdir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd de O'na aittir, O herşeye kadirdir. Hamd Allah'a aittir, Allah münezzehtir, Allah büyüktür, bütün amel ve ibadetler için gereken güç ve kuvvet Allah'tandır." Sonra Aleyhissalatu Vesselam buyurdular: "Rabbim beni affet!" desin veya dua ederse duasına cevap verilir. Eğer abdest alır ve namaz kılarsa namazı kabul edilir."

Buhari, Teheccüd 21
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ubadetu'bnu's-Samit

Resulullah (sav) ayakları kabarıncaya kadar geceleri kalkıp namaz kılardı. Kendisine: "Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti (niye kendini bu kadar hırpalıyorsun?)" denildi. "Şükredici bir kul olmayayım mı?" cevabını verdi."

Buhari, Teheccüd 16, Tefsir, Feth 1, Rikak 20; Müslim, Siffitu'l-Münafikin 79, (2819); Tirmizi, Salat 304, (412); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 17, (3, 219)
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Muğire İbnu Şu'be

Resulullah (sav) gece namazını hiç terketmezdi. Öyle ki hastalanacak veya ağırlık hissedecek olsa oturarak kılardı.

Ebu Davud, Salat 307, (1307)
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran, hanımı imtina ettiği takdirde yüzüne su döken kula rahmetini bol kılsın. Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, kocası imtina edince yüzüne su döken kadına da rahmetini bol kılsın."

Ebu Davud, Salat 307, (1308); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 5, (3, 205)
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: Biriniz uyuyunca ensesine şeytan üç düğüm atar. Her düğümü atarken, düğüm yerine eliyle vurarak "üzerine uzun bir gece olsun, yat" dilediğinde bulunur. Adam uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür, abdest alacak olursa bir düğüm daha çözülür, namaz kılarsa bütün düğümler çözülür ve böylece canlı ve hoş bir halet-i ruhiye ile sabaha erer. Aksi halde habis ruhlu (içi kararmış) ve uyuşuk bir halde sabaha erer."

Buhari, Teheccüd 12, Bed'ü'l-Halk 11; Müslim, Müsafirin 207, (776); Muvatta, Kasru's-Salat 95, (1, 176); Ebu Davud, Salat 307, (1306); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 5, (3, 203)
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav)'ın yanında bir adamın zikri geçti ve sabaha kadar uyuduğu namaza kalkmadığı söylendi. Aleyhissalatu Vesselam: "Bu adamın kulağına şeytan işemiştir" buyurdu.

Buhari, Teheccüd 13, Bed'ü'l-Halk 11; Müslim, Müsafirin 205, (774); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 6,(3, 204)
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Mutad olarak) geceleyin namaz kılan bir kimse, uykunun galebe çalmasıyla (bir gece uyuyakalsa ve namazını kılamasa) Allah Teala hazretleri onun namazının sevabını yine de yazar, onun uykusu (Allah'ın ona yaptığı bir ikram) bir sadaka olur."

Muvatta, Salatu'l-Leyl 1, (1, 117); Ebu Davud, Salat 310, (1314); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 61, (3, 257)
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) Allah Teala Hazretleri geceleyin uyandırmışsa seher vakti girinceye kadar, hizbini tamamlardı.

Ebu Davud, Salat 312, (1316)
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog