Arama

Resulullah (sav), Necaşi rahimehullah'ın vefatını, ölümünün aynı gününde haber verdi. Ashabıyla musallaya gitti, orada saf bağlatıp dört tekbir getirerek namaz kıldırdı.

Buhari, Cenaiz 4, 55, 61, 65, Menakibu'l-Ensar 38; Müslim, Cenaiz 62, 63, (951); Muvatta, Cenaiz 14, (1, 226, 227); Ebu Davud, Cenaiz 62, (3204); Tirmizi, Cenaiz 37, (1022); Nesai, Cenaiz 76, (4, 72)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Sahiheyn ve Nesai'de gelen bir diğer rivayette şöyle denir: "[Resulullah (sav)] Necaşi'nin ölüm haberini öldüğü günde haber verdi ve: "Kardeşiniz için (Allah'tan) mağfiret taleb edin" dedi ve başka bir şey söylemedi."

Buhari, Cenaiz 4, 55, 61, 65, Menakibu'l-Ensar 38; Müslim, Cenaiz 62, 63, (951); Nesai, Cenaiz 76, (4, 72)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Zeyd İbnu Ebi Erkam cenazelerimiz üzerine dört tekbir getirirdi. Bir ara bir cenaze üzerine de beş tekbir getirmişti. Sebebini kendisinden sordum, dedi ki: "Resulullah o tekbirleri getirirdi."

Müslim, Cenaiz 72, (957); Ebu Davud, Cenaiz 58, (3197); Tirmizi, Cenaiz 37, (1023); Nesai, Cenaiz 76, (4, 72)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Ebi Leyla

Hz. Enes İbnu Malik (ra) (cenaze) namazı kıldı. Yanılıp üç sefer tekbir getirdi ve selam verdi. Kendisine (üç sefer tekbir getirdiği) söylendi. Bunun üzerine kıbleye yönelerek dördüncü bir tekbir daha getirdi ve sonra selam verdi.

Buhari, Cenaiz 65, (Bunu ta'lik olarak, bab başlığında zikretmiştir)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Humeyd İbnu Abdirrahman

Ravinin anlattığına göre bir cenaze üzerine namaz kılmış ve namazda Fatihayı okumuştur. Bu hususta kendisine (niye onu okuduğu) sorulunca: "Bu, sünnettendir!" diye cevap vermiştir.

Buhari, Cenaiz 66; Ebu Davud, Cenaiz 59, (3198); Tirmizi, Cenaiz, 39, (1026); Nesai, Cenaiz 77, (4, 74, 75)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

İbnu Ömer, cenaze için kılınan namazda kıraate yer vermezdi.

Muvatta, Cenaiz 19, (1, 226)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nafi'

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ölü üzerine namaz kıldınız mı ona İhlasla dua edin."

Ebu Davud, Cenaiz 60, (3199); İbnu Mace, Cenaiz 23, (1497)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ravi, anlattığına göre, kendisine: "Cenaze üzerine nasıl namaz kılarsın?" diye sorulmuştu. Dedi ki: "Ailesinin evinden takibe başlarım, yere kondu mu tekbir getirir, Allah'a hamd, Resulüne salat eder, sonra şu duayı okurum: "Ya Rabbi o senin abdindir, abdinin oğludur, cariyenin oğludur. O, senden başka ilah olmayıp sadece senin ilah olduğuna, Muhammed'in senin kulun ve elçin olduğuna şehadet ederdi, sen onu (bizden) daha iyi bilirsin. Ey Allahım, eğer o muhsin ise ona yapacağın ihsanı artır. Eğer kötülerden ise, günahlarını affet. Ey Allahım, bizi (ona kılınan namazın) ecrinden mahrum etme, ondan sonra bize fitne verme."

Muvatta, Cenaiz 17, (228)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) bir cenazenin namazını kıldırdı. Okuduğu duadan şunları ezberledik: "Allahım, şunu mağfiret et ve şuna rahmet eyle. Afiyet ver, affeyle, vardığı yerde ikramda bulun, girdiği yeri genişlet. Onun (günahlarını) kar ve buzla yıka, hatalardan pak eyle, tıpkı elbisenin kirden pak edilmesi gibi. Onu dünyadaki evinden daha iyi bir eve, ailesinden daha hayırlı bir aileye koy, eşinden daha hayırlı bir eşe ulaştır. Onu kabir azabından, ateş azabından sakındır." Avf (ra) der ki: "(Resulullah'ın bu dualarını işitince) o ölünün yerinde kendimin olmasını temenni ettim."

Müslim, Cenaiz 86, (963); Tirmizi, Cenaiz 38, (1026); Nesai, Cenaiz 77, (4, 73)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Avf İbnu Malik

Ravi "Çocuk üzerine Fatiha okunur" der ve şöyle dua ederdi: "Ey Allahım, bunu bize öncü yap, karşılayıcı kıl, (ahiret) azığı ve ücret yap."

Buhari, Cenaiz 66, (Bab başlığında senetsiz olarak geçmiştir.)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Hasan Basri

Resulullah (sav) oğlu İbrahim (ölünce) üzerine namaz kıldırdı. O zaman çocuk yetmişinci gününde idi.

Ebu Davud, Cenaiz 53, (3188)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ata

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Çocuk (doğumunda) ağlamadan ölürse üzerine namaz kılınmaz, varis olmaz, ona da varis olunmaz."

Tirmizi, Cenaiz 43, (1032); İbnu Mace, Cenaiz 26, (1508)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav)'ın oğlu İbrahim onsekiz aylık iken öldü; Aleyhissalatu vesselam, üzerine namaz kılmadı.

Ebu Davud, Cenaiz 53, (3187)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Enes, bir erkeğin cenaze namazını kıldırmıştı. Başının yanında durdu. Dört kere tekbir getirdi. Bir kadın üzerine de namaz kıldırdı. Kadının arka tarafında durdu, dört kere tekbir getirdi. Kendisine, "Resulullah böyle mi yapardı?" dendi. "Evet!" cevabını verdi.

Ebu Davud, Cenaiz 57, (3194); Tirmizi, Cenaiz 45, (1034)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Nafi' İbnu Ebi Galib

Hz. Osman, Hz. Ebu Hüreyre, İbnu Ömer (ra) hazeratı erkek ve kadınların cenazeleri için namaz kılardı. Erkekleri imamın yanına, kadınları da kıble cihetine koyarlardı.

Muvatta, Cenaiz 24, (1, 230)
Cenaze Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog