Arama

Hz. Aişe (ra)'ye sordum: "Resulullah (sav)'a göre hangi amel efdaldi?" Bana: "Devamlı olan!" diye cevap verdi. Ben tekrar: "Gecenin hangi vaktinde kalkardı?" dedim. "Bağıranı -yani horozu- işittiği zaman kalkardı!" diye cevap verdi.

Buhari, Teheccüd 7, Rikak 18; Müslim, Müsafirin 131, (741); Ebu Davud, Salat 312, (1317); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 8, (3, 208)
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mesruk

Resulullah (sav)'ın gece namazı on rek'atti. Bir rek'at de tek kılardı. Sabahın sünnetini iki rek'at kılardı. Böylece hepsi onüç rek'at olurdu. (Bu metin Müslim ve Ebu Davud'da gelmiştir)

Buhari, Teheccüd 10; Müslim, Müsafirin 121, 124, (736, 737); Muvatta, Salatu'l-Müsafirin 8 (1, 120); Ebu Davud, Salat 316, (1334-1341-1361); Tirmizi, Salat 325, (439-445); Nesai, Kıyamul-Leyl 30, 35, 36, 44, 53, (3, 230, 233, 234, 239)
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz gece namazına kalkınca ilk önce iki hafif rek'atle namaza başlasın." (Ebu Davud'da şu ziyade var: "...Sonrada dilediğin kadar uzat.")

Müslim, Müsafirin 198, (768); Ebu Davud, Salat 313 , (1323,1324)
Gece Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) kuşluk namazını her kılışında mutlaka ben de kıldım."

Buhari, Teheccüd 5, 32; Müslim, Müsafirin 75, 77, (717, 718); Muvatta, Kasru's-Salat 29, (152-153); Ebu Davud, Salat 301, (1292,1293); Nesai, Savm 35, (4, 152)
Kuşluk Vakti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Bize, Resulullah (sav)'ın kuşluk namazı kıldığını Ümmü Hani'den başka kimse anlatmadı. O dedi ki: "Resulullah (sav) Fetih günü, benim eve geldi, yıkandı ve sekiz rek'at namaz kıldı. Ben bundan daha hafif bir namazı hiç görmedim. Ancak rüku ve secdeleri tam yapıyordu."

Buhari, Teheccüd 31, Teksiru's-Salat 12, Megazi 50; Müslim, Hayz 71, (336), Müsafirin 80, (336); Muvatta, Kasru's-Salat 28, (1, 152); Ebu Davud, Salat 301, (1290, 1291); Tirmizi, Salat 346, (474); Nesai, Taharet 143, (1, 126); Gusl 11, (1, 202)
Kuşluk Vakti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Ebi Leyid

Dostum Aleyhissalatu Vesselam, bana her ay üç gün oruç tutmamı, iki rek'at kuşluk, yatmazdan önce de vitir namazı kılmamı tavsiye etti.

Buhari, Teheccüd 33, Savm 60; Müslim, Müsafirin 85, (721); Ebu Davud, Salat 342, (1432); Tirmizi, Savm 54, (760); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 28, (3, 229)
Kuşluk Vakti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her gün, sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmid bir sadakadır, her bir tehlil bir sadakadır, Emr'i bi'l-ma'ruf bir sadakadır. Nehy-i ani'l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rek'at namaz kafi gelir."

Müslim, Müsafirin 84, (720); Ebu Davud, Salat 301, (1286)
Kuşluk Vakti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanda üçyüzaltmış mafsal vardır. Her bir mafsal için bir sadakada bulunması gerekir." (Bunu işitenler): "Buna kimin gücü yeter?" dediler. Aleyhissalütu Vesselam: "Mescidde toprağa gömeceği bir balgam, yoldan bertaraf edeceği bir engel... Bunları bulamazsa, kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz!"

Ebu Davud, Edeb, 172, (5242)
Kuşluk Vakti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Büreyde

Resullullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri dedi ki: "Ey Ademoğlu! Günün evvelinden benim için dört rek'at namaz kıl, ben de sana günün sonunu garantiliyeyim."

Tirmizi, Salat 346, (475)
Kuşluk Vakti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Zerr ve Ebu'd-Derda

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devam ederse, deniz köpüğü kadar çok da olsa, Allah günahlarını affeder."

Tirmizi, Salat 346, (476)
Kuşluk Vakti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim kuşluk namazını oniki rek'at kılarsa Allah Teala Hazretleri cennette onun için altından bir köşk bina eder."

Tirmizi, Salat 346, (473)
Kuşluk Vakti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) kuşluğu dört kılar, (bazan) dilediğince de artırırdı.

Müslim, Müsafirin 78, 79, (719)
Kuşluk Vakti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kuşluk namazı, hödüğün (yani deve yavrusunun) ayağı kumdan yanmaya başladığı andan itibaren kılınır."

Müslim, Müsafirin 43, (748)
Kuşluk Vakti | NAMAZ BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Erkam

Resulullah (sav) onları, kesin bir emirde bulunmaksızın ramazan gecelerini ihyaya teşvik ederdi. (Bu maksadla) derdi ki: "Kim ramazan gecesini, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla ihya öderse geçmiş günahları affedilir." Resulullah (sav) -bu tavsiyesi herhangi bir değişikliğe uğramadan- vefat etti. Bu durum (teravihin ferden kılınması) Hz. Ebu Bekr'in hilafeti zamanında da böylece devam etti, Hz. Ömer'in hilafetinin başında da böyle devam etti.

Buhari, Teravih 1; Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83, (808); Nesai, Siyam 39, (4, 164, 156); Muvatta, Salat fi Ramazan 2, (1, 119)
Ramazanda Gece Kalkışı Ve Teravih Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Bir rivayette şöyle gelmiştir: "Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir." (Buhari, Ramazan kıyamı ile, Kadir gecesi kıyamı üzerine ondan merfu rivayet kaydeder)

Buhari, Teravih 1; Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83, (808); Nesai, Siyam 39, (4, 164, 156); Muvatta, Salat fi Ramazan 2, (1, 119)
Ramazanda Gece Kalkışı Ve Teravih Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog